Determinanty użycia chmury obliczeniowej w krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Szymon Dziubak

Abstrakt

Chmura obliczeniowa jest rozwijającą się technologią oferującą wiele korzyści organizacjom. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie determinant adopcji chmury obliczeniowej. Bazując na przeglądzie literatury najważniejsze czynniki wpływające na użycie chmury to umiejętności cyfrowe, infrastruktura chmury publicznej, rozwój technologii IT w danym kraju, regulacje i ich jakość, zaufanie do nowych technologii, rozwój gospodarczy, style zarządzania, dostęp do finansowania i niechęć do niepewności. Zgodnie z zaprezentowaną analizą statystyczną opartą na danych z lat 2020 i 2021, użycie chmury obliczeniowej w celach prywatnych i jakość regulacji to dwa istotne statystycznie czynniki w modelu regresji liniowej użytej do wyjaśnienia poziomu użycia chmury obliczeniowej przez organizacje w krajach UE. Zmienne te wyjaśniają 92% zmienności w danych. Rządy i instytucje publiczne mogą używać chmury obliczeniowej w oferowanych przez nie usługach (np. w opiece zdrowotnej i edukacji) i poprawić jakość regulacji w celu zwiększenia poziomu użycia chmury obliczeniowej przez organizacje. To badanie jest ważne z perspektywy innowacyjności i konkurencyjności krajów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dziubak, S. (2024). Determinanty użycia chmury obliczeniowej w krajach Unii Europejskiej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 71(1), 57–70. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4408
Dział
Dział główny

Bibliografia

Alkhalil A., Sahandi R., John D. [2017], An exploration of the determinants for decision to migrate existing resources to cloud computing using an integrated TOE-DOI model, „Journal of Cloud Computing”, vol. 6 (1), p. 2, https://doi.org/10.1186/s13677-016-0072‑x.

Amazon Web Services [2021], AWS Global Infrastructure, AWS, https://aws.amazon.com/aboutaws/global-infrastructure/ (accessed: 21.01.2023).

Amron M. T., Ibrahim R., Abu Bakar N. A., Chuprat S. [2019], Determining Factors Influencing the Acceptance of Cloud Computing Implementation, „Procedia Computer Science”, vol. 161, pp. 1055–1063, https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.216.

Avram M. G. [2014], Advantages and Challenges of Adopting Cloud Computing from an Enterprise Perspective, „Procedia Technology”, vol. 12, pp. 529–534, https://doi.org/10.1016/j.protcy.2013.12.525.

Balland P. A., Boschma R. [2021], Mapping the potentials of regions in Europe to contribute to new knowledge production in Industry 4.0 technologies, „Regional Studies”, vol. 55 (10–11), pp. 1652–1666, https://doi.org/10.1080/00343404.2021.1900557.

Benlian A., Kettinger W. J., Sunyaev A., Winkler T. J. [2018], Special Section: The Transformative Value of Cloud Computing: A Decoupling, Platformization, and Recombination Theoretical

Framework, „Journal of Management Information Systems”, vol. 35 (3), pp. 719–739, https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1481634.

Bhatiasevi V., Naglis M. [2016], Investigating the structural relationship for the determinants of cloud computing adoption in education, „Education and Information Technologies”, vol. 21 (5), pp. 1197–1223, https://doi.org/10.1007/s10639-015-9376-6.

Blanchet F. G., Legendre P., Borcard D. [2008], Forward selection of explanatory variables, „Ecology”, vol. 89 (9), pp. 2623–2632, https://doi.org/10.1890/07-0986.1.

Bloom N., Genakos C., Sadun R., Van Reenen J. [2012], Management Practices Across Firms and Countries, HBS.

Das R. [2022], Cultural determinants of national innovativeness: A 56 country Bayesian analysis, „Technology Analysis & Strategic Management”, vol. 34 (8), pp. 933–945, https://doi.org/10.1080/09537325.2021.1934435.

Dincă V. M., Dima A. M., Rozsa Z. [2019], Determinants of cloud computing adoption by Romanian SMEs in the digital economy, „Journal of Business Economics and Management”, vol. 20 (4), pp. 798–820, https://doi.org/10.3846/jbem.2019.9856.

Dziubak S. [2023], Modelling regulatory quality impact on cloud computing usage in European Union member states, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, no. 49.

Eurostat [2022], Cloud computing – Statistics on the use by enterprises, Eurostat, https://ec.europa.

eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cloud_computing_-_statistics_on_the_use_by_enterprises#Enterprises.E2.80.99_dependence_on_cloud_computing (accessed: 21.01.2023).

Ghobakhloo M. [2020], Determinants of information and digital technology implementation for smart manufacturing, „International Journal of Production Research”, vol. 58 (8), pp. 2384–2405, https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1630775.

Goasduff L. [2019], Cloud Adoption: Where Does Your Country Rank? Gartner, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/cloud-adoption-where-does-your-country-rank (accessed: 21.01.2023).

Google Cloud [2021], Cloud locations, https://cloud.google.com/about/locations (accessed: 21.01.2023).

Haddad C., Hornuf L. [2019], The emergence of the global fintech market: Economic and technological determinants, „Small Business Economics”, vol. 53 (1), pp. 81–105, https://doi.org/10.1007/s11187-018-9991‑x.

Hassan H., Mohd Nasir M. H., Khairudin N., Adon I. [2017], Factors influencing cloud computing adoption in small medium enterprises, „Journal of Information and Communication Technology”, vol. 16 (1), pp. 21–41.

Hsu P. F., Ray S., Li-Hsieh Y. Y. [2014], Examining cloud computing adoption intention, pricing mechanism, and deployment model, „International Journal of Information Management”, vol. 34 (4), pp. 474–488, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2014.04.006.

