Cykl życia pracownika w organizacji z uwzględnieniem koncepcji doświadczenia pracownika i zaangażowania

Main Article Content

Artur Wilczyński
Ewa Kołoszycz
Małgorzata Karolewska-Szparaga

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia faz cyklu życia pracownika w organizacji w działaniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Artykuł zawiera definicję cyklu życia pracownika wraz z ważnymi koncepcjami wyróżniającymi się na tle najczęściej opisywanych w opracowaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególne znaczenie dla wartości poznawczej opracowania mają zestawienia punktów styku pomiędzy organizacją i pracownikiem, budujących doświadczenia pracownika. Ich analiza pozwoliła na zdefiniowanie i scharakteryzowanie sześcioetapowego modelu cyklu życia pracownika w organizacji. Sporządzony model został odniesiony do koncepcji budowania zaangażowania pracowników. Dokonano autorskiego powiązania zadań zarządzania zasobami ze sposobami budowania zaangażowania pracowników. Rozwinięciem przedstawionej koncepcji cyklu życia pracownika w organizacji była budowa systemu najlepszych praktyk wykorzystywanych w procesach zarządzania ludźmi wraz ze sposobami ich pomiaru. W konsekwencji wskazano na odpowiedzialność aktorów systemu zarządzania zasobami ludzkimi za prawidłowy przebieg cyklu życia pracownika. Stwierdzono, że zaangażowanie top managementu, menedżerów linowych i pracowników przy wsparciu osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi nie powoduje skrócenia cyklu życia pracownika lub ogranicza niewłaściwy przebieg poszczególnych faz. Jest to niezmiernie ważne z punktu widzenia zarządzania organizacjami, gdyż zapewnia wysoką retencję pracowników oraz pozwala na prawidłowe zarządzanie wydajnością pracowników.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wilczyński, A., Kołoszycz, E., & Karolewska-Szparaga, M. (2023). Cykl życia pracownika w organizacji z uwzględnieniem koncepcji doświadczenia pracownika i zaangażowania. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 68(2), 123–135. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3542
Dział
Dział główny

Bibliografia

App S., Merk J., Buettgen M. (2012), Employer Branding: Sustainable HRM as a Competitive
Advantage in the Market for High-Quality Employees, „Management Revue. The International Review of Management Studies”, Vol. 23, No. 3, pp. 262–278.
Arnold J., Van Iddekinge C., Campion M., Bauer T., Campion M. (2020), Welcome Back? Job Performance and Turnover of Boomerang Employees Compared to Internal and External Hires. „Journal of Management”, Vol. 47, No. 8, pp. 2198–2225.
Başaran R. (2021), Employee Experience Management, in: Connect with Your Management On-The-Go, M. Naci Efe (ed.) Peter Lang.
Bauer T. (2010), Onboarding New Employees: Maximizing Success, SHRM Foundation’s Effective Practice Guidelines, https://www.shrm.org/foundation/ourwork/initiatives/resources-frompast- initiatives/Documents/Onboarding%20New%20Employees.pdf (dostęp: 18.12.2022).
Becker K., Bish A. (2021), A framework for understanding the role of unlearning in onboarding, „Human Resource Management Review”, Vol. 31, No. 1, pp. 100–730).
Burke M., Six Stages to Success with the Employee Lifecycle, https://inside.6q.io/six-stages-tosuccess- with-the-employee-lifecycle/ (dostęp: 20.12.2022).
Prajapati G., Pandey S. (2020). Enhancing Employee Experience during Covid-19: A Qualitative
Study on Investment Banks. „International Journal of Modern Agriculture”, Vol. 9, No. 3, pp. 1711–1734.
Cattermole G., Engagement lifecycle, https://www.trainingjournal.com/articles/feature/engagement-lifecycle (dostęp: 16.12.2022).
Gilani H., Cunningham L. (2017), Employer branding and its influence on employee retention: A literature review, „The Marketing Review”, Vol. 17, No. 2, pp. 239–256.
Gladka O., Fedorova V., Dohadailo Y. (2022), Development of conceptual bases of the employee lif ”e cycle within an organization, „Theory and Practice”, Vol. 23, No. 1, pp. 39–52).
Heinle A., Employee Life Cycle: 7 Stages (+The Metrics That Matter). https://www.zavvy.io/blog/employee-life-cycle (dostęp: 12.12.2022).
Kakade, S. Employee life cycle. https://www.techtarget.com/searchhrsoftware/definition/employeelife-cycle (dostęp: 12.12.2022).
Keller J., Kehoe R., Bidwell M., Collings D.,Myer, A. (2021), In With the Old? Examining When Boomerang Employees Outperform New Hires. „Academy of Management Journal, Vol. 64, No. 6, pp. 1654–1684.
Lupfer E. The Employee Lifecycle is Your Roadmap to Building an Engaged Employee Experience. https://thesocialworkplace.com/2017/11/the-employee-lifecycle-is-your-roadmap-tobuilding-an-engaged-employee-experience/ (dostęp: 20.12.2022).
Malik A., Budhwar P., Mohan H., Srikanth N. (2022), Employee experience –the missing link for engaging employees: Insights from an MNE’s AI-based HR ecosystem. „Human Resource Management”, Vol. 62, No. 1, pp. 97–115.
Nafei W. (2014), The Role of Organizational DNA in Improving Organizational Performance: A Study on the Industrial Companies in Egypt. „In International Business Research”, Vol. 8, No. 1, pp. 117–131.
Nagendra A. (2014), Paradigm Shift in HR Practices on Employee Life Cycle Due to Influence of Social Media, „Procedia Economics and Finance”, Vol. 11, pp. 197–207.
Panneerselvam S., Balaraman K. (2022), Employee experience: the new employee value proposition, Strategic HR Review, Vol. 21 No. 6, pp. 201–207.
Plaskoff, J. (2017). Employee experience: the new human resource management approach. „Strategic HR Review”, Vol. 16, No. 3, pp. 136–141.
Raveendra P., Satish M. (2022), Boomerang hiring: Strategy for sustainable development in COVID-19 era, „Human Systems Management”, Vol. 41, No. 2, pp. 277–282.
Verive J., DeLay N. (2006), Measuring telework ROI: Metrics based on the employee life cycle, „World at Work Journal”, Vol. 15, No. 2, pp. 6–15.
Verlinden, N., Employee Life Cycle: The Ultimate Guide for HR. https://www.aihr.com/blog/employee-life-cycle/ (dostęp: 20.12.2022).