Rada nadzorcza jako instrument wewnętrznego ładu korporacyjnego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Main Article Content

Marzena Pietrzak

Abstrakt

Rada nadzorcza to organ władzy w spółce traktowany jako podstawowy wewnętrzny mechanizm nadzoru korporacyjnego. Celem artykułu jest wskazanie istoty nadzoru korporacyjnego na przykładzie rady nadzorczej jako organu ustawowo sprawującego stały nadzór nad działalnością spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przeprowadzone badania miały za zadanie ustalenie, jakie uprawnienia tego organu należy rozszerzyć w umowie spółki oraz fakultatywnie w innych dokumentach korporacyjnych. W niniejszym artykule wykorzystano metodę dogmatycznoprawną, która była podstawą do przeprowadzenia analizy przedstawionych problemów w oparciu o przepisy prawne oraz literaturę przedmiotu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie można zwiększyć uprawnień rady nadzorczej w sposób, który narusza funkcje innych organów spółki. Od rady nadzorczej oczekuje się zaangażowania w bieżącą działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz podejmowania strategicznych decyzji.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Pietrzak, M. (2021). Rada nadzorcza jako instrument wewnętrznego ładu korporacyjnego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 59(2), 59-72. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.59.2.5
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Act of 23 April 1964 - Civil Code (Journal 2020 r., Pos. 1740 with later amendments).
2. Act of 16 December 2016 on the principles of state property management (OJ 2020, item 735 with later amendments).
3. Act of 6 June 1997. Penal Code (Journal of Laws of 2020, item 1444, as amended).
4. Act of 29 September 1994 on accounting (Journal of Laws of 2021, item 217, as amended).
5. Act of 15 September 2000 (OJ 2020. Pos. 1526, with later amendments).
6. Bilewska K. (2016), In the Supervisory Board the title is not enough, “Rzeczpospolita”, Edition of 13.10.2016.
7. Bogacz-Miętka O. (2011), Compendium of knowledge about supervision and control over the enterprise, Ed. 1, Warsaw 2011.
8. Chomiuk M. (2014), Commercial companies code. Commentary, Edited by Z. Jara, Warsaw 2014.
9. Jeżak J., Bohdanowicz L., Kaźmierska-Jóźwiak B., Matyjas Z. (2016), The role of supervisory boards in the processes of formulating and implementing company strategies, Łódź 2016.
10. Jeżak J. (2005), Structure and forms of exercising power in capital companies, Łódź 2005, p. 108.
11. Judgment of the Court of Appeal in Rzeszów of 20 December 2012, Ref. No. act I ACa 403/12 [in:] Commercial companies code. Comment. Jurisprudence, Ed. 2, Edited by J.A. Strzępka, Warsaw 2003.
12. Kidyba A. (2017), Commercial Companies Code. Comment, Volume I, ed. 14, Warsaw 2017, p. 1065.
13. Kidyba A. (2009), Limited Liability Company. Commentary, Ed. 5, Warsaw 2009.
14. Koładkiewicz I. (2011), The board of directors (supervisory board) as the basic internal mechanism of corporate governance [in:] Corporate governance, Edited by D. Dobija, I. Koładkiewicz, Warsaw 2011, p. 110-111.
15. Kopaczyńska-Pieczniak K. (2013), Limited liability company, publ. 3, Edited by A. Kidyba, Warsaw 2013.
16. Kozarzewski P. (2000), Ownership control in privatized enterprises [in:], Effectiveness of corporate governance in capital companies, Edited by S. Rudolf, Łódź 2000.
17. Król-Gajewska M., Wyrzykowska A. (2017), Limited liability company, publ. 7, Warsaw 2017, pp. 128-129.
18. Kulesza T. (2002), Corporate governance and management of a capital company, Warsaw 2002.
19. Kwaśnicki R.L. (2019), Without Communication, There Will Be No Good Decisions, “Puls Biznesu”, 04.11.2019.
20. Kwaśnicki R.L., Nalazek A. (2018), Supervisory Board as a partner in building company value, “Parkiet”, 20.07.2018, s. 16.
21. Kwaśnicki R.L (2005) (ed.), Limited company, Warsaw 2005.
22. Litwińska M. (1999), Lmited liability company agreement, publ. 2 , Warsaw 1999.
23. Litwińska-Werner M. (2007), Commercial Companies Code. Commentary, Ed. 3, Warsaw 2007.
24. Nowacki A. (2018), Limited liability company. Volume I. Commentary on Art. 151-226 CCC, Warsaw 2018.
25. Oczkowski J.F. (2014), Representation of a limited liability company by the supervisory board, “Monitor Prawniczy”, 2014, No. 17.
26. Pabis R. (2003), Limited Liability Company. Commentary, Warsaw 2003.
27. Pałasz A. (2017), We need to change our thinking about the role of supervision in companies, “Rzeczpospolita”, 26.10.2017.
28. Peszko A. (2006), Supervisory Board in the enterprise management process, Warsaw 2006.
29. Pinior P. (2013), Supervision of partners in a limited liability company, Warsaw 2013.
30. Pinior P. (2016), Prohibition of joining positions with membership in the supervisory board, “Gdańskie Studia Prawnicze”, Vol. 36, 2016.
31. Projekt Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Portal Gov.pl (www.gov. pl), access: 18 March 2021.
32. Rachwał A. (2012), in: Włodyka S., Commercial companies law. Commercial Law System. Volume 2, Ed. 2, Warsaw 2012.
33. Siemiątkowski T. (2007), Civil law liability in capital companies, Warsaw 2007.
34. Strzelczyk K. (2011), in: Siemiątkowski T., Potrzeszcz R. (ed.), Commercial Companies Code. Comment. Title III. Capital companies. Section I. Limited liability company, Ed. 1, Warsaw 2011.
35. Strzępka J.A., Zielińska E. (2003), in: Commercial companies code. Commentary, Ed. 2, Edited by J. Strzępka, Warsaw 2003, 626-627.
36. Strzępka J.A., E. Zielińska (2015), in: Commercial companies code. Commentary, Ed. 7, Edited by J. Strzępka, Commercial Companies Code. Commentary, Warsaw 2015, p. 546-547.
37. Supervisory boards in Poland. What are their priorities? Where does their responsibility end? How do they work, Report, Deloitte 12/2019.
38. Szumański A. (2015), in: The law of capital companies. Private Law System. Volume 17A, ed. 2, Edited by St. Sołtysiński, Warsaw 2015.
39. Tomczak M. (2006), Limited liability company. User manual, Gdańsk 2006.
40. Wajda D. (2009), Duty of loyalty in commercial companies, Warsaw 2009.
41. Wyrwiński M. (2004), Limited liability company, Warsaw 2004.
42. Żak M. (2019), Corporate governance in the 21st century – towards the institutionalization of a new commercial law paradigm?, “Przegląd Prawa Handlowego”, No. 5, 2019.