Płeć księgowych i ich podejście do wyceny bilansowej w świetle badań ankietowych

Main Article Content

Dominika Florek-Sapkowska
Angelika Kaczmarczyk
Piotr Luty
Katarzyna Piotrowska

Abstrakt

Celem artykułu jest próba pokazania wpływu płci osób wykonujących zawód księgowej/-ego na ich podejście do wyceny bilansowej (wycena aktywów i pasywów) oraz walidacja narzędzia badawczego.
Zastosowano metodę analizy źródeł (literatury), wnioskowanie dedukcyjne oraz badania ankietowe. Zastosowane narzędzie badawcze w postaci ankiety zawierało 16 pytań skierowanych do członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W badaniu wykorzystano odpowiedzi zebrane w 3 obszarach problematycznych. W celu przeanalizowania danych pierwotnych wykorzystano statystykę opisowa oraz test Chi-kwadrat. Ze względu na wielkość próby, do każdej analizy testem Chi-kwadrat zostały wykonane dodatkowe testy metodą dokładną i Monte Carlo.
Z analizy statystycznej wynika, iż istnieją różnice pomiędzy podejściem praktycznym do wyceny bilansowej kobiet a mężczyzn. Większość zależności zachodzących pomiędzy zmiennymi jest istotna statystycznie.
Podstawowe ograniczenie dotyczy faktu, że badanie ilościowe miało charakter wstępny, co wiąże się z wielkością próby.
Otrzymane wyniki są podstawą prowadzenia dalszych badań w zakresie ukazania powiązań płci z wybranymi metodami wyceny bilansowej w rachunkowości, jak również innymi obszarami tematycznymi w rachunkowości (wiarygodność informacji sprawozdawczej, uproszczenia w rachunkowości, aspekty podatkowe).
Wyniki badania pilotażowego stanowią częściowe wypełnienie luki badawczej dotyczącej niedostatecznej wiedzy na temat wpływu płci na podejście księgowych do wyceny bilansowej. Badania pilotażowe otwierają kolejny wymiar badań w zakresie wyboru metod wyceny w rachunkowości.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Florek-Sapkowska, D., Kaczmarczyk, A., Luty, P., & Piotrowska, K. (2023). Płeć księgowych i ich podejście do wyceny bilansowej w świetle badań ankietowych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 69(3), 53-65. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4125
Dział
Dział główny

