Inicjatywy prośrodowiskowe kontra kryzys. Możliwość realizacji programów dążących do zrównoważenia rozwoju lotnictwa cywilnego w trakcie jednej z największych zapaści na rynku lotniczym w historii

Main Article Content

Aleksander Szczypiński

Abstrakt

Inicjatywy prośrodowiskowe stale przybierają na sile i mają niebagatelny wpływ na działalność podmiotów działających na regulowanych przy ich pomocy rynkach. Transport lotniczy jest szczególnie narażony na ryzyko poniesienia znaczących konsekwencji w tym zakresie w związku z relatywnie wysokim poziomem emisji dwutlenku węgla w porównaniu z innymi formami transportu. Głównymi emitentami CO2 w obszarze lotnictwa są przewoźnicy stanowiący również centralną grupę przedsiębiorstw na tym rynku w rozumieniu przepływów finansowych. Celem badania było wykonanie przeglądu wybranych inicjatyw prośrodowiskowych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw rynku lotniczych, a także kierunków ich weryfikacji przez decydentów wskutek wystąpienia kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Postawiono hipotezę, że przedsiębiorstwa rynku lotniczego nie są w stanie pokryć kosztów wynikających z wdrażanych inicjatyw prośrodowiskowych. Hipotezę potwierdzono na podstawie analiz i porównania stanu rynku oraz sytuacji finansowej największych w Europie przewoźników lotniczych na koniec lat 2019 i 2020.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szczypiński, A. . (2022). Inicjatywy prośrodowiskowe kontra kryzys. Możliwość realizacji programów dążących do zrównoważenia rozwoju lotnictwa cywilnego w trakcie jednej z największych zapaści na rynku lotniczym w historii. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 65(3), 65–82. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.65.3.4
Dział
Dział główny

Bibliografia

Air France-KLM Group (2020), Air France-KLM Group Consolidated Financial statements January 1, 2020 – December 31, 2020, https://www.airfranceklm.com/sites/default/files/ afklm_financial_statements_notes_december_31_2020.pdf (dostęp: 29.06.2021).
Air Transport Action Group (2020), Facts & Figures, https://www.atag.org/facts-figures.html (dostęp: 29.06.2021).
Atlantic Council (2020), Sustainable Aviation Fuel Policy in the United States: A Pragmatic Way Forward, https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/04/AC_SAF_0420_v8.pdf (dostęp: 29.06.2021).
Deutsche Lufthansa AG (2020), Lufthansa Group Financial Statement 2020, https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/downloads/en/financial-reports/financial-statements/LH-FS-2020‑e.pdf (dostęp: 29.06.2021).
EUR-Lex (2021a), Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do powiadomienia o dobrowolnym udziale w mechanizmie kompensacji i redukcji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA) od dnia 1 stycznia 2021 r. oraz o wariancie wybranym do obliczania wymagań wobec przewoźników lotniczych w zakresie kompensacji w latach 2021–2023, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0194 (dostęp: 29.06.2021).
EUR-Lex (2021b), Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/903 z dnia 29 maja 2019 r. ustanawiająca ogólnounijne docelowe parametry skuteczności działania sieci zarządzania ruchem lotniczym na trzeci okres odniesienia rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0903&from=EN (dostęp: 29.06.2021).
European Organisation for the Safety of Air Navigation (2021), EUROCONTROL Five-Year
Forecast Update 2021–2024, https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-forecastupdate-2021–2024 (dostęp: 29.06.2021).
European Commission (2021), Reducing emissions from aviation, https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation_en (dostęp: 29.06.2021).
International Air Transport Association (2021), Aviation Carbon Exchange, https://www.iata.org/en/programs/environment/ace (dostęp: 29.06.2021).
International Air Transport Association (2021a), Economic Performance of the Airline Industry, https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-economic-performance---november-2020---report/ (dostęp: 29.06.2021).
International Air Transport Association (2021b), IATA Annual Review 2020, https://www.iata.org/contentassets/c81222d96c9a4e0bb4ff6ced0126f0bb/iata-annual-review-2020.pdf (dostęp:29.06.2021).
International Airlines Group, International Airlines Group Annual Report and Accounts 2020, https://www.iairgroup.com/~/media/Files/I/IAG/annual-reports/iag-annual-reports/en/iagannual-report-and-accounts-2020.pdf (dostęp: 29.06.2021).
International Civil Aviation Organization (2021a), What is CORSIA and how does it work?, https://www.icao.int/environmental-protection/pages/a39_corsia_faq2.aspx (dostęp: 29.06.2021).
International Civil Aviation Organization (2021b), Sustainable Aviation Fuels (SAF), https://www.icao.int/environmental-protection/pages/SAF.aspx (dostęp: 29.06.2021).
International Civil Aviation Organization (2021c), ICAO Council agrees to safeguard adjustment for CORSIA in light of COVID-19 pandemic, https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAOCouncil-agrees-to-the-safeguard-adjustment-for-CORSIA-in-light-of-COVID19‑pandemic.aspx (dostęp: 29.06.2021).
Performance Review Body of the Single European Sky (2021), Performance Review Body: Advice on the revision of performance targets for RP3, https://webgate.ec.europa.eu/eusinglesky/node_en (dostęp: 29.06.2021).
PricewaterhouseCoopers (2021), Aviation Industry Outlook 2021, https://www.pwc.ie/reports/aviation-industry-outlook-2021.html (dostęp: 29.06.2021).
U. S. Energy Information Administration (2021, U. S. Gulf Coast Kerosene-Type Jet Fuel Spot Price FOB, https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/EER_EPJK_PF4_RGC_DPGD.htm (dostęp: 29.06.2021).