Treść głównego artykułu

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest ocena zależności pomiędzy wybranymi pojęciami wykorzystywanymi do opisu postaw pracowniczych. Rozważania kończy propozycja powiązania występujących w literaturze pojęć i opracowania teoretycznego modelowego ujęcia postaw pracowniczych. Artykuł opiera się na analizie światowego dorobku z zakresu: satysfakcji, zaangażowania, przywiązania oraz identyfikacji pracowniczej. Wskazując na podobieństwa i różnice pomiędzy opisanymi pojęciami, dokonano próby ustalenia współzależności między nimi. Na podstawie przeglądu literatury z zakresu postaw pracowniczych wskazano problemy, których rozwiązania nie budzą wątpliwości wśród badaczy zachowań organizacyjnych, jak i takie, które wymagają jeszcze dalszych rozstrzygnięć.

Słowa kluczowe

postawa wobec pracy satysfakcja zaangażowanie przywiązanie identyfikacja

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Springer, A. . (2016). Postawy wobec pracy – analiza porównawcza stosowanych pojęć. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 39(1), 11–28. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.7501

Referencje

  1. Alfes, K., Shantz, A., Truss, C., Soane, E. (2013). The Link Between HRM Practices,Employee Engagement and Employee Behaviors: A Moderated Mediation Model.The International Journal of Human Resource Management, 24(2), 330–351.
  1. Alfes, K., Shantz, A., Truss, C., Soane, E. (2013). The Link Between HRM Practices,Employee Engagement and Employee Behaviors: A Moderated Mediation Model.The International Journal of Human Resource Management, 24(2), 330–351.
  2. Antón, C. (2009). The Impact of Role Stress on Workers’ Behaviour Through JobSatisfactionandOrganizational Commitment. International Journal of Psychology,44(3), 187–194.
  2. Antón, C. (2009). The Impact of Role Stress on Workers’ Behaviour Through JobSatisfactionandOrganizational Commitment. International Journal of Psychology,44(3), 187–194.
  3. Ashraf, A., Malik, I.A., Nadeem, S., Zaman, K. (2011). Work Family Role Conflictand Organizational Commitment: A Case Study of Higher Education Institutesof Pakistan. Interdiciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2(11),371–393.
  3. Ashraf, A., Malik, I.A., Nadeem, S., Zaman, K. (2011). Work Family Role Conflictand Organizational Commitment: A Case Study of Higher Education Institutesof Pakistan. Interdiciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2(11),371–393.
  4. Benligiray, S., Sonmez, H. (2014). Determination of Relationships of Nurses’Professional Commitment to Organizational, Work and Family Commitment byStructural Equation Model. Anadolu University Journal of Social Sciences, 14(2),27–40.
  4. Benligiray, S., Sonmez, H. (2014). Determination of Relationships of Nurses’Professional Commitment to Organizational, Work and Family Commitment byStructural Equation Model. Anadolu University Journal of Social Sciences, 14(2),27–40.
  5. Blau, G. (2001). On Assessing the Construct Validity of Two MultidimensionalConstructs:OccupationalCommitment and Occupational Entrenchment. HumanResource Management Review, 11(3), 279–298.
  5. Blau, G. (2001). On Assessing the Construct Validity of Two MultidimensionalConstructs:OccupationalCommitment and Occupational Entrenchment. HumanResource Management Review, 11(3), 279–298.
  6. Blau, G. (2003). Testing for a Four‑Dimensional Structure of OccupationalCommitment. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76(4),469–488.
  6. Blau, G. (2003). Testing for a Four‑Dimensional Structure of OccupationalCommitment. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76(4),469–488.
  7. Brayfield, A.H., Crockett, W.H. (1955). Employee Attitudes and Employee Performance.Psychological Bulletin, 52(5), 396–424.
  7. Brayfield, A.H., Crockett, W.H. (1955). Employee Attitudes and Employee Performance.Psychological Bulletin, 52(5), 396–424.
