Skuteczność narzędzi marketingowych stosowanych przez firmy deweloperskie w Polsce w dobie ESG

Main Article Content

Klaudia Tomasik
Bartłomiej Marona

Abstrakt

Niniejsze badanie jest kontynuacją rozważań na temat narzędzi marketingowych stosowanych przez firmy deweloperskie w Krakowie. W ramach kontynuacji badania zdecydowano o rozszerzeniu zakresu na cały kraj. Za cel przyjęto ocenę skuteczności narzędzi marketingowych pojawiających się w poprzednim badaniu przez firmy deweloperskie na terenie Polski. Z badań wynika, że najlepiej sprawdzającymi się narzędziami marketingowymi są nadal strony internetowe. Należy także zwrócić uwagę na wciąż rosnącą popularność portali społecznościowych, które dla deweloperów również stanowią bardzo istotne narzędzie marketingowe. Ważnym elementem marketingu firm deweloperskich jest także tworzenie wizualizacji mieszkań. Stosowanie tego narzędzia pomaga potencjalnemu klientowi wyobrazić sobie swoje własne „M” w lepszy sposób niż miałby oglądać w ogłoszeniu jedynie plany techniczne mieszkania. Ponadto nadal bardzo skutecznym sposobem na przyciągnięcie klienta jest stosowanie promocji, chociażby komórka lokatorska w cenie mieszkania. Celem pobocznym artykułu było sprawdzenie zastosowania zasad ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny) przy tworzeniu strategii marketingowych firm deweloperskich w Polsce. Niektóre firmy zmieniły lub planują zmienić swoją strategię marketingową na zgodną z ESG, np. rezygnują z ulotek zaśmiecających środowisko i stawiają na ulotki internetowe, to samo dotyczy rezygnacji z billboardów i plakatów na rzecz słupów ogłoszeniowych. Firmy deweloperskie w Polsce zaczynają zdawać sobie sprawę, że klienci coraz częściej postrzegają firmy przez pryzmat ekologii i działań prośrodowiskowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tomasik, K., & Marona, B. (2024). Skuteczność narzędzi marketingowych stosowanych przez firmy deweloperskie w Polsce w dobie ESG. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 71(1), 95–106. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4410
Dział
Dział główny

Bibliografia

Aytekin C., Demirli S. M. K. [2017], The role of social media in real estate marketing: A research on the transformation of real estate marketing in Turkey, „Öneri Dergisi”, vol. 12 (48), pp. 17–36, DOI: 10.14783/maruoneri.vi.331567.

Belniak M., Radziszewska-Zielina E. [2019], Effectiveness of Applying Marketing Tools in Real Estate Trading, „IOP Science Series: Materials Science and Engineering”, vol. 471 (11), DOI: 10.1088/1757-899X/471/11/112074.

CBRE Report [2023], Marketing zarządzania nieruchomościami. ESG zrównoważone aktywności marketingowe, https://f.tlcollect.com/fr2/423/98200/ESG_Handbook_PL.pdf?cbcachex=201065 (accessed: 18.10.2023).

Christian I., Nwaogu S. [2021], An analysis of the effect of online marketing on real estate disposal in nigerian property market, „International Journal of Scientific Research and Engineering Development”, vol. 4 (5).

Deloitte Report [2022], Real Estate Forecasts for 2022. Build a sustainable business and prepare for change by learning about real estate forecasts for 2022, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/real-estate0/articles/prognozy-dla-rynku-nieruchomosci-na-rok-2022.html (accessed: 27.07.2023).

Dumpe M. [2015], Online Marketing Issues of Real Estate Companies: A Case of Latvia, „Baltic

Journal of Real Estate Economics and Construction Management”, vol. 3 (1), https://doi.org/10.1515/bjreecm-2015-0013.

Ferrell O. C. [2021], Addressing socio-ecological issues in marketing: environmental, social and governance (ESG), „AMS Rev”, vol. 11, https://doi.org/10.1007/s13162-021-00201–3.

Fosnacht K., Sarraf S., Howe E., Peck L. K. [2017], How important are high response rates for college surveys? „The Review of Higher Education”, vol. 40 (2), https://delighted.com/blog/averagesurvey-response-rate (accessed: 25.09.2023).

Maina C. [2017], Effect of digital marketing tools on performance of businesses in real estate sector in Nairobi county, Dysertacja doktorska – University Institutional Repository, https://repository.kcau.ac.ke/handle/123456789/416? show=full (accessed: 18.10.2023).

Martyniak M. [2015], Strona internetowa jako narzędzie sprzedaży i promocji oferty na rynku nieruchomości (Website as a tool for selling and promoting an offer on the real estate market), in: Woźniak M., Pilarz Ł. B., Drewniak M. (eds.), Polscy doktorzy i doktoranci w rozwoju światowej myśli naukowej (Polish Doctors and Doctoral Students in the Development of World Scientific Thought), Network Solutions, Słupsk.

Niedźwiedzki K. [2016], Deweloperzy sprzedają nawet 90 proc. mieszkań na etapie budowy, Prawo.pl, September 5, https://www.prawo.pl/biznes/deweloperzy-sprzedaja-nawet-90‑proc-mieszkanna-etapie-budowy,152344.html (accessed: 12.02.2024).

Smyth H., Duryan M., Kusuma I. [2019], Service design formarketing in construction: Tactical implementation in thebusiness development management, „Built Environment Projectand Asset Management”, vol. 9 (1), Advance online publication, https://doi.org/10.1108/BEPAM-04-2018-0061.

Song S., Yoo M. [2015], The role of social media during the pre-purchasing stage, „Journal of Hospitality and Tourism Technology”, vol. 7 (1).

Ting-Ting T., Wang K., Sueyoshi T., Wang D. D. [2021], ESG: Research Progress and Future Prospects, „Sustainability”, vol. 13 (21), https://doi.org/10.3390/su132111663.

Tomasik K., Marona B. [2023], Analysis of Marketing Tools Used by Real Estate Development Companies Using Secret Client Research – a Case Study From Krakow, „Real Estate Management and Valuation”, vol. 31 (2), https://doi.org/10.2478/remav-2023-0011.

Tripopsakul S., Puriwat W. [2022], Understanding the Impact of ESG on Brand Trust and Customer Engagement, „Journal of Human, Earth and Future”, vol. 3 (4).