Przegląd wartości organizacyjnych deklarowanych przez największe polskie firmy prywatne

Main Article Content

Adam Kowalik

Abstrakt

Celem niniejszej pracy było dokonanie przeglądu wartości komunikowanych przez 100 największych polskich przedsiębiorstw według „Rankingu 100 Największych Polskich Firm Prywatnych” Forbesa z 2020 roku. Badanie zrealizowane zostało metodą analizy wybranych treści pozyskanych ze stron internetowych firm uwzględnionych w rankingu. Zidentyfikowano 38 firm komunikujących swoje wartości, 182 sformułowania dotyczące wartości (co daje średnią około 4,8 wartości na firmę) oraz 202 wartości (co daje średnią około 5,3 wartości na firmę). Do najczęściej komunikowanych przez badane firmy wartości należą: odpowiedzialność, szacunek, uczciwość, współpraca, klientocentryczność oraz pasja. Omówiono wyniki badania oraz porównano je z wynikami badań innych autorów. Zaproponowano także kierunki dalszych badań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalik, A. . (2021). Przegląd wartości organizacyjnych deklarowanych przez największe polskie firmy prywatne. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 61(4), 59–69. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.61.4.6
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bourne H., Jenkins M., Parry E. (2019), Mapping Espoused Organizational Values, “Journal of Business Ethics”, 159(1), p. 133-148.
2. Bursztyn M. (2015), Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8(944), s. 91-99.
3. Carucci R. (2017), How Corporate Values Get Hijacked and Misused, Harvard Business Review Digital Articles, p. 2-5.
4. Cegliński P. (2016), Wartości organizacyjne jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie, 43(nr 1), s. 127-138.
5. Dąbrowski T.J. (2018), Wartości organizacyjne spółek publicznych w Polsce, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3, s. 33-48.
6. Franklin D. (2019), Aligning Organizational Values and Strategy, “Credit Union Management”, 42(6), p. 14-17.
7. Gitling M. (2019), Znaczenie wartości organizacyjnych w budowaniu kultury przedsiębiorstw, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. nr 57, s. 342-350.
8. Głuszek E. (2011), Zmienność wartości organizacyjnych w cyklu życia przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 218, „Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa”, s. 85-95.
9. Górniak L. (2016), Preferowane wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników, e-mentor, 5 (67), s. 21-29.
10. Jastrzębska E. (2020), Wartości organizacyjne wybranych firm w Polsce, „Studia Ecologiae et Bioethicae”, 18(2), s. 43-55.
11. Karnaszewski P. (2020), 100 Największych Polskich Firm Prywatnych, „Forbes”, 11/2020, s. 42-44.
12. Kelly C., Kocourek P., McGaw N., Samuelson J. (2005), Deriving Value from Corporate Values, The Aspen Institute and Booz Allen Hamilton.
13. Krajewska-Nieckarz M. (2013), Rola wartości w zarządzaniu organizacją, „Zarządzanie i Finanse”, 1(3), s. 213-228.
14. Malbašić I., Rey C., Potočan V. (2015), Balanced Organizational Values: From Theory to Practice., “Journal of Business Ethics”, 130(2), p. 437-446.
15. Quinn R.E., Rohrbaugh J. (1983), A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis, “Manascie Management Science”, 29(3), p. 363-377.
16. Rakowska A., Cichorzewska M. (2019), Rola wartości preferowanych przez pracowników w kontekście kształtowania inkluzywnych organizacji, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 20, z. 6, cz. 3 Zarządzanie kapitałem ludzkim-aspekty teoretyczne i praktyczne, s. 327-341.
17. Rokeach M. (1968), Beliefs, attitudes and values: a theory of organization and change, Jossey-Bass.
18. Rokeach M. (1973), The nature of human values, Free Press.
19. Schwartz S.H. (1994), Are There Universal Aspects in the Structure and Contents of Human Values?, “Journal of Social Issues”, 50(4), p. 19-45.
20. Stankiewicz J., Moczulska M. (2013), Wartości jako czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji : w świetle badań empirycznych., „Zarządzanie i Finanse”, R. 11, nr 4, cz. 1, s. 333-345.
21. Yohn D.L. (2018), Ban These 5 Words From Your Corporate Values Statement, Harvard Business Review Digital Articles, p. 2-4.