Inicjatywa „16+1” z perspektywy krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Main Article Content

Monika Bąk

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena relacji gospodarczych między Chinami a krajami EŚW w zakresie rozwoju infrastruktury i wzajemnych powiązań. Analiza dotyczy 16 krajów EŚW: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Poruszone są aspekty zależności inicjatywy „16+1” z programem OBOR, dotychczasowych osiągnięć programu, postrzegania współpracy przez pryzmat bezpośrednich inwestycji zagranicznych w poszczególnych państwach EŚW-16. Zdaniem autorki, konieczne jest wypracowanie bardziej efektywnych mechanizmów współpracy, z wykorzystaniem powołanych sekretariatów i innych instytucji oraz rozwój współpracy dwustronnej Chin z poszczególnymi krajami. Korzystne byłoby również prowadzenie wspólnych badań naukowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bąk, M. (2018). Inicjatywa „16+1” z perspektywy krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 47(2), 28–43. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4727
Dział
Dział główny

Bibliografia

16+1 Coordinating Secretariat for Maritime Issue [2018], CCCC investments in the Central Eastern Europe 2018, dostęp 18/04/2018.

China Communications Construction Company [2018], http://en.ccccltd.cn.

China-CEE Fund [2018], http://china-ceefund.com.

China-central and Eastern Europe [2015], Investment cooperation report, China-CEEC Liaison Mechanism for Investment Promotion Agencies, Editor, Investment Promotion Agency of Ministry of Commerce of the P.R. China (CIPA), Intellectual support: Deloitte China.

Eurostat [2017], World direct investment patterns, http://ec.europa.eu/eurostat, dostęp 25/04/2018.

García-Herrero A., Kwok K.C., Xiangdong L., Summers T., Yansheng Z. et al. [2017], A Joint Report by Bruegel, Chatham House, China Center for International Economic Exchanges and The Chinese University of Hong Kong EU-China Economic Relations to 2025 Building a Common Future, September 2017, https://www.chathamhouse.org, dostęp 2/04/2018.

Hanemann T, Huotari M. [2018], EU-China FDI: Working towards reciprocity in investment relations, A report by Rhodium Group (RHG) and the Mercator Institute for China Studies (MERICS), https://www.merics.org, dostęp 10/03/2018.

Hanemann T., Huotari M. [2017], Record flows and growing imbalances, Chinese Investment in Europe in 2016, Rhodium Group, “Mercator Institute for China