Ochrona własności intelektualnej w startupach

Main Article Content

Edyta Gwarda-Gruszczyńska

Abstrakt

W ostatnich latach odnotowano gwałtowny wzrost liczby startupów. Umożliwia to szybki rozwój technologii i innowacji technologicznych. Wielu wynalazców i innowatorów tworzy własność intelektualną, która nie zawsze jest odpowiednio chroniona. Obserwując cykle życia startupów, zauważyć można, że duża ich część kończy swoją działalność w ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania. Celem tego artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytania: jakie czynniki
wpływają na sukcesy i porażki startupów? czy brak ochrony własności intelektualnej jest jednym z takich czynników, a jeśli tak, to w jaki sposób startupy mogą zabezpieczyć swoje wynalazki lub innowacje? jakie strategie mogą w tym zakresie zastosować? jak wygląda ochrona własności intelektualnej w polskich startupach? W artykule jako metodę badawczą zastosowano desk research. Przeanalizowano literaturę przedmiotu, raporty i opracowania firm badawczych, instytucji zrzeszających startupy oraz strony internetowe rzeczników patentowych i kancelarii prawnych pomagających startupom w kwestiach ochrony własności intelektualnej. Badania wykazały, że startupy w większości przypadków zauważają potrzebę ochrony własności intelektualnej, która w sektorach high-tech ma szczególne znaczenie. Wiele czynników może przyczynić się do porażki startupu w różnych fazach jego rozwoju. Ważne jest, żeby własność intelektualna podlegała ochronie już w początkowej fazie rozwoju startupu, a następnie przedsiębiorstwo wykreowało i stosowało odpowiednią strategię ochrony własności intelektualnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gwarda-Gruszczyńska, E. (2023). Ochrona własności intelektualnej w startupach. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 67(1), 39–50. https://doi.org/10.33119/KNoP.2023.67.1.3
Dział
Dział główny

Bibliografia

Akter B., Iqbal A. (2020), Failure Factors of Platform start-ups: A Systematic Literature Review, “Nordic Journal of Media Management”, Vol. 1, no 3, pp. 433–459.
Beverly H. T. (2018), Navigating Your Way to Startup Success, Boston/Berlin, Walter de Gruyter Inc.
Blank S. (2013), Why the Lean Start-up Changes Everything, “Harvard Business Review” Vol. 91, No. 5, pp. 63–72.
Cantamessa M., Gatteschi V., Perboli G., Rosano M. (2018), Startups’ Road to Failure, “Sustainability”, Vol. 10, No. 7, pp. 23–46.
CB Insight, The Top 12 Reasons Startups Fail https://www.cbinsights.com/research/startup-failurereasons-top/ (access: 27.08.2022).
Eisenmann T. (2021), Why Start-ups Fail, https://hbr.org/2021/05/why-start-ups-fail (access: 23.08.2022)
Ester P., Maas A. (2016), Silicon Valley: Planet Startup. Disruptive Innovation, Passionate Entrepreneurship & Hightech Startups, Amsterdam, Amsterdam University Press.
Ester P. (2017), Accelerators in Silicon Valley. Building Successful Startups, Amsterdam, Amsterdam University Press.
Gollin M. (2008), Driving Innovation. Intellectual Property Strategies for A Dynamic World, New York, Cambridge University Press.
Halt G. B. Jr, Donch J. C. Jr., Stiles A. R., Fesnak R. (2017), Intellectual Property and Financing Strategies for Technology Startups, Switzerland, Springer Nature.
Halt G. B. Jr, Donch J. C. Jr., Stiles A. R., Fesnak R. (2014), Intellectual Property in Consumer Electronics, Software and Technology Startups, New York, Springer Science + Business Media.
Kotch Ch. (2017), Which Factors Determine the Success or Failure of Startup Companies? A Startup Ecosystem Analysis of Hungary, German and the USA, Hamburg, Anchor Academic Publishing.
Kovacova Z., Adam M., Camara N., Toskova M. (2021), IDC Market Glance: European Technology Start-Ups for Sustainable Development, IDC.
Kowalewski K. (2018), Uwarunkowania rozwoju startupów – perspektywa północno-wschodniej Polski, „Nowoczesne systemy zarządzania”, vol. 13, no. 3, pp. 245–258.
Kulej A. (2018), Atrybuty start-upów jako podmiotów o charakterze innowacyjnym, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, Zarządzanie no. 31, pp. 145–153.
Laszuk M. (2017), Przedsięwzięcia typu start-up, in: Start-up a uwarunkowania sukcesu. Wymiar teoretyczno-praktyczny, A. Kałowski, J. Wysocki (eds.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, pp. 17–30.
Santisteban J., Mauricio D., Cachay O. (2020), Critical success factors for technology-based startups, “International Journal of Entrepreneurship and Small Business”, Vol. 1 No.1, pp. 397–421.
Sethi A. (2016), From Science to Startup. The inside Track of Technology Entrepreneurship, Switzerland, Springer International Publishing.
Skala A. (2017), Spiralna definicja startupu, „Przegląd organizacji”, no. 9 (932), pp. 33–39.
Startup Poland (2021), Raport Polskie Sturtupy 2021, Warszawa.
Starup Genome, The Global sturtup ecosystem Report 2021, https://startupgenome.com/report/gser2021 (access: 28.08.2022).
Statista, Global startups – statistics & facts, https://www.statista.com/topics/4733/startupsworldwide/#dossierKeyfigures (access: 28.08.2022).
Taylor Economics (2021), Starupy technologiczne. Raport – Polska 2021, Gdańsk.
Tomczuk M. (2018), Znaczenie startupów dla polskiej gospodarki w kontekście rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, vol. 10, no. 4 (46), pp. 43–53.
Walsh B. (2009), The Web Startup Success Guide, Berkley, Apress.
Weber E. (2017), Advisory Boards in Startups. Investigating the Roles of Advisory Boards in German Technology-Based Startups, Weisbaden, Springer Gabler.
WIPO Magazine, How startups and SMEs should think about IP: an investor’s perspective, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/02/article_0006.html (access: 29.08.2022).
Wymer G., What is a biotech sturtup, https://entrepreneurship.mit.edu/what-is-a-biotech-startup/ (access: 29.08.2022).