Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Aspekty prawno-podatkowe

  • Jadwiga Glumińska-Pawlic
  • Bartosz Kubista
Słowa kluczowe: klauzula, sztuczna konstrukcja, unikanie, przeciwdziałanie, opodatkowanie

Abstrakt

Artykuł omawia prawne i podatkowe aspekty wdrożenia do polskiego prawa podatkowego klauzuli o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, rys historyczny klauzuli, jej istotę oraz przydatność dla osiągnięcia zamierzonych przez ustawodawcę efektów. Artykuł odnosi się również do kwestii wad i zalet klauzuli, konstytucyjności regulacji oraz instytucji opinii zabezpieczających i pozycji Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.

Bibliografia

Adamski D, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – powtarzanie zaklęć zamiast naprawy systemu, „Analizy Forum Obywatelskiego Rozwoju” 2016, nr 3.

Bartosiewicz A., Kubacki R., Glosa do uchwały NSA z dnia 24 listopada 2003 r., FSA 3/03, „Glosa” 2004, nr 2.

Dzwonkowski H., Komentarz do art. 119a Ustawy Ordynacja Podatkowa, Legalis/el. Etel L., Cztery klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania, w:

D. Gajewski (red.), Międzynarodowe unikanie i uchylanie się od opodatkowania – zagadnienia wybrane, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Filipczyk H., Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 9.

Filipczyk H., Stosowanie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania – zagadnienia wybrane, „Monitor Podatkowy” 2016, nr 7. Glumińska-Pawlic J., Rola Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania w kształtowaniu polityki przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania, w: D. Gajewski (red.), Międzynarodowe unikanie i uchylanie się od opodatkowania – zagadnienia wybrane, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Guzek M., Stefaniak M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, „Monitor Podatkowy” 2016, nr 11.

Kolibski M., Turzyński K., Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych – polemika, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 12.

Komar A., Ordynacja podatkowa na cenzurowanym, „Przegląd Podatkowy” 1995, nr 11.

Kubista B., Czy w polskim prawie podatkowym jest miejsce na klauzulę o unikaniu podwójnego opodatkowania?, w:

J. Glumińska-Pawlic (red.), Czy w Polsce istnieje system podatkowy?, Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski, Uniwersytet Śląski, Katowice 2016.

Kujawski G., Klauzula generalna unikania opodatkowania. Komentarz do zmian w ordynacji podatkowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Mariański A. (red.), Ordynacja Podatkowa 2017. Poradnik dla praktyków, Legalis/el. Mastalski R., Ordynacja podatkowa. Charakter i cel regulacji, „Przegląd Podatkowy” 1995, nr 12.

Matusiakiewicz Ł., Opinie zabezpieczające przed stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, Lex/el.

Militz M., Waśko J., Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 10.

Nykiel W., Wilk M., Nieprzydatność art. 199a § 2 ordynacji podatkowej w walce z unikaniem opodatkowania a następstwa czynności pozornych, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 2.

Ostrowski J., Siedem rad na nowelizację Ordynacji podatkowej, „Monitor Podatkowy” 2003, nr 1.

Rochowicz P., Klauzula jak karciany joker, „Rzeczpospolita – Prawo co dnia” 2016, nr 7.

Stefaniak M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – czy jest zagrożeniem dla podatników?, „Przegląd Podatkowy” 2014, nr 12.

Winiarski K., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania a obejście i nadużycie prawa podatkowego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 12.

Opublikowane
2017-06-26
Jak cytować
[1]
Glumińska-Pawlic, J. i Kubista, B. 2017. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Aspekty prawno-podatkowe. Analizy i Studia CASP. 3, 1 (cze. 2017), 1-21. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2017.1.1.