Bibliografia

Abdelfattah T., Elmahgoub M., Elamer A.A. [2021], Female Audit Partners and Extended Audit Reporting: UK Evidence, Journal of Business Ethics, vol. 174(1), pp. 177–197.
Aranya N., Kushnir T., Valency A. [1986], Organisational Commitment in a Male Dominated Profession, Human Relations, vol. 39(5), pp. 433–448.
Babbie E. [2016], Badania społeczne w praktyce, WN PWN, Warszawa.
Baudot L. [2018], On Commitment Toward Knowledge Templates in Global Standard Setting: The Case of the FASB-IASB Revenue Project, Contemporary Accounting Research, vol. 35(2), pp. 657–695.
Benston G.J. [2006], Fair-value accounting: A cautionary tale from Enron, Journal of Accounting and Public Policy, vol. 25(4), pp. 465–484.
Bhat G., Frankel R., Martin X. [2011], Panacea, Pandora's box, or placebo: Feedback in bank mortgage-backed security holdings and fair value accounting, Journal of Accounting and Economics, vol. 52(2–3), pp. 153–173.
Bobek D.D., Hageman A.M., Radtke R.R. [2015], The effects of professional role, decision context, and gender on the ethical decision making of public accounting professionals, Behavioral Research in Accounting, vol. 27(1), pp. 55–78.
Cimirotić R., Duller V., Feldbauer-Durstmüller B., Gärtner B., Hiebl M.R.W. [2017], Enabling factors that contribute to women reaching leadership positions in business organisations: The case of management accountants, Management Research Review, vol. 40(2), pp. 165–194.
Cohen J.R., Dalton D.W., Holder-Webb L.L., McMillan J.J. [2020], An Analysis of Glass Ceiling Perceptions in the Accounting Profession, Journal of Business Ethics, vol. 164(1), pp. 17–38.
Estes R., Reames D.D. [1988], Effects of Personal Characteristics on Materiality Decisions, A Multivariate Analysis, Accounting and Business Research, vol. 18(72), pp. 291–296.
Flood B., Wilson R.M.S. [2008], An exploration of the learning approaches of prospective professional accountants in Ireland, Accounting Forum, vol. 32(3), pp. 225–239.
Flynn A., Earlie E.K., Cross C. [2015], Gender equality in the accounting profession: One size fits all, Gender in Management, vol. 30(6), pp. 479–499.
Gammie E., Paver B., Gammie B., Duncan F. [2003], Gender differences in accounting education: An undergraduate exploration, Accounting Education, vol. 12(2), pp. 177–196.
Garcia-Blandon J., Argilés-Bosch J.M., Ravenda D., Castillo-Merino D. [2023], Women leading the audit process and audit fees, A European study, European Research on Management and Business Economics, vol. 29(1).
Gavious I., Segev E., Yosef R. [2012], Female directors and earnings management in high-technology firms, Pacific Accounting Review, vol. 24(1), pp. 4–32.
Georgiou O. [2018], The Worth of Fair Value Accounting: Dissonance between Users and Standard Setters, Contemporary Accounting Research, vol. 35(3), pp. 1297–1331.
Hardies K., Breesch D., Branson J. [2015], The female audit fee premium, Auditing, vol. 34(4), pp. 171–195.
Hitz J.M. [2007], The Decision Usefulness of Fair Value Accounting – A Theoretical Perspective, European Accounting Review, vol. 16(2), pp. 323–362.
Hossain S., Chapple L., Monroe G.S. [2018], Does auditor gender affect issuing going-concern decisions for financially distressed clients? Accounting and Finance, vol. 58(4), pp. 1027–1061.
Ittonen K., Vähämaa E., Vähämaa S. [2013], Female auditors and accruals quality, Accounting Horizons, vol. 27(2), pp. 205–228.
Kabalski P. [2021], Księgowość w Polsce jako zawód kobiecy. Skala, przyczyny, okoliczności, skutki, Wyd. IUS PUBLICUM.
Kabalski P., Szwajcar J. [2015], Feminizacja studiów w zakresie rachunkowości w Polsce–przyczyny i skutki, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, vol. 81(137).
Krambia-Kapardis M., Zopiatis A. [2009], Female accountants in partnership positions: Persona nongrata? Research in Accounting in Emerging Economies, no. 9, pp. 265–285.
Lai K.M.Y., Srinidhi B., Gul F.A., Tsui J.S.L. [2017], Board Gender Diversity, Auditor Fees, and Auditor Choice, Contemporary Accounting Research, vol. 34(3), pp. 1681–1714.
Laux C., Leuz C. [2009], The crisis of fair value accounting: making sense of the recent debate, Accounting, Organizations and Society, no. 34, pp. 826–834.
Leijten P., Melendez-Torres G.J. [2019], Systematic review and meta-analysis of pre-post interventions to reduce sedentary behavior in children and adolescents, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, vol. 16(1), pp. 11–20.
Liao L., Kang H., Morris R.D. [2021], The value relevance of fair value and historical cost measurements during the financial crisis, Accounting & Finance, vol. 61(S1), pp. 2069–2107.
Liyanarachchi G., Newdick C. [2009], The impact of moral reasoning and retaliation on whistle-blowing, New Zealand evidence, Journal of Business Ethics, vol. 89(1), pp. 37–57.
Lupu I. [2012], Approved routes and alternative paths: The construction of women's careers in large accounting firms. Evidence from the French Big Four, Critical Perspectives on Accounting, vol. 23(4–5), pp. 351–369.
Maroun W., van Zijl W. [2022], Fair value accounting: Epistemic commitment and resistance, Accounting Forum, vol. 46(3), pp. 215–240.
Masztalerz M. [2018], Czy rachunkowość w Polsce jest kobietą? Is accounting in poland a woman? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 503, pp. 326–335.
Nabil B., Srouji A., Abu Zer A. [2021], Gender stereotyping in accounting education, why few female students choose accounting, Journal of Education for Business.
Penman S.H. [2007], Financial reporting quality: Is fair value a plus or a minus? Accounting and Business Research, vol. 37(sup1), pp. 33–44.
Taylor A. [2013], Ethics training for accountants: Does it add up? Meditari Accountancy Research, vol. 21(2), pp. 161–177.
Tiron-Tudor A., Faragalla W.A. [2022], Intersections of women's identities in professional accountancy careers, Qualitative Research in Accounting & Management, vol. 19(5), pp. 564–603.
Wallis S.A. [2013], Combining exact and Monte Carlo methods for discrete data, Journal of Applied Statistics, vol. 40(1), pp. 154-166.
Weil S., Oyelere P., Rainsbury E. [2004], The usefulness of case studies in developing core competencies in a professional accounting programme, A New Zealand study, Accounting Education, vol. 13(2), pp. 139–169.
Whittington G. [2008], Fair Value and the IASB/FASB Conceptual Framework Project: An Alternative View, Abacus, vol. 44(2), pp. 139–168.