  8. Brown, S.P. (1996). A Meta‑analysis and Review of Organizational Research on JobInvolvement. Psychological Bulletin, 120(2), 235–255.
  8. Brown, S.P. (1996). A Meta‑analysis and Review of Organizational Research on JobInvolvement. Psychological Bulletin, 120(2), 235–255.
  9. Bruk‑Lee, V., Khoury, H.A., Nixon, A.E., Goh, A., Spector, P.E. (2009). Replicating andExtending Past Personality/Job Satisfaction Meta‑Analyses. Human Performance,22(2), 156–189.
  9. Bruk‑Lee, V., Khoury, H.A., Nixon, A.E., Goh, A., Spector, P.E. (2009). Replicating andExtending Past Personality/Job Satisfaction Meta‑Analyses. Human Performance,22(2), 156–189.
  10. Carson, K.D., Carson, P.P., Phillips, J.S., Roe, W.C. (1996). A Career EntrenchmentModel: Theoretical Development and Empirical Outcomes. Journal of CareerDevelopment, 22(4), 273–286.
  10. Carson, K.D., Carson, P.P., Phillips, J.S., Roe, W.C. (1996). A Career EntrenchmentModel: Theoretical Development and Empirical Outcomes. Journal of CareerDevelopment, 22(4), 273–286.
  11. Chen, C.‑C., Chiu, S.‑F. (2009). The Mediating Role of Job Involvement in theRelationship Between Job Characteristics and Organizational CitizenshipBehavior. The Journal of Social Psychology, 149(4), 474–494.
  11. Chen, C.‑C., Chiu, S.‑F. (2009). The Mediating Role of Job Involvement in theRelationship Between Job Characteristics and Organizational CitizenshipBehavior. The Journal of Social Psychology, 149(4), 474–494.
  12. Christian, M.S., Garza, A.S., Slaughter, J.E. (2011). Work Engagement: A QuantitativeReview and Test of its Relations with Task and Contextual Performance. PersonnelPsychology, 64(1), 89–136.
  12. Christian, M.S., Garza, A.S., Slaughter, J.E. (2011). Work Engagement: A QuantitativeReview and Test of its Relations with Task and Contextual Performance. PersonnelPsychology, 64(1), 89–136.
  13. Demerouti, E., Bakker, A.B., Nachreiner, F., Schaufeli, W.B. (2001). The Job Demands‑ResourcesModel of Burnout. The Journal of Applied Psychology, 86(3), 499–512.
  13. Demerouti, E., Bakker, A.B., Nachreiner, F., Schaufeli, W.B. (2001). The Job Demands‑ResourcesModel of Burnout. The Journal of Applied Psychology, 86(3), 499–512.
  14. Freeney, Y., Fellenz, M.R. (2013). Work Engagement, Job Design and the Role of theSocial Context at Work: Exploring Antecedents from a Relational Perspective.Human Relations, 66, 1427–1445.
  14. Freeney, Y., Fellenz, M.R. (2013). Work Engagement, Job Design and the Role of theSocial Context at Work: Exploring Antecedents from a Relational Perspective.Human Relations, 66, 1427–1445.
  15. Hackman, J.R. (1975). A New Strategy for Job Enrichment. California ManagementReview, XVII(4), 57–71.
  15. Hackman, J.R. (1975). A New Strategy for Job Enrichment. California ManagementReview, XVII(4), 57–71.
  16. Hakanen, J.J., Perhoniemi, R., Toppinen‑Tanner, S. (2008). Positive Gain Spiralsat Work: From Job Resources to Work Engagement, Personal Initiative andWork‑Unit Innovativeness. Journal of Vocational Behavior, 73(1), 78–91.
  16. Hakanen, J.J., Perhoniemi, R., Toppinen‑Tanner, S. (2008). Positive Gain Spiralsat Work: From Job Resources to Work Engagement, Personal Initiative andWork‑Unit Innovativeness. Journal of Vocational Behavior, 73(1), 78–91.
