Opublikowane: marca 1, 2016

Słowo wstępne

Łukasz Sienkiewicz (1)
(1)
7-8
7

Postawy wobec pracy – analiza porównawcza stosowanych pojęć

Agnieszka Springer (1)
(1) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
11-28
94

Przynależność generacyjna jako determinanta postaw wobec pracy. Stereotypy a rzeczywistość

Katarzyna Wojtaszczyk (1)
(1)
29-40
182

Zaangażowanie społeczne pracowników

Urszula Bukowska (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
41-54
40

Ułuda autonomii? O granicach swobody pracowników w gospodarce kreatywnej

Kamil Zawadzki (1)
(1) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
55-66
23

Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie dzielenia się wiedzą w warunkach ekspatriacji

Joanna Purgał‑Popiela (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
67-84
21

Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce

Małgorzata Podogrodzka (1)
(1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych
85-106
45

Postawy wobec aktywności zawodowej starszych pracowników – perspektywa pracodawców

Izabela Warwas (1)
(1) Uniwersytet Łódzki
107-122
23

Postawy wobec aktywności zawodowej osób 50+. Ujęcie indywidualne

Justyna Wiktorowicz (1)
(1) Uniwersytet Łódzki
123-140
29

Postawy pracowników wobec zróżnicowania wiekowego w zespołach i organizacjach

Katarzyna Stankiewicz (1)
(1) Politechnika Gdańska
141-156
46

Studenci wobec pracy – porównanie opinii osób studiujących w Polsce i w Finlandii

Michał Tomczak (1)
(1) Politechnika Gdańska
173-185
23