Główne zagadnienia problematyczne związane z opodatkowaniem nieruchomości w Republice Czeskiej

  • Michal Radvan
Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, podatek majątkowy, prawo podatkowe, ad valorem, podatek katastralny

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu zainicjowanie debaty na temat pobieranego okresowo podatku od nieruchomości w Republice Czeskiej, a także wskazanie najważniejszych problemów, jakich nastręczają obowiązujące przepisy prawne, oraz zaproponowanie możliwych rozwiązań de lege ferenda. Potwierdzono hipotezę, że podatek od nieruchomości jest podatkiem korzystnym i stanowi tradycyjny element czeskiego systemu podatkowego. Najbardziej problematyczną kwestią są niskie dochody podatkowe. Podatek katastralny nie wydaje się jednak skutecznym rozwiązaniem i dlatego należy utrzymać system, w ramach którego podstawę opodatkowania nieruchomości ustala się w oparciu o wielkość powierzchni. Ustawodawstwo powinno przewidywać jedną maksymalną stawkę podatkową dla każdego typu nieruchomości, natomiast gminy powinny mieć prawo do ustalania własnych stawek podatkowych poniżej tego poziomu. W przepisach prawa powinna także funkcjonować dodatkowa (standardowa) stawka podatkowa, obowiązująca w gminach, które nie ustalają własnych stawek podatkowych.

Bibliografia

Aleksiene, A. [2009]. Public Knowing and Support. Zaprezentowano na: Market Value-Based Taxation on Real Property − Lessons from International Experience, Ljubljana, 21–24.04.2009.

Brychta, K. [2020]. W: Radvan, M., Boháč, R., Brychta, K., Czech Republic national report for the EATLP congress 2019 (w druku).

Engliš, K. [1929]. Finanční věda. Praha: Nakladatelství Fr. Borový.

Freudenfeld, F., Kovanda, F. [1937]. Zákon o přímých daních. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart.

Holmes, A. [2010]. Daň z nemovitostí – hledáme přijatelná řešení. Zaprezentowano na: Budoucnost daně z nemovitostí: zvýšit nebo zrušit?, Praha, 18.02.2010.

Malme, J.H. [2009]. The Legal Framework for Real Property Assessment and Taxation. Zaprezentowano na: Market Value-Based Taxation on Real Property − Lessons from International Experience, Ljubljana, 21–24.04.2009.

Pimper, A. [1936]. Národní hospodářství pro každého. Praha: Pražské akciové tiskárny.

Radvan, M. [2012]. The Draft Reform of Land Taxation in the Czech Republic, Lex Localis – Journal of Local Self-Government, 10(3), s. 229–245. DOI: 10.4335/10.3.229-245(2012).

Radvan, M. [2014]. Tax Law as an Independent Branch of Law in Central and Eastern European Countries, Lex Localis – Journal of Local Self-Government, 12(4), s. 813–827. DOI: 10.4335/12.4.813-827(2014).

Radvan, M. [2016]. Article 9 of the European Charter of Local Self-Government in the Czech Republic. W: Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / Local Government Financing and European Charter of Local Self-Government (s. 69–82), J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Warszawa: CeDeWu.

Radvan, M. [2017]. How to Get Taxpayers to Pay Local Charges. W: The Financial Law towards Challenges of the XXI Century (s. 340–348), M. Radvan, J. Gliniecka, T. Sowiński, P. Mrkývka (eds.). Brno: Masaryk University. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017.

Radvan, M. [2019]. Municipal Charges on Communal Waste: Do They Compete with the Immovable Property Tax?, Journal of Financial Management of Property and Construction, 24(1), s. 1–19. DOI: 10.1108/JFMPC-02-2018-0007.

Radvan, M., Kranecová, J. [2019]. Is Ad valorem Property Taxation a Solution for the Czech Republic? (rozdział przygotowany do wydania w publikacji dotyczącej podatków od nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji Środkowej, nie opublikowano).

Široký, J. [2003]. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha: C.H. Beck.

Walters, L. [2017]. Economic and Behavioral Implications of Property and Other Land-Based Taxes. Zaprezentowano na: Market Value Based Taxation of Real Property – Lessons from International Experience, Ljubljana, 15.03.2017.

Youngman, J.M. [2016]. A Good Tax. Boston: Lincoln Institute of Land Policy.

Zahálka, V. [1984]. Finanční právo. Brno: UJEP.

Opublikowane
2019-11-28
Jak cytować
[1]
Radvan, M. 2019. Główne zagadnienia problematyczne związane z opodatkowaniem nieruchomości w Republice Czeskiej. Analizy i Studia CASP. 8, 2 (lis. 2019), 15-35. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2019.2.2.