  17. Hakanen, J.J., Schaufeli, W.B., Ahola, K. (2008). The Job Demands‑Resources Model:A Three‑Year Cross‑Lagged Study of Burnout, Depression, Commitment, andWork Engagement. Work & Stress, 22(3), 224–241.
  17. Hakanen, J.J., Schaufeli, W.B., Ahola, K. (2008). The Job Demands‑Resources Model:A Three‑Year Cross‑Lagged Study of Burnout, Depression, Commitment, andWork Engagement. Work & Stress, 22(3), 224–241.
  18. Hallberg, U.E., Schaufeli, W.B. (2006). „Same Same” But Different? Can WorkEngagement Be Discriminated from Job Involvement and OrganizationalCommitment?. European Psychologist, 11(2), 119–127.
  18. Hallberg, U.E., Schaufeli, W.B. (2006). „Same Same” But Different? Can WorkEngagement Be Discriminated from Job Involvement and OrganizationalCommitment?. European Psychologist, 11(2), 119–127.
  19. Harackiewicz, J.M., Barron, K.E., Pintrich, P.R., Elliot, A.J., Thrash, T.M. (2002).Revision of Achievement Goal Theory: Necessary and Illuminating. Journal ofEducational Psychology, 94(3), 638–645.
  19. Harackiewicz, J.M., Barron, K.E., Pintrich, P.R., Elliot, A.J., Thrash, T.M. (2002).Revision of Achievement Goal Theory: Necessary and Illuminating. Journal ofEducational Psychology, 94(3), 638–645.
  20. Herzberg, F., Mausnes, B., Peterson, R.O., Capwell. D.F. (1957). Job Attitudes; Review ofResearch and Opinion. Oxford, England: Psychological Service of Pittsburgh.
  20. Herzberg, F., Mausnes, B., Peterson, R.O., Capwell. D.F. (1957). Job Attitudes; Review ofResearch and Opinion. Oxford, England: Psychological Service of Pittsburgh.
  21. Huynh, J.Y., Metzer, J.C., Winefield, A.H. (2012). Validation of the Four‑DimensionalConnectedness Scale in a Multisample Volunteer Study: A Distinct Construct fromWork Engagement and Organisational Commitment. Voluntas, 23(4), 1056–1082.
  21. Huynh, J.Y., Metzer, J.C., Winefield, A.H. (2012). Validation of the Four‑DimensionalConnectedness Scale in a Multisample Volunteer Study: A Distinct Construct fromWork Engagement and Organisational Commitment. Voluntas, 23(4), 1056–1082.
  22. Inceoglu, I., Warr, P. (2012). Personality and Job Engagement. Journal of PersonnelPsychology, 10(4), 177–181.
  22. Inceoglu, I., Warr, P. (2012). Personality and Job Engagement. Journal of PersonnelPsychology, 10(4), 177–181.
  23. Juchnowicz, M. (2007). Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy.Warszawa: Difin.
  23. Juchnowicz, M. (2007). Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy.Warszawa: Difin.
  24. Judge, T.A., Bono, J.E., Locke, E.A. (2000). Personality and Job Satisfaction: TheMediatingRole of Job Characteristics. The Journal of Applied Psychology, 85(2), 237–249.
  24. Judge, T.A., Bono, J.E., Locke, E.A. (2000). Personality and Job Satisfaction: TheMediatingRole of Job Characteristics. The Journal of Applied Psychology, 85(2), 237–249.
  25. Judge, T.A., Kammeyer‑Mueller, J.D. (2012). Job Attitudes. Annual Review ofPsychology, http://doi.org/10.1146/annurev‑psych‑120710‑100511
  25. Judge, T.A., Kammeyer‑Mueller, J.D. (2012). Job Attitudes. Annual Review ofPsychology, http://doi.org/10.1146/annurev‑psych‑120710‑100511
  26. Kahn, W.A. (1990). Psychological Conditions of Personal Engagement andDisengagement at Work. Academy of Management Journal, 33(4), 692–724.
  26. Kahn, W.A. (1990). Psychological Conditions of Personal Engagement andDisengagement at Work. Academy of Management Journal, 33(4), 692–724.