Hurwitz J. S., Kirsch D. [2020], Cloud computing for dummies, John Wiley & Sons.

Kathuria A., Mann A., Khuntia J., Saldanha T. J. V., Kauffman R. J. [2018], A Strategic Value Appropriation Path for Cloud Computing, „Journal of Management Information Systems”, vol. 35 (3), pp. 740–775, https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1481635.

Kaufmann D., Kraay A. [2022], The Worldwide Governance Indicators (WGI) project, The World Bank, https://info.worldbank.org/governance/wgi/ (accessed: 21.01.2023).

Kshetri N. [2016], Institutional and economic factors affecting the development of the Chinese cloud computing industry and market, „Telecommunications Policy”, vol. 40 (2–3), pp. 116–129, https://doi.org/10.1016/j.telpol.2015.07.006.

Maroufkhani P., Tseng M. L., Iranmanesh M., Ismail W. K. W., Khalid H. [2020], Big data analytics adoption: Determinants and performances among small to medium-sized enterprises, „International Journal of Information Management”, vol. 54, p. 102190, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102190.

Marston S., Li Z., Bandyopadhyay S., Zhang J., Ghalsasi A. [2011], Cloud computing – The business perspective, „Decision Support Systems”, vol. 51 (1), pp. 176–189, https://doi.org/10.1016/j.dss.2010.12.006.

Mell P., Grance T. [2011], The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology, http://faculty.winthrop.edu/domanm/csci411/Handouts/NIST.pdf (accessed: 21.01.2023).

Microsoft Azure [2021], Azure geographies, Microsoft Azure, https://azure.microsoft.com/en-us/explore/global-infrastructure/geographies/#overview (accessed: 21.01.2023).

Mikalef P., Lemmer K., Schaefer C., Ylinen M., Fjørtoft S. O., Torvatn H. Y., Gupta M., Niehaves B. [2022], Enabling AI capabilities in government agencies: A study of determinants for European municipalities, „Government Information Quarterly”, vol. 39 (4), p. 101596, https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101596.

Oke A., Kineber A., Albukhari I., Othman I., Kingsley C. [2021], Assessment of Cloud Computing Success Factors for Sustainable Construction Industry: The Case of Nigeria, „Buildings”, vol. 11 (2), p. 36, https://doi.org/10.3390/buildings11020036.

Priyadarshinee P., Raut R. D., Jha M. K., Gardas B. B. [2017], Understanding and predicting the determinants of cloud computing adoption: A two staged hybrid SEM – Neural networks approach, „Computers in Human Behavior”, vol. 76, pp. 341–362, https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.07.027.

Riswanto A., Rasto R., Hendrayati H., Saparudin M., Abidin A. Z., Eka A. P. B. [2020], The role of innovativeness-based market orientation on marketing performance of small and medium-sized enterprises in a developing country, „Management Science Letters”, vol. 10, pp. 1947–1952, https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.2.019.

Sarangi A. K., Pradhan R. P. [2020], ICT infrastructure and economic growth: A critical assessment and some policy implications, „Decision”, vol. 47 (4), pp. 363–383, https://doi.org/10.1007/s40622-020-00263-5.

Schneider S., Sunyaev A. [2016], Determinant Factors of Cloud-Sourcing Decisions: Reflecting on the IT Outsourcing Literature in the Era of Cloud Computing, „Journal of Information Technology”, vol. 31 (1), pp. 1–31, https://doi.org/10.1057/jit.2014.25.

Singh A., Chatterjee K. [2017], Cloud security issues and challenges: A survey, „Journal of Network and Computer Applications”, vol. 79, pp. 88–115, https://doi.org/10.1016/j.jnca.2016.11.027.

Snitker T. V. [2010], The impact of culture on user research, in: Handbook of Global User Research, pp. 257–277, Elsevier, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374852-2.00009-4.

Sun P. [2020], Security and privacy protection in cloud computing: Discussions and challenges, „Journal of Network and Computer Applications”, vol. 160, p. 102642, https://doi.org/10.1016/j.jnca.2020.102642.

Sunyaev A. [2020], Cloud Computing, in: Sunyaev A., Internet Computing, pp. 195–236, Springer International Publishing, https://doi.org/10.1007/978-3-030-34957-8_7.

Tadapaneni N. R. [2020], Cloud computing security challenges, „International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology”, vol. 6 (7).

The World Bank [2021], Population, total, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL (accessed: 22.01.2023).

Varghese B., Buyya R. [2018], Next generation cloud computing: New trends and research directions, „Future Generation Computer Systems”, vol. 79, pp. 849–861, https://doi.org/10.1016/j.future.2017.09.020.

Vu K., Hartley K., Kankanhalli A. [2020], Predictors of cloud computing adoption: A crosscountry study, „Telematics and Informatics”, vol. 52, p. 101426, https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101426.

Wilcox R. R. [2022], Robust Regression, in: Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing, pp. 577–651, Elsevier, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820098-8.00016-6.

Wong L. W., Tan G. W. H., Lee V. H., Ooi K. B., Sohal A. [2020], Unearthing the determinants of Blockchain adoption in supply chain management, „International Journal of Production Research”, vol. 58 (7), pp. 2100–2123, https://doi.org/10.1080/00207543.2020.1730463.

Yoo S. K., Kim B. Y. [2018], A Decision-Making Model for Adopting a Cloud Computing System, „Sustainability”, vol. 10 (8), p. 2952, https://doi.org/10.3390/su10082952.

Zeqiri A., Aliu L., Kostanica F., Prenaj B. [2017], An empirical investigation of cloud computing usage in education, „La Revue des Sciences de Gestion”, vol. 285–286 (3), p. 77, https://doi.org/10.3917/rsg.285.0077.