Ład przedsiębiorstwa rodzinnego

Main Article Content

Jacek Lipiec

Abstrakt

Artykuł omawia koncepcję ładu przedsiębiorstwa rodzinnego w oparciu o doświadczenia zdobyte w firmach Roleski (Konstytucja firmy rodzinnej Roleski, 2010) oraz Łapaj (Statut dziedzictwa grupy Łapaj, 2011). Ład przedsiębiorstwa rodzinnego wyewoluował z nadzoru korporacyjnego poprzez uwzględnienie specyfiki oddziaływania rodziny na biznes, przejawiającej się przede wszystkim w respektowaniu wartości rodzinnych. W oparciu o zdobyte doświadczenia w wyżej wymienionych firmach, omówiony został proces tworzenia ładu przedsiębiorstwa rodzinnego, który może posłużyć innym firmom rodzinnym we wdrożeniu podobnego narzędzia i w efekcie przyczynić się do ich długotrwałego rozwoju.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Lipiec, J. (2018). Ład przedsiębiorstwa rodzinnego. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 48(3), 61-68. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7779
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Adamska A. [2011], Systemy nadzoru korporacyjnego na świecie – tendencje zmian, „Ekonomia i Prawo”, t. 7, s. 67-77.
2. Amat J.M., Corona J.F. [2007], El protocolo familiar: la experiencia de una década, Barcelona, Ediciones Deusto.
3. Belbin M. [2009], Zespoły zarządzające: sekrety ich sukcesów i porażek, Kraków, Wolters Kluwer.
4. Boguszewski R. [2013], Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie, Komunikat z badań, CBOS.
5. Boguszewski R. [2008], Nie ma jak rodzina, Komunikat z badań, CBOS.
6. Carson C. [2001], The Autobiography of Martin Luther King, Jr., New York, Grand Central Publishing.
7. De Visscher F.M., Ward J.L., Aronoff C.E. [2011], Financing Transitions: Managing Capital and Liquidity in the Family Business, New York, Palgrave Macmillan.
8. Erikson E.H. [2012], Dopełniony cykl życia, Gliwice, Helion.
9. Governance in the Family Business. Sharing family business insights. [2012], Coutts.
10. IFC [2008], Family Business Governance Handbook , International Finance Corporation, World Bank Group.
11. Jeżak J. [2010], Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
12. Kenyon-Rouvinez D., Ward J.L. (red.) [2005], Family business key issues, New York, Palgrave Macmillan.
13. Klimek J. [2014], W rodzinnej firmie. Powstanie, rozwój, zagrożenia i szanse, Warszawa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM.
14. Koładkiewicz I. [2015], Nadzór w firmie rodzinnej. Przegląd pierwszych doświadczeń polskich firm rodzinnych, „Zarządzanie i Finanse”.
15. Kopczyński M. [1998], Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII wieku, Warszawa, Wydawnictwo Krupski i S-ka.
16. Lipiec J. [2017], Ład przedsiębiorstwa rodzinnego. Doświadczenia światowe oraz zalecenia dla Polski, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
17. Lipiec J. [2011], Konstytucja firmy rodzinnej Roleski jako przykład pierwszego rodzinnego nadzoru właścicielskiego w Polsce, w: Firmy rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju. Zarządzanie rozwojem i zmianą, A. Marjański (red.), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 12, z. 7, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, s. 34-43.
18. Miroński J., Lipiec J. [2012], Rodzina jako podmiot władzy w firmie rodzinnej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 121, s. 120-121.
19. Pentland A. [2012], Nowe odkrycia na temat budowania doskonałych zespołów, „Harvard Business Review Polska”, nr 116.
20. Sobiecki R. [2018], Czy sukcesja jest problemem firm rodzinnych? „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1(46), styczeń.
21. Steger U., Amann W. [2008], Corporate Governance: How to Add Value, Hoboken, John Wiley & Sons.
22. The Financial Aspects of Corporate Governance (Cadbury Report) [1992], London, Cadbury Committee.
23. Urbaniec P. [2016], JackDeJohnette. In movement, „Jazz Forum”, nr 10-11, s. 42-44.
24. Von Bertalanffy L. [1969], General system theory: foundations, development, applications, New York, George Braziller Inc.