  27. Kanungo, R.N. (1982). Measurement of Job and Work Involvement. Journal of AppliedPsychology, 67(3), 341–349.
  27. Kanungo, R.N. (1982). Measurement of Job and Work Involvement. Journal of AppliedPsychology, 67(3), 341–349.
  28. Klein, H.J., Cooper, J.T., Molloy, J.C., Swanson, J.A. (2014). The Assessment ofCommitment:Advantagesof a Unidimensional, Target‑Free Approach. TheJournal of Applied Psychology, 99(2), 222–38.
  28. Klein, H.J., Cooper, J.T., Molloy, J.C., Swanson, J.A. (2014). The Assessment ofCommitment:Advantagesof a Unidimensional, Target‑Free Approach. TheJournal of Applied Psychology, 99(2), 222–38.
  29. Lindsey, Cl., Aronson, E. (Eds.) (1985). The Handbook of Social Psychology. New York:Random House.
  29. Lindsey, Cl., Aronson, E. (Eds.) (1985). The Handbook of Social Psychology. New York:Random House.
  30. Locke, E.A. (1970). Job Satisfaction and Job Performance: A Theoretical Analysis.Organizational Behaviour and Human Performance, 5(5), 484–500.
  30. Locke, E.A. (1970). Job Satisfaction and Job Performance: A Theoretical Analysis.Organizational Behaviour and Human Performance, 5(5), 484–500.
  31. Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie doorganizacji i zaangażowanie w pracę – koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne.Medycyna Pracy, 66(2), 277–284.
  31. Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie doorganizacji i zaangażowanie w pracę – koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne.Medycyna Pracy,
  32. Macey, W.H., Schneider, B. (2008). The Meaning of Employee Engagement. Industrialand Organizational Psychology, 1(1), 3–30.
  32. Macey, W.H., Schneider, B. (2008). The Meaning of Employee Engagement. Industrialand Organizational Psychology, 1(1), 3–30.
  33. Mahal, P.K. (2012). HR Practices as Determinants of Organizational Commitmentand Employee Retention. The IUP Journal of Management Research, 11(4), 37–53.
  33. Mahal, P.K. (2012). HR Practices as Determinants of Organizational Commitmentand Employee Retention. The IUP Journal of Management Research, 11(4), 37–53.
  34. Mayer, F.S., Frantz, C.M. (2004). The Connectedness to Nature Scale: A Measureof Individuals’Feelingin Community with Nature. Journal of EnvironmentalPsychology, 24(4), 503–515.
  34. Mayer, F.S., Frantz, C.M. (2004). The Connectedness to Nature Scale: A Measureof Individuals’Feelingin Community with Nature. Journal of EnvironmentalPsychology, 24(4), 503–515.
  35. Meyer, J.P., Becker, T.E., Vandenberghe, C. (2004). Employee Commitment andMotivation: A Conceptual Analysis and Integrative Model. The Journal of AppliedPsychology, 89(6), 991–1007.
  35. Meyer, J.P., Becker, T.E., Vandenberghe, C. (2004). Employee Commitment andMotivation: A Conceptual Analysis and Integrative Model. The Journal of AppliedPsychology, 89(6), 991–1007.
  36. Meyer, J.P., Allen, N.J. (1991). A Three‑Component Conceptualization ofOrganizationalCommitment.Human Resource Management Review, 1(1), 61–89.
  36. Meyer, J.P., Allen, N.J. (1991). A Three‑Component Conceptualization ofOrganizationalCommitment.Human Resource Management Review, 1(1), 61–89.
  37. Meyer, J.P., Allen, N.J., Smith, C.A. (1993). Commitment to Organizations andOccupations:Extensionand Test of a Three‑Component Conceptualization.Journal of Applied Psychology, 78(4), 538–551.
  37. Meyer, J.P., Allen, N.J., Smith, C.A. (1993). Commitment to Organizations andOccupations:Extensionand Test of a Three‑Component Conceptualization.Journal of Applied Psychology, 78(4), 538–551.
