Crowdfunding udziałowy jako metoda finansowania inwestycji w branży piwowarstwa rzemieślniczego w Polsce

Main Article Content

Kamil Gomulski

Abstrakt

Crowdfunding udziałowy, jako nowoczesna forma finansowania, jest coraz częściej wykorzystywany przez browary rzemieślnicze na całym świecie, a w ostatnich latach również w Polsce. Głównym celem artykułu jest identyfikacja podstawowych cech akcji crowdfundingowych przeprowadzanych przez polskie browary rzemieślnicze w latach 2016-2020. Badania wskazują, iż obecnie działające browary przeprowadzają tego typu akcje w celu sfinansowania najważniejszych inwestycji. Osiągają one przy tym duży sukces, pozyskując kapitał od wielu inwestorów, co świadczyć może o tym, że ta forma finansowania będzie się szybko rozwijać w kolejnych latach.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Gomulski, K. (2021). Crowdfunding udziałowy jako metoda finansowania inwestycji w branży piwowarstwa rzemieślniczego w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 60(3), 70-81. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.60.3.5
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Crooks J. (2017), BrewDog in America, Global Manager Abroad, Vol. 2, pp. 1-27.
2. Cumming D., Meoli M., Vismara S. (2021), Does equity crowdfunding democratize entrepreneurial finance? „ Small Business Economics” Vol. 56, p. 533-552.
3. Dziuba D. (2015), Ekonomika Crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej, Warszawa, Difin.
4. Garavaglia C., Swinnen J. (2017), The craft beer revolution: An international perspective, Choices, Vol. 32(3), p. 1-8.
5. Gemra K. (2019), Crowdfunding udziałowy jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Nr 3/2019, s. 47-55.
6. Glanc J. (2020), Equity crowdfunding as a regulatory question, Zürich, Dike Verlag AG.
7. Kędzierska-Szczepanik A (2017), Perspektywy rozwoju crowdfundingu udziałowego w Polsce, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Managment and Finance”, Vol. 15, s. 212-224.
8. Kopyra T. (2016), Piwo. Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby nie wyjść na głupka, Kraków, Flow Books.
9. Lissowska M. (2018), Crowdfunding – zjawisko, problemy, regulacja, „Gospodarka Narodowa”, Nr 1(293), s. 59-86.
10. Łużak T. (2017), Strategie niszy rynkowej na przykładzie sektora browarów w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finanansów SGH”, nr 153, s. 193-209.
11. Majewski P. (2020), Crowdfunding – cechy i typologia, „Gospodarka Narodowa”, nr 1(301), s. 139-152.
12. Malinowski B., Giełzak M. (2015), Crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu, Gliwice, Helion.
13. Motylska-Kuźma A. (2018), Equity Crowdfunding – doświadczenia polskie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 530, s. 117-126.
14. Pluszyńska A. (2018), Crowdfunding – historia i definiowanie, w: Crowdfunding w Polsce, Pluszyńska A., Szopa A. (red.), Kraków, Wydawnictwo UJ, s. 13-32.
15. PSBR (2020), Raport z działalności browarów zrzeszonych w PSBR w 2019 roku, https://psbr.eu/resources/PSBR_Raport6.7.pdf, dostęp 24.04.2021.
16. Shneor R. (2020), Crowdfunding Models, Strategies, and Choices Between Them in: Advances in crowdfunding: Research and Practice, Shneor R., Liang Z., Bjørn-Tore F. (ed.), Cham, Palgrave Macmillan, p. 21-42.
17. Suszek A., Mironiuk K. (2017), Postawy i zachowania konsumentów do 40. roku życia na rynku piwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni”, Nr 99, s. 96-102.
18. Vulkan N., Åstebro T., Sierra M. (2016), Equity crowdfunding: A new phenomena, „Journal of Business Venturing Insights”, Vol. 5, 2016, p. 37-49.
19. Wojtyra B. (2020), How and why did craft breweries ‘revolutionise’ the beer market? The case of Poland, „Moravian Geographical Reports”, Vol. 28(2), p. 81-97.
20. Wojtyra B., Grudzień Ł. (2017), Rozwój przemysłu piwowarskiego w Polsce w okresie tzw. piwnej rewolucji w latach 2011–2016, „Prace Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, Nr 31(1), s. 5267.
Źródła internetowe:
1. http://www.bgh.com.pl, dostęp 24.04.2021
2. http://www.crowdway.pl, dostęp 24.04.2021
3. http://www.zwrotnica.com.pl/search/label/Statystyki?&max-results=7, dostęp 24.04.2021
4. https://mojadestylarnia.pl/, dostęp 24.04.2021
5. https://psbr.eu/browary-rzemieslnicze/, dostęp 24.04.2021
6. https://www.beesfund.pl, dostęp 24.04.2021