Ceny mieszkań podczas pandemii COVID-19: spostrzeżenia ze Szwecji

Main Article Content

Christophe André
Thomas Chalaux

Abstrakt

Pandemia COVID-19 wywołała poważną globalną recesję gospodarczą, na którą decydenci na całym świecie zareagowali, udzielając ogromnego wsparcia fiskalnego i monetarnego. Podczas gdy ceny mieszkań zazwyczaj spadają w okresach spowolnienia gospodarczego, w czasie pandemii wzrosły we wszystkich krajach OECD. Przyczyniło się do tego wiele czynników, w tym ekspansywna polityka pieniężna, zniesienie niektórych ograniczeń makroostrożnościowych oraz zmiana preferencji mieszkaniowych. W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane miesięczne do zbadania zachowania rzeczywistych cen domów i mieszkań w czasie pandemii w Szwecji, na poziomie krajowym i w trzech największych miastach. Podczas gdy model zawierający typowe determinanty cen mieszkań śledzi zmiany cen na długo przed pandemią, to w okresie pandemii zaniża on ceny domów i generalnie zawyża ceny mieszkań. Sugeruje to przesunięcie preferencji z mieszkań w kierunku domów, co jest zgodne z ustaleniami z najnowszej literatury dotyczącej innych krajów. Szacuje się, że wprowadzenie wymogów dotyczących amortyzacji kredytów hipotecznych w latach 2016 i 2018 obniżyło ceny mieszkań. Wydaje się jednak, że ich zniesienie w czasie pandemii miało stosunkowo niewielki wpływ na ceny mieszkań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
André, C. ., & Chalaux, T. . (2023). Ceny mieszkań podczas pandemii COVID-19: spostrzeżenia ze Szwecji. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 67(1), 137–154. https://doi.org/10.33119/KNoP.2023.67.1.8
Dział
Dział główny

Bibliografia

Andersson M., Aranki T. (2019), Fewer vulnerable households after the stricter amortisation requirement, FI Analysis 17, Finansinspektionen, Stockholm, https://www.fi.se/en/published/reports/fi-analysis/2019
Anundsen A. K. (2021), House price bubbles in Nordic countries?, Nordic Economic Policy Review, 2021, 13–42, http://norden.diva-portal.org
Arena M. et al. (2020), Macroprudential Policies and House Prices in Europe, European Department, Departmental Paper, No.20/03, Washington DC, https://www.imf.org/en
Claussen C-A. (2013), Are Swedish houses overpriced?, International Journal of Housing Markets and Analysis, 6 (2), 180–196, https://doi.org/10.1108/IJHMA-12-2011–0056
Engelhardt G. V. (2003), Nominal loss aversion, housing equity constraints, and household mobility: evidence from the United States, Journal of Urban Economics, 53, 171–195, http://www.sciencedirect.com
Finansinspektionen (2020), The Swedish Mortgage Market, https://www.fi.se Guglielminetti E.,
Loberto M., Zevi G. and Zizza R. (2021), Living on my own: the impact of the Covid-19 pandemic on housing preferences, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), No. 627, Bank of Italy, https://www.bancaditalia.it
Liu S., Su Y. (2021), The impact of the COVID-19 pandemic on the demand for density: Evidence from the U. S. housing market, Economics Letters, 207, 10010, https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.110010
Meen G. (2008), Ten New Propositions in UK Housing Macroeconomics: An Overview of the First Years of the Century, Urban Studies, 45 (13), 2759–2781, https://doi.org/10.1177%2F0042098008098205
Ramani A., Bloom N. (2021), The Donut Effect of Covid-19 on Cities, NBER Working Papers No. 28876, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, http://www.nber.org/papers/w28876.pdf
Sveriges Riksbank (2021a), Monetary Policy Report, April, Stockholm, https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ppr/engelska/2021/210427/monetary-policy-report-april-2021.pdf
Sveriges Riksbank (2022), Monetary Policy Report, February, Stockholm, https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ppr/engelska/2022/220210/monetary-policy-report-february-2022.pdf
Tversky A., Kahneman, D. (1991), Loss aversion in riskless choice: a reference dependent model, Quarterly Journal of Economics, 106, 1039–1061, http://hdl.handle.net/10.2307/2937956