  38. Meyer, J.P., Herscovitch, L. (2001). Commitment in the Workplace: Toward a GeneralModel. Human Resource Management Review, 11(3), 299–326.
  38. Meyer, J.P., Herscovitch, L. (2001). Commitment in the Workplace: Toward a GeneralModel. Human Resource Management Review, 11(3), 299–326.
  39. Meyer, J.P., Smith, C.A. (2000). HRM Practices and Organizational Commitment: Testof a Mediation Model. Canadian Journal of Administrative Sciences, 17(4), 319–331.
  39. Meyer, J.P., Smith, C.A. (2000). HRM Practices and Organizational Commitment: Testof a Mediation Model. Canadian Journal of Administrative Sciences, 17(4), 319–331.
  40. Morrison, R.L. (2008). Negative Relationships in the Workplace: Associations withOrganisational Commitment. Journal of Management and Organization, 14(4),330–344.
  40. Morrison, R.L. (2008). Negative Relationships in the Workplace: Associations withOrganisational Commitment. Journal of Management and Organization, 14(4),330–344.
  41. Morrow, P.C., McElroy, J.C. (1986). On Assessing Measures of Work Commitment.Journal of Occupational Behavior, 7(2), 139–145.
  41. Morrow, P.C., McElroy, J.C. (1986). On Assessing Measures of Work Commitment.Journal of Occupational Behavior, 7(2), 139–145.
  42. Morrow, P.C., Wirth, R.E. (1989). Work Commitment Among Salaried Professionals.Journalof Vocational Behavior, 34(1), 40–56.
  42. Morrow, P.C., Wirth, R.E. (1989). Work Commitment Among Salaried Professionals.Journalof Vocational Behavior, 34(1), 40–56.
  43. Mowday, R.T., Steers, R.M., Porter, L.W. (1979). The Measurement of OrganizationalCommitment. Journal of Vocational Behavior, 14(2), 224–247.
  43. Mowday, R.T., Steers, R.M., Porter, L.W. (1979). The Measurement of OrganizationalCommitment. Journal of Vocational Behavior, 14(2), 224–247.
  44. Qureshi, J.A., Hayat, K., Ali, M., Sarwat, N. (2011). Impact of Job Satisfaction andOrganizational Commitment on Employee Performance, Evidence from Pakistan.Interdiscplinary Journal of Contemporary Research In Business, 3(4), 642–658.
  44. Qureshi, J.A., Hayat, K., Ali, M., Sarwat, N. (2011). Impact of Job Satisfaction andOrganizational Commitment on Employee Performance, Evidence from Pakistan.Interdiscplinary Journal of Contemporary Research In Business, 3(4), 642–658.
  45. Rich, B.L., Lepine, J.A., Crawford, E.R. (2010). Job Engagement: Antecedents andEffects on Job Performance. Academy of Management Journal, 53(3), 617–635.
  45. Rich, B.L., Lepine, J.A., Crawford, E.R. (2010). Job Engagement: Antecedents andEffects on Job Performance. Academy of Management Journal, 53(3), 617–635.
  46. Robbins, S.P., Judge, T.A. (2004). Zachowania organizacyjne. Warszawa: PolskieWydawnictwo Edukacyjne.
  46. Robbins, S.P., Judge, T.A. (2004). Zachowania organizacyjne. Warszawa: PolskieWydawnictwo Edukacyjne.
  47. Rose, R.C., Kumar, N., Pak, O.G. (2011). The Effect of Organizational Learning onOrganizationalCommitment,Job Satisfaction and Work Performance. The
  47. Rose, R.C., Kumar, N., Pak, O.G. (2011). The Effect of Organizational Learning onOrganizationalCommitment,Job Satisfaction and Work Performance. The
  48. Journal of Applied Business Research, 25(6), 55–66.Salanova, M., Schaufeli, W.B. (2008). A Cross‑National Study of Work Engagementas a Mediator Between Job Resources and Proactive Behaviour. The InternationalJournal of Human Resource Management, 19(1), 116–131.
