Krajowa Administracja Skarbowa – propozycja konsolidacji aparatu skarbowego a uszczelnienie systemu podatkowego

  • Dominik J. Gajewski
  • Artur Nowak-Far
Słowa kluczowe: krajowa administracja skarbowa, unikanie opodatkowania, uchylanie sie od opodatkowania

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest ocenie koncepcji reformy administracji skarbowej, zawartej w poselskim projekcie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826). Została ona dokonana w odniesieniu do zasadniczych problemów, które – moim zdaniem - dotykają polski aparat skarbowy, a więc: powierzenie temu samemu organowi kierownictwa w zakresie kształtowania systemu podatkowego oraz wykonywania publicznej działalności państwa w zakresie prawa podatkowego, ukształtowanie aparatu wykonawczego według kryterium rodzaju podatku, nie zaś realizowanych funkcji, nałożenie na administrację skarbową szeregu zadań nie związanych z podatkami, brak ustawowo określonych zasad finansowania administracji skarbowej oraz powiązania wydatków z realizowanymi przez nią zadaniami, brak polityki pracowniczej.

Bibliografia

Analysis of the legal and tax situation of international and national holding companies operating in the member countries of the European Union between 2013-2015, Brussels, III.2016, niepubl.

Collins M.H., Evasion and Avoidance of Tax at the International Level, “European Taxation” 1988, no. 8. Faes P., Scope and Meaning of Unacceptable Tax Avoidance Under Belgian Income Tax Law, “Tax Notes International” 1994, no. 17.

Fleischer-Michaelsen U., Denmark Makes Tax Avoidance More Difficult for Multinationals, “Journal of International Taxation” 1995, no. 4.

Gajewski D., Tarcza podatkowa dla Polski, „INFOS. Zagadnienia Społeczno-gospodarcze” 2014, nr 22.

Karwat P., Obejście prawa podatkowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.

Kraft G., Germany: Clasification of the Relationship between CFC Legislation and the General Abuse Doctrine, “European Taxation” 1993, no. 2.

Krishna V., Tax Avoidance: The General Anti-Avoidance Rule, Carswell, Toronto 1990. Snowden D., Avoidance Versus Form, IBFP, Amsterdam 1994. Ward J., United Kingdom: Juridical Responses to Tax Avoidance, “European Taxation” 1995, no. 1.

Thompson J.D., Organizations in Action, McGraw-Hill, New York 1967.

Opublikowane
2016-06-26
Jak cytować
[1]
Gajewski, D.J. i Nowak-Far, A. 2016. Krajowa Administracja Skarbowa – propozycja konsolidacji aparatu skarbowego a uszczelnienie systemu podatkowego. Analizy i Studia CASP. 2, 2 (cze. 2016), 1-9. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2016.2.1.