Partnerstwo biznesowe w nowoczesnej organizacji – ewolucja roli działów finansowych przedsiębiorstw

Main Article Content

Filip Filipkowski

Abstrakt

Niespotykane dotąd tempo zmian w środowisku gospodarczym postawiło przed organizacjami wielkie wyzwania zarówno biznesowe, jak i organizacyjne. Chcąc zwiększać swoją wartość, przedsiębiorstwa muszą z absolutną precyzją wykorzystywać wszystkie swoje zasoby, by sprostać wymogom rynku i akcjonariuszy. Takim zasobem są także działy finansowe, których metamorfoza na przestrzeni ostatnich 25 lat była wręcz spektakularna. Zmieniające się oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy sprawiły, że w ciągu ćwierćwiecza wielu dyrektorów finansowych przeistoczyło się ze strażników budżetu i procedur w strategicznych partnerów biznesowych, aktywnie uczestniczących w procesach decyzyjnych i otwierających nowe szanse przed organizacją. Jednocześnie struktury działu finansów diametralnie zmieniły się, by uwolnić jak najwięcej czasu na aktywności zwiększające wartość dodaną. Celem artykułu jest wskazanie zmian w organizacji działów finansowych oraz kompetencji gwarantujących powodzenie w nowych realiach. Szczególny nacisk jest położony na koncepcję business partneringu, która stanowi i będzie stanowić kluczowy czynnik sukcesu w świecie finansów przedsiębiorstwa. Autor wskaże również kilka potencjalnych kierunków dalszych zmian, które w najbliższych latach będą wpływać na pracę działów finansowych i determinować pozyskiwanie nowych kompetencji.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Filipkowski, F. (2022). Partnerstwo biznesowe w nowoczesnej organizacji – ewolucja roli działów finansowych przedsiębiorstw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 64(2), 45-58. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.64.2.4
Dział
Dział główny

Bibliografia

ABSL (2021), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2021, https://shop-absl.pl/Sektor-Nowoczesnych-Uslug-Biznesowych-w-Polsce-Raport-Roczny-c15, Warszawa, s. 31 (dostęp: 15.03.2022).
Deloitte (2012), Changing the focus. Finance Business Partnering, online: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/finance-transformation/deloitte-uk-finance-business-partnering.pdf (dostęp: 20.03.2022).
Deloitte (2018), Crunch Time V. Finance 2025, online: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Finance/gx-ft-crunch-time-V-finance-2025.pdf (dostęp: 16.03.2022).
Little A. D. (2019), Beyond cost efficiencies in shared service centers, online: https://www.adlittle.com/en/beyond-cost-efficiencies-shared-service-centers (dostęp: 16.03.2022).
Krzepkowska M. (2008), Controlling jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w warunkach globalizacji gospodarki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
Kowalewski M. (2014), Analiza zmian we współczesnym podejściu do budżetowania działalności przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 152–161.
Szychta A. (2012), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Zarys rozwoju rachunkowości zarządczej w zachodnich krajach Europy kontynentalnej, w: Współczesne nurty badawcze w rachunkowości, red. I. Sobańska, P. Kabalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,.
Świderska G. K. (2017) (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin/MAC Consulting, Warszawa, s. 452–462, s. 523–527.
PWC (2017), Finance as business partner. Adding up or adding value, online: https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-finance-as-business-partner-adding-up-or-adding-value-2017.pdf (dostęp: 16.03.2022).
PWC (2012), Putting your business on the front foot; online: https://www.pwc.com.uy/en/publicaciones/assets/putting-your-business-on-the-front-foot.pdf (dostęp: 25.03.2022).