  48. Journal of Applied Business Research, 25(6), 55–66.Salanova, M., Schaufeli, W.B. (2008). A Cross‑National Study of Work Engagementas a Mediator Between Job Resources and Proactive Behaviour. The InternationalJournal of Human Resource Management, 19(1), 116–131.
  49. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. (2004). Job Demands, Job Resources, and TheirRelationshipwith
  49. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. (2004). Job Demands, Job Resources, and TheirRelationshipwith
  50. Burnout and Engagement: A Multi‑Sample Study. Journal ofOrganizational Behavior, 25(3), 293–315.
  50. Burnout and Engagement: A Multi‑Sample Study. Journal ofOrganizational Behavior, 25(3), 293–315.
  51. Schaufeli, W.B., Salanova, M., Bakker, A.B., Gonzales‑Roma, V. (2002). TheMeasurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory FactorAnalytic Approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71–92.
  51. Schaufeli, W.B., Salanova, M., Bakker, A.B., Gonzales‑Roma, V. (2002). TheMeasurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory FactorAnalytic Approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71–92.
  52. Scheible, A.C., Bastos, A.V. (2013). An Examination of Human Resource ManagementPractices’ Influence on Organizational Commitment and Entrenchment. BrazilianAdministration Review, 10(1), 57–76.
  52. Scheible, A.C., Bastos, A.V. (2013). An Examination of Human Resource ManagementPractices’ Influence on Organizational Commitment and Entrenchment. BrazilianAdministration Review, 10(1), 57–76.
  53. Scheible, A.C., Bastos, A.V. (2014). Analyzing the Impacts of Commitment andEntrenchment on Behavioral Intentions. Universitas Psychologica, 13(1), 109–119.
  53. Scheible, A.C., Bastos, A.V. (2014). Analyzing the Impacts of Commitment andEntrenchment on Behavioral Intentions. Universitas Psychologica, 13(1), 109–119.
  54. Shore, L.M., Wayne, S.J. (1993). Commitment and Employee Behavior: ComparisonofAffective Commitment and Continuance Commitment with PerceivedOrganizational Support. The Journal of Applied Psychology, 78(5), 774–780.
  54. Shore, L.M., Wayne, S.J. (1993). Commitment and Employee Behavior: ComparisonofAffective Commitment and Continuance Commitment with PerceivedOrganizational Support. The Journal of Applied Psychology, 78(5), 774–780.
  55. Shragay, D., Tziner, A. (2011). The Generational Effect on the Relationship betweenJob Involvement, Work Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior.
  55. Shragay, D., Tziner, A. (2011). The Generational Effect on the Relationship betweenJob Involvement, Work Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior.
  56. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 27(2), 143–158.
  56. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 27(2), 143–158.
  57. Sonnentag, S. (2003). Recovery, Work Engagement, and Proactive Behavior: a NewLook at the Interface Between Nonwork and Work. The Journal of AppliedPsychology, 88(3), 518–528.
  57. Sonnentag, S. (2003). Recovery, Work Engagement, and Proactive Behavior: a NewLook at the Interface Between Nonwork and Work. The Journal of AppliedPsychology, 88(3), 518–528.
  58. Sonnentag, S., Dormann, C., Demerouti, E. (2010). Not All Days Are Created Equal:The concept of State Work Engagement. In: Work Engagement: A Handbook ofEssential Theoryand Research, 25–38.
  58. Sonnentag, S., Dormann, C., Demerouti, E. (2010). Not All Days Are Created Equal:The concept of State Work Engagement. In: Work Engagement: A Handbook ofEssential Theoryand Research, 25–38.
  59. Soumendu, B. (2009). Job Satisfaction and Job Involvement as Mediators of theRelationship Between Psychological Climate and Turnover Intention. South AsianJournal of Management, 16(1), 27–43.
