Systemy opodatkowania nieruchomości w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Autor

  • Leonard Etel

DOI:

https://doi.org/10.33119/ASCASP.2019.2.1

Słowa kluczowe:

prawo podatkowe, opodatkowanie nieruchomości, wartość nieruchomości

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie obowiązujących w państwach Grupy Wyszehradzkiej systemów opodatkowania nieruchomości. W Europie obok systemów bazujących na wartości nieruchomości (ad valorem), charakterystycznych dla zdecydowanej większości państw UE, funkcjonują także systemy powierzchniowe i mieszane. Obowiązują one nadal, chociaż już od początku lat 90. ubiegłego wieku daje się zauważyć w Europie Środkowej odchodzenie od systemów odnoszących się do powierzchni nieruchomości na rzecz opodatkowania wartości nieruchomości. W Polsce, Czechach i na Słowacji w dalszym ciągu dominuje powierzchnia jako podstawa opodatkowania, a wartość funkcjonuje jedynie w odniesieniu do niektórych rodzajów nieruchomości. Podobnie jest na Węgrzech, gdzie samorządy nie są zainteresowane wyborem systemów opartych na wartości nieruchomości, chociaż mają taką możliwość. Dlaczego akurat w tych państwach nie zrealizowano jeszcze reformy systemów opodatkowania nieruchomości? Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie.

Bibliografia

Accace. (2018). 2018 Tax Guideline. Hungary, https://accace.com/wp-content/uploads/2018/02/2018-02-Tax-Guideline-Hungary-EN-compressed-v2.pdf (dostęp: 4.10.2019).

ACIR. (1991). Changing Public Attitudes on Governments and Taxes. Advisory Commision on Intergovernmental Relations, https://library.unt.edu/gpo/acir/Reports/survey/S-20.pdf (dostęp: 4.10.2019).

Ansttet, A. (1999). Rola podatku ad valorem w finansach lokalnych. W: Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce w świetle doświadczeń wdrażania i rozwoju podatku ad valorem w wybranych krajach, (s. 48–55). Warszawa: Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.

Babčák, V. (2008). Daňové právo na Slovensku. Košice: Epos.

Bird, R.M., Slack, E. (2002). Land and Property Taxation: A Review, http://www1.worldbank.org/(dostęp: 4.10.2019).

Bird, R.M., Slack, E. (2005). Land and Property Taxation in 25 Countries: A Comparative Review, CESifo DICE Report 3/2005.

Capital Strategy i International Property Tax Institute. (2014). Propozycja zmiany zasad kształtowania stawek podatku od nieruchomości gruntowych w Polsce. Raport dla Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich. Warszawa–Kraków.

CBOS. (2000). Opinie o projekcie podatku katastralnego. Komunikat z badań, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2000/K_155_00.PDF (dostęp: 4.10.2019).

Etel, L. (1998). Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce. Białystok: Temida 2.

Etel, L. (red.). (2003). Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.

European Commission. (2017). Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2017 Edition, https://ec.europa.eu/ (dostęp: 4.10.2019).

Felis, P. (2015). Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Frenzen, R. (1999). Programy edukacji podatników podatku ad valorem. W: Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce w świetle doświadczeń wdrażania i rozwoju podatku ad valorem w wybranych krajach (s. 56–61). Warszawa: Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.

Głuszak, M., Marona, B. (2015). Podatek katastralny. Ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Poltex.

Kopyściańska, K. (2016). Koncepcja podatku katastralnego w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajów. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

KPMG. (2017). Guide to taxes on real estate in Central and Eastern Europe. Edition 2017, https://home.kpmg/pl/en/home/insights/2017/10/guide-to-taxes-on-real-estate-in-central-and-eastern-europe-2017.html (dostęp: 4.10.2019).

McCluskey, W., Plimmer, F. (2007). The potential for the property tax in the 2004 accession countries of central and eastern Europe, RICS Research Paper Series, Volume 7, Number 17.

Mrkyvka, P. (2003). Podatek od nieruchomości w Republice Czeskiej. W: Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości (s. 117–126), L. Etel (red.). Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.

Nowecki, G. (2009). Ewolucja systemów opodatkowania nieruchomości na świecie, Rzeczoznawca Majątkowy, nr 3.

Nowecki, G. (2010). Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości. Studium porównawcze. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Plimmer, F., McCluskey, W.J. (2010). The Basis and Administration of the Property Tax: What can be learned from International Practice?, https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2010/papers/ts01f/ts01f_plimmer_mccluskey_4174.pdf (dostęp: 4.10.2019).

Popławski, M. (2001). Podatek katastralny w odbiorze opinii publicznej. W: Rola katastru fiskalnego w systemie opodatkowania nieruchomości (s. 46–51), L. Etel (red.). Białystok: Temida 2.

Radvan, M. (2008). Czech Tax Law. Brno: Masarykova univerzita.

Radvan, M. (2012a). The Draft Reform of Land Taxation in the Czech Republic, Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Vol. 10, No. 3.

Radvan, M. (2012b). Místní daně. Praha: Wolters Kluwer.

Swianiewicz, P. (2004). Finanse lokalne – teoria i praktyka. Warszawa: Municipium.

Swianiewicz, P., Neneman, J., Łukomska, J. (2013). Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomosci, Finanse Komunalne, nr 7–8, s. 25–50.

Verbrugge, H. (1999). Zmienna rola podatków lokalnych w Holandii. W: Podatki od nieruchomości w krajach transformacji gospodarczej. Kraków: Krakowski Instytut Nieruchomości.

Wójtowicz, K. (2007). System opodatkowania nieruchomości w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Youngman, J.M. (1996). Tax on Land and Buildings. W: Tax Law Design and Drafting, V. Thuronyi (ed.). International Monetary Fund, www.imf.org/external/pubs/nft/1998/tlaw/eng/ch9.pdf (dostęp: 4.10.2019).

Youngman, J. (2016). A Good Tax. Legal and Policy Issues for the Property Tax in the United States. Cambridge, Massachusetts: Lincoln Institute of Land Policy, https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/a-good-tax-full_3.pdf (dostęp: 4.10.2019).

Opublikowane

2019-11-28

Jak cytować

[1]
Etel, L. 2019. Systemy opodatkowania nieruchomości w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Analizy i Studia CASP. 8, 2 (lis. 2019), 1–13. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2019.2.1.