Treść głównego artykułu

Abstrakt

Założeniem artykułu jest przedstawienie wykorzystania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach turystycznych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Część teoretyczna poświęcona jest zrównoważonemu rozwojowi, technologiom cyfrowym oraz możliwościom finansowania smart technology w branży turystycznej. Część badawcza artykułu ukazuje praktyczne zastosowanie technologii cyfrowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem hotelarskim i znaczenie tych technologii dla zrównoważonego rozwoju. Celem pracy jest ustalenie, w jaki sposób nowe technologie cyfrowe wpływają na  funkcjonowanie przedsiębiorstw w sektorze turystycznym, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe

smart technology zrównoważony rozwój przedsiębiorstwo turystyczne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Molenda, M., Kotlewski, D., & Węgrzyn, P. (2024). Smart technology w przedsiębiorstwach turystycznych jako element zrównoważonego rozwoju. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 68(2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2023.68.3 (Original work published 1 grudzień 2023)

Referencje

 1. Adamska, A. (2017). System finansowy zorientowany rynkowo czy bankowo: zewnętrzne źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w Polsce w XXI w. W: A. Fierla (red.), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 185–202.
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego (2020). Skorzystaj z programu poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne POIR. https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/inwestycje/kredyty-inwestycyjne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-poir/ (dostęp: 20.06.2023).
 3. Biznes.gov.pl. Startują konkursy na dotacje europejskie – pierwszy nabór dla firm w Ścieżce Smart. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004295#2 (dostęp: 22.06.2023).
 4. Broman, G. I., Robèrt, K-H. (2015). A Framework for Strategic Sustainable Development. Journal of Cleaner Production, 140/1, 17–31.
 5. Fierla, A., Węgrzyn, P., Wierzbicka, E. (2021). Zrównoważone inwestycje: Finansowanie obligacjami i zabezpieczenie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Gemra, K. (2019). Crowdfunding udziałowy, jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 52 (3), 47–55.
 7. Gompers, P., Lerner, J. (2001). The Venture Capital Revolution. Journal of Economic Perspectives, 15 (2), 145–168.
 8. Grzywacz, J. (2012). Kapitał przedsiębiorstwa i jego struktura. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. https://www.energy.gov.au/business/equipment-and-technology-guides/building-management-systems (dostęp: 18.09.2023).
 9. https://www.unwto.org/hotel-energy-solution (dostęp: 6.09.2023). https://hes-unwto.org/hes_4/microsite/index.php?LangID=1 (dostęp: 6.09.2023). https://www.vrpoint.pl/baza-wiedzy/czym-rozni-sie-ar-od-vr/ (dostęp: 8.09.2023).
 10. https://www.techtarget.com/iotagenda/definition/Internet-of-Things-IoT (dostęp: 6.09.2023).
 11. Harris, J. M. (2000). Basic Principles of Sustainable Development. Global Development and Environment Institute, Working Paper 00–04.
 12. Leal Filho, W., Azeiteiro, U., Alves, F., Pace, P., Mifsud, M., Brandli, L., Caeiro, S. S., Disterheft, A. (2018). Reinvigorating the sustainable development research agenda: the role of the sustainable development goals (SDG). International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 25 (2), 131–142.
 13. Lippert, I. (2004). An Introduction to the Criticism on Sustainable Development. Cottbus: Brandenburg University of Technology.
 14. Machnik, J. (2021). Teoria cyklu życia w kształtowaniu struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 36, 41–57.
 15. Metrick, A., Yasuda, A. (2010). Venture Capital and the Finance of Innovation. New York: Wydawnictwo John Wiley & Sons.
 16. Poczta-Wajda, A., Sapa, A. (2017). Paradygmat rozwoju zrównoważonego – ujęcie krytyczne. Progress in Economic Sciences, 4, 131–142.
 17. Rokicka, E., Woźniak, W. (2016). W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty. Łódź: Katedra Socjologii Ogólnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
 18. Role of AI in Travel and Hospitality Industry. https://www.infosys.com/industries/travel-hospitality/documents/ai-travel-hospitality (dostęp: 8.09.2023).
 19. Rymarczyk, J. (2010). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
 20. Siekierski, J., Rutkowska, M. (2008). Zrównoważony rozwój jako koncepcja w naukach ekonomicznych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 8, 359–369.
 21. Sierpińska-Sawicz, A. (2015). Cykl życia spółki a polityka dywidend i poziom realizowanych inwestycji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (1), 193–202.
 22. Spaiser, V., Ranganathan, S., Swain, R. B., Sumpter, D. J. T. (2017). The sustainable development oxymoron: quantifying and modelling the incompatibility of sustainable development goals. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 24 (6), 457–470.
 23. Tuzimek, R. (2008). Rynek kapitałowy. W: K. Marecki (red.), Podstawy finansów. Warszawa: PWE.
 24. Verma, A. K. (2019). Sustainable Development and Environmental Ethics. International Journal on Environmental Sciences, 10 (1), 1–5.
 25. Zalega, T. (2016). Rozwój zrównoważony a ekonomia zrównoważonego rozwoju – zarys problematyki. Wydział Zarządzania UW. Studia i Materiały, 20 (1), 3–26.
 26. Zandi, H., Kuruganti, T., Vineyard, E. A., Fugate, D. (2018). Home Energy Management Systems: An Overview. Oak Ridge National Laboratory (ORNL).