  59. Soumendu, B. (2009). Job Satisfaction and Job Involvement as Mediators of theRelationship Between Psychological Climate and Turnover Intention. South AsianJournal of Management, 16(1), 27–43.
  60. Taipale, S., Selander, K., Anttila, T., Nätti, J. (2011). Work Engagement in EightEuropean Countries: The Role of Job Demands, Autonomy, and Social Support.International Journal of Sociology and Social Policy, 31(7/8), 486–504.
  60. Taipale, S., Selander, K., Anttila, T., Nätti, J. (2011). Work Engagement in EightEuropean Countries: The Role of Job Demands, Autonomy, and Social Support.International Journal of Sociology and Social Policy, 31(7/8), 486–504.
  61. Townsend, K.C., McWhirter, B.T. (2005). Connectedness: A Review of the Literaturewith Implications for Counseling, Assessment, and Research. Journal of Counselling& Development, 83, 191–201.
  61. Townsend, K.C., McWhirter, B.T. (2005). Connectedness: A Review of the Literaturewith Implications for Counseling, Assessment, and Research. Journal of Counselling& Development, 83, 191–201.
  62. Vandenberghe, C., Tremblay, M. (2008). The Role of Pay Satisfaction and OrganizationalCommitmentin Turnover Intentions: A Two‑Sample Study. Journal of Business andPsychology, 22(3), 275–286.
  62. Vandenberghe, C., Tremblay, M. (2008). The Role of Pay Satisfaction and OrganizationalCommitmentin Turnover Intentions: A Two‑Sample Study. Journal of Business andPsychology, 22(3), 275–286.
  63. Vroom, V.H. (1964). Work and Motivation. Classic Readings in Organizational Behavior.Oxford, England: Wiley.
  63. Vroom, V.H. (1964). Work and Motivation. Classic Readings in Organizational Behavior.Oxford, England: Wiley.
  64. Warr, P., Inceoglu, I. (2012). Job Engagement, Job Satisfaction, and ContrastingAssociations with Person–Job Fit. Journal of Occupational Health Psychology, 17(2),129–138.
  64. Warr, P., Inceoglu, I. (2012). Job Engagement, Job Satisfaction, and ContrastingAssociations with Person–Job Fit. Journal of Occupational Health Psychology, 17(2),129–138.
  65. Wefald, A.J., Downey, R.G. (2009). Construct Dimensionality of Engagement and itsRelation with Satisfaction. The Journal of Psychology, 143(1), 91–111.
  65. Wefald, A.J., Downey, R.G. (2009). Construct Dimensionality of Engagement and itsRelation with Satisfaction. The Journal of Psychology, 143(1), 91–111.
  66. Wojdyło, K., Retowski, S. (2012). Kwestionariusz Celów związanych z Osiągnięciami(KCO) – konstrukcja i charakterystyka psychometryczna. Przegląd Psychologiczny,55(1), 9–28.
  66. Wojdyło, K., Retowski, S. (2012). Kwestionariusz Celów związanych z Osiągnięciami(KCO) – konstrukcja i charakterystyka psychometryczna. Przegląd Psychologiczny,55(1), 9–28.
  67. Zahoor, S., Zia, A., Rizwan, M. (2014). Decoding the DNA of Employee Job Satisfaction.International Journal of Human Resource Studies, 4(2), 122–146.
  67. Zahoor, S., Zia, A., Rizwan, M. (2014). Decoding the DNA of Employee Job Satisfaction.International Journal of Human Resource Studies, 4(2), 122–146.
  68. Zaidi, N.R., Wajid, R.A., Zaidi, F.B., Zaidi, G.B. (2013). The Big Five Personality Traitsand Their Relationship with Work Engagement Among Public Sector UniversityTeachers of Lahore. African Journal of Business Management, 7(15), 1344–1353.
  68. Zaidi, N.R., Wajid, R.A., Zaidi, F.B., Zaidi, G.B. (2013). The Big Five Personality Traitsand Their Relationship with Work Engagement Among Public Sector UniversityTeachers of Lahore. African Journal of Business Management, 7(15), 1344–1353.