Zrównoważony rozwój sieci franczyzowej w świetle teorii agencji

Main Article Content

Maria Andrzejak

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono problem efektu gapowicza w kontekście standardów zrównoważonego rozwoju. Celem opracowania jest ocena działań na rzecz zrównoważonego rozwoju sieci franczyzowej w zestawieniu z występującym, zgodnie z teorią agencji, efektem gapowicza. Konflikty powstające na poziomie pryncypał–agent (franczyzodawca–franczyzobiorca) oraz zachowania oportunistyczne ze strony franczyzobiorców mogą osłabić wprowadzone zmiany, między innymi poprzez występowanie efektu gapowicza.
Artykuł powstał w oparciu o przegląd polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Ponadto przeprowadzono analizę konfliktu pryncypał – agent, wynikającego z teorii agencji w zestawieniu ze standardami zrównoważonego rozwoju i wprowadzonych dobrych praktyk przez sieci franczyzowe. Wnioski wynikające z krytycznej analizy piśmiennictwa sugerują możliwość zmniejszenia skuteczności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez zachowania oportunistyczne franczyzobiorców. W celu ich ograniczenia wymagany jest system kontroli. Aktywny udział franczyzobiorców przyczynia się do skuteczności dobrych praktyk wprowadzanych przez sieć

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Andrzejak, M. . (2022). Zrównoważony rozwój sieci franczyzowej w świetle teorii agencji. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 63(1), 45–56. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.63.1.4
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Abell P. M. (2011), The Regulation of Franchising in the European Union, Queen Mary, University of London, July 2011, s. 56.
2. Blisko i odpowiedzialnie, Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Żabka Polska; https://www.zabka.pl/raport-csr-pl, dostęp: 16.05.2021.
3. Europejski Kodeks udzielania Franczyzy, https://franczyza.org.pl/europejski-kodeks-etyki-udzielania-franczyzy, dostęp: 16.05.2021.
4. Gillis W., Combs J. (2009), Franchisor strategy and firm performance: making the most of strategic resource investments, “Business Horizons”, Vol. 52, s. 553–561.
5. https://www.zabka.pl/nasza-odpowiedzialnosc/ochrona-srodowiska, dostęp: 14.05.2021.
6. Huang C. (2004), Agency Theory in Franchising Some Empirical Results, “Yu Da Academic Journal”, No. 7, s. 158.
7. Kidwell R. E, Nygaard A., Silkoset R. (2007), Antecedents and effects of free riding in the franchisor-franchisee relationship, “Journal of Business Venturing”, February 2007.
8. Klick J., Kobayashi B., Ribstein L. (2006), The Effect of Contract Regulation: The Case of Franchising, George Mason Law & Economics Research Paper, No. 07–03, s. 3.
9. Lafontaine F. (1992), Agency Theory and franchise some empirical results, „Rand Journal of Economics”, Vol. 23, No. 2.
10. Manna D. R., Smith A. D., Synowka D. P. (2006), Exploring Agency Theory Implications With Franchising, “Journal of Business & Economics Research (JBER)”, Vol. 4, No. 4.
11. Michael S. C., Combs J. G. (2008), Entrepreneurial failure: the case of franchisees, “Journal of Small Business Management”, Vol. 46, No. 1, s. 73–90.
12. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce (2020). Dobre praktyki., Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2020.
13. Shane S., Spell C. (1998), Factors for new franchise success, “Sloan Management Review”, Vol. 39, No. 3, s. 43–50.
14. Turek I. (2011), Identyfikacja wartości przedsiębiorstw franczyzowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia”, nr 46.
15. Watson A., Johnson R. (2010), Managing the franchisor – franchisee relationship: a relationship marketing perspective, “Journal of Marketing Channels”, Vol. 17, No. 1, s. 51–68.