Szanse i bariery polskich przedsiębiorstw w drodze do Smart Industry

Main Article Content

Szymon Cegiełko

Abstrakt

Celem artykułu jest scharakteryzowanie pojęcia Smart Industry, przedstawienie aktywności polskich przedsiębiorstw innowacyjnych oraz określenie szans i barier wynikających z wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Podczas przygotowania artykułu korzystano z literatury przedmiotu oraz publikacji branżowych, w tym także obcojęzycznych. Wykorzystano pozycje książkowe, artykuły, wyniki badań firm konsultingowych, dane statystyczne, czasopisma i informacje ze źródeł internetowych. Świat nowoczesnych rozwiązań technologicznych nie jest jeszcze w pełni zbadany i zdefiniowany, jednak charakteryzuje się ogromnymi możliwościami, które powinny zostać wykorzystane przez przedsiębiorstwa do osiągania ich celów strategicznych. Publikacja ta uzasadnia sens wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, ukazuje pozycję Polski oraz polskich przedsiębiorstw na tle krajów europejskich, przedstawia termin przedsiębiorstwa Smart oraz wskazuje możliwe szanse i bariery rozwoju innowacyjności.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Cegiełko, S. (2021). Szanse i bariery polskich przedsiębiorstw w drodze do Smart Industry. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 59(2), 73-82. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.59.2.6
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Astor (2019), Przemysł 4.0 to inwestycja w rozwój. Ludzi. Technologii. Biznesu, https://www.astor.com.pl, dostęp: 10.11.2019.
2. Berbecka J. (2016), Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość a zachowania konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 303, Katowice, s. 7-8.
3. Braumberger A. (2019), Lider innowacji? Raport KE ukazuje żenującą prawdę o polskiej gospodarce, 21.06.2019, SpiersWEB, https://spidersweb.pl, dostęp 05.01.2020.
4. Dolińska M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa, s. 26-27.
5. EU (2020), European Innovation Scoreboard, Methodology report, European Commission 2020, EU, https://ec.europa.eu, dostęp 05.03.2021.
6. GUS (2021), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce 2017-2019, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, dostęp 04.03.2021.
7. Grzelak M., Liedel K. (2012), Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu, „Bezpieczeństwa Narodowe”, nr 22, II/2012, s. 126.
8. Grzesik A. (2019), 4 niezwykle ważne etapy w rozwoju Twojej firmy, strona internetowa Adam Grzesik, https://adamgrzesik.pl, dostęp 02.11.2019.
9. Internet World Stats (2019), World Internet Users and 2019 Population Stats, www.internetworldstats.com, dostęp 02.01.2020.
10. Iwański T. (2017), Przemysł 4.0 i wszystko jasne, „Napędy i sterowanie”, nr 1, Racibórz, s. 22-23.
11. Kowalkowska J. (2016), Jak bardzo inteligentna może być fabryka?, Astor, https://www.astor.com.pl, dostęp 10.11.2019.
12. Kupper D. (2019), Embracing Industry 4.0 and Rediscovering Growth, https://www.bcg.com/pl, dostęp 11.11.2019. Szanse i bariery polskich przedsiębiorstw w drodze do Smart
13. Kwiecińska M. (2016), Wybrane metody analizy strategicznej otoczenia w planowaniu operacji reagowania kryzysowego – ujęcie teoretyczne, „Obronność”. Zeszyty naukowe 2(18), s. 108-127, http://cejsh.icm.edu.pl, dostęp 02.11.2019.
14. Lash R. (2020), Być liderem dzięki innowacjom, https://wwwhbrp.pl, dostęp 05.01.2020.
15. Lazarowicz A. (2018), Jakie znaczenie dla firmy ma kultura organizacyjna?, „Poradnik Przedsiębiorcy”, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl, dostęp 05.01.2020.
16. Matusiak K., Guliński J. (red.) (2010), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Warszawa 2010, https://www.parp.gov.pl, dostęp 04.01.2020.
17. Mazur-Wierzbicka E. (2015), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 26, nr 1, s. 101.
18. Mazurek-Kucharska B., Flis R. (2016), Przedsiębiorstwo innowacyjne – stroma droga na szczyt, w: B. Mazurek-Kucharska, M. Dębski (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce. Innowacyjne strategie, narzędzia i wdrożenia, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa, s. 55-57.
19. Nosalska K. (2018), 5 kluczowych obszarów cyfrowej transformacji, https://www.hbrp.pl, dostęp 02.11.2019.
20. Nowak K. (2018), Cloud computing – chmura obliczeniowa, https://www.s-net.pl/blog/2018/03/29, dostęp 11.11.2019.
21. Ostrowska M. (2013), Innowacje w polskich przedsiębiorstwach – bariery, korzyści oraz źródła finansowania, w: J. Czerniak (red. nauk.), Innowacyjność w polskiej i światowej gospodarce, Koło Naukowe Ekonomistów Wydziału Ekonomicznego, UMCS, Lublin.
22. Piątek Z. (2018), Od Industry 4.0 do Smart Factory: technologie i zmiany organizacyjne, strona internetowa Przemysl-40, http://przemysl-40.pl, dostęp 10.11.2019.
23. Prajsnar P. (2015), Internet rzeczy? To nie to, co myślisz…, https://www.forbes.pl, dostęp 11.11.2019.
24. PWC (2019), Przemysł 4.0, czyli wyzwania współczesnej produkcji, https://www.pwc.pl, s. 36-43, dostęp 02.11.2019.
25. Rudawska J. (2017), Bariery działalności innowacyjnej w sektorze przedsiębiorstw. Studium przypadku, „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka” nr 1, s. 77.
26. Siemens (2017), Od industry 4.0 do smart factory. Poradnik menedżera i inżyniera, strona internetowa Siemens, https://publikacje.siemens-info.com, dostęp 10.11.2019.
27. Sikora J., Uziębło A. (2013), Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania, „Zarządzanie i Finanse”, nr 2, s. 351.
28. Tabakow M., Korczak J., Franczyk B. (2014), Big data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne, „Informatyka ekonomiczna”, nr 1(31), s. 141.
29. Witkowska A. (2019), Wytwarzanie przyrostowe, strona internetowa DesignNews, http://www.designnews.pl/, dostęp 11.11.2019.
30. Włodarczyk R. (2017), Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, Nr 25, t. 2, s. 117.