Kobiety w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Przykład Polski

Main Article Content

Adam Samborski

Abstrakt

Przedmiotem badania jest obecność kobiet w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Polska). Z przeprowadzonych badań wynika, że udział kobiet w radach nadzorczych tych spółek jest nieduży i znacząco odbiega od udziału mężczyzn w organach badanych spółek. Problem badawczy postawiony w pracy dotyczy determinant udziału kobiet w radach nadzorczych. W trakcie procesu badawczego sformułowano trzy hipotezy. W pierwszej założono, że udział kobiet w radach nadzorczych spółek różni się w zależności od płci osoby przewodniczącej radzie. W drugiej przyjęto, że udział kobiet w radach nadzorczych spółek różni się w zależności od lokalizacji siedziby spółki. W trzeciej założono, że udział kobiet w radach nadzorczych spółek różni się w zależności od udziału państwa w spółce. Jedynie w przypadku hipotezy pierwszej zidentyfikowane różnice mają charakter statystycznie istotny. Z przeprowadzonych badań wynika więc, że istotnym czynnikiem zwiększającym zróżnicowanie płciowe rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa jest osoba przewodniczącej rady (kobieta).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Samborski, A. (2024). Kobiety w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Przykład Polski. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 72(2), 33–43. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4527
Dział
Dział główny

Bibliografia

Alam Z. S., Chen M. A., Ciccotello C. S., Ryan H. E. [2013], Where are the Women? Board Decisions and Female Director Location, „SSRN Electronic Journal”, https://doi.org/10.2139/ssrn.2347025.

Anita R., Salmiah N., Adino I., Abdillah M. R. [2023], Wanita Di Dewan Perusahaan: Reviu

Dan Agenda Penelitian, „Jurnal Akuntansi Kompetif ”, vol. 6 (1), s. 127–133, https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1280.

Biedma-Ferrer J. M. [2017], La mujer directiva. La presencia de la mujer en los Consejos de Administración de las Compañías del IBEX 35, „Dossiers feministes”, no. 22, s. 13–27, https://doi.org/10.6035/Dossiers.2017.22.2.

Biswas P. K., Chapple L., Roberts H., Stainback K. [2023], Board Gender Diversity and Women in Senior Management, „Journal of Business Ethics”, vol. 182, s. 177–198, https://doi.org/10.1007/s10551-021-04979‑x.

Burke R. J. [1999], Women on Canadian Corporate Boards of Directors: Getting the numbers right! „Corporate Governance: An International Review”, vol. 7 (4), s. 374–378, Scopus, https://doi.org/10.1111/1467-8683.00167.

Burke R. J. [2003], Women on corporate boards of directors: The timing is right, „Women in Management Review”, vol. 18 (7), s. 346–348, Scopus, https://doi.org/10.1108/09649420310498966.

Carbone D., Dagnes J. [2019], Fare carriera ai vertici. La presenza delle donne nei consigli di amministrazione tra vecchi ostacoli e nuove opportunità (Moving up to the top. The presence of women in the boards of directors: Old obstacles and new opportunities), „Polis, Ricerche e studi su società e politica”, vol. 2, s. 295–320, Scopus, https://doi.org/10.1424/94249

Di Miceli da Silveira A. D. M., Donaggio A. R. F. F., Sica L. P. P. P., Ramos L. [2014], Women’s Participation in Senior Management Positions: Gender Social Relations, Law and Corporate Governance, „SSRN Electronic Journal”, https://doi.org/10.2139/ssrn.2508929.

Dimovski W., Lombardi L., Cooper B. [2013], Women directors on boards of Australian Real Estate Investment Trusts, „Journal of Property Investment and Finance”, vol. 31 (2), s. 196–207, Scopus. https://doi.org/10.1108/14635781311302609.

Doughty E. A., Leddick G. R. [2007], Gender Differences in the Supervisory Relationship, „Journal of Professional Counseling: Practice, Theory & Research”, vol. 35 (2), s. 17–30, https://doi.org/10.1080/15566382.2007.12033835.

Foppiano-Vilo G., Matus-Castillo C., Cornejo-Améstica M. [2022], Barreras, facilitadores y estrategias que influyen en la participación femeninaen juntas directivas de federaciones deportivas chilenas (Barriers, facilitators and strategies that influence women’s participation on boards of directors of Chilean sports federations), „Retos”, vol. 44, s. 34–44, Scopus, https://doi.org/10.47197/RETOS.V44I0.90136.

Furlotti K., Mazza T., Tibiletti V., Triani S. [2019], Women in top positions on boards of directors: Gender policies disclosed in Italian sustainability reporting, „Corporate Social Responsibility and

Environmental Management”, vol. 26 (1), s. 57–70, Scopus, https://doi.org/10.1002/csr.1657.

Galbreath J. [2011], Are there gender-related influences on corporate sustainability? A study of women on boards of directors, „Journal of Management and Organization”, vol. 17 (1), s. 17–38, Scopus, https://doi.org/10.1017/s1833367200001693.

Gallego A. C., Briones J. L., Barbadillo E. R. [2011], Diferencias culturales entre países y acceso de la mujer a los consejos de administración (Cultural differences across countries and access of woman to boards of directors), „Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad”, vol. 40 (152), s. 629–656, Scopus, https://doi.org/10.1080/02102412.2011.10779714. Hamdan R., Nasrallah N., El Khoury R., Hamdan A., Alareeni B. [2022], Presence of women on boards in industrial firms: Evidence from GCC countries financial markets, „International Journal of Management Science and Engineering Management”, vol. 17 (1), s. 37–48, https://doi.org/10.1080/17509653.2021.1985644.

Hofstede G. [2001], Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations, SAGE Publications, Thausand Oaks, London, New Delhi, https://books.google.pl/books?id=w6z18LJ_1VsC (data dostępu: 16.04.2024).

Holmes A. B., Illowsky B., Dean S. L. [2018], Introductory business statistics, OpenStax, Rice University, Houston, Texas.

House R. J., Hanges P. J., Javidan M., Dorfman P. W., Gupta V. (red.) [2004], Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, SAGE Publications, Thausand Oaks, London, New Delhi, https://books.google.pl/books?id=4MByAwAAQBAJ (data dostępu: 16.04.2024).

Huang J., Diehl M.‑R., Paterlini S. [2020], The Influence of Corporate Elites on Women on Supervisory Boards: Female Directors’ Inclusion in Germany, „Journal of Business Ethics”, vol. 165, s. 347–364, Scopus, https://doi.org/10.1007/s10551-019-04119-6.

Joecks J., Pull K., Scharfenkamp K. [2019], Perceived roles of women directors on supervisory boards: Insights from a qualitative study, „German Journal of Human Resource Management”, vol. 33 (1), s. 5–31, Scopus, https://doi.org/10.1177/2397002218783925.

Kim H., Kim Y. [2023], The effects of gender diversity in boards of directors on the number of female managers promoted, „Baltic Journal of Management”, vol. 18 (1), s. 122–139, https://doi.org/10.1108/BJM-01-2022-0035.

Laffarga Briones J., De Fuentes Ruiz P., Reguera Alvarado N. [2010], Evolución de la situación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas españolas, „Revista de Contabilidady Tributación. CEF”, no. 328, s. 147–172, https://doi.org/10.51302/rcyt.2010.7087.

Lesch L., Kerwin S., Wicker P. [2022], State politics and gender diversity in sport governance, „Economics of Governance”, vol. 23 (3–4), s. 385–409, https://doi.org/10.1007/s10101-022-00275-0.

Lisowska E. [2013], Zasada parytetu płci na stanowiskach kierowniczych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 75 (4), s. 146–161, https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.4.12.

Liu Y., Wei Z., Xie F. [2014], Do women directors improve firm performance in China? „Journal of Corporate Finance”, vol. 28, s. 169–184, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2013.11.016.

MAP [2024], Składy rad nadzorczych. Składy organów nadzorczych oraz pełnomocników wspólnika spółek w nadzorze Ministra Aktywów Państwowych. Wykaz członków RN, Komisji Rewizyjnych i Pełnomocników Wspólnika w spółkach z udz. SP stan na 31–12–2023 r. (Z wyłączeniem spółek w upadłości). https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/sklady-rad-nadzorczych (data dostępu: 5.03.2024).

Martínez-García I., Gómez-Ansón S. [2021], Regulación de genero en los consejos de administración: El papel moderador del entorno institucional. (Gender Regulation in the Boards of Directors: The Moderating Role of the Institutional Framework), CNMV Working Paper no. 72, „SSRN Electronic Journal”, https://doi.org/10.2139/ssrn.3769238.

Nili Y. [2017], Beyond the Numbers: Substantive Gender Diversity in Boardrooms, 94 Ind. L. J. 145 (2019), Univ. of Wisconsin Legal Studies Research Paper no. 1436, „SSRN Electronic Journal”, https://doi.org/10.2139/ssrn.3117131.

Rabiej M. [2012], Statystyka z programem Statistica, Helion, Gliwice.

Samborski A. [2023], Women directors on the boards of Polish firms listed within the alternative trading system, „Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series”, no. 177, s. 557–571, https://doi.org/10.29119/1641-3466.2023.177.32.

Sheskin D. [2000], Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures, 2nd ed., Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, London, New York, Washington, D. C.

Shilton J., McGregor J., Tremaine M. [1996], Feminizing the boardroom: A study of the effects of corporatization on the number and status of women directors in New Zealand companies, „Women in Management Review”, vol. 11 (3), s. 20–26, https://doi.org/10.1108/09649429610117425.

StatSoft Inc. [2024], Internetowy podręcznik statystyki, https://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html (data dostępu: 27.04.2024).

Śmigielski W. [2021], Statistica, odc. 3: Porównywania dwóch miar średnich, https://www.youtube.com/watch?v=zQRMuYzq4e4 (data dostępu: 27.04.2024).

TIBCO Software Inc. [2017], Statistica (data analysis software system), version 13, http://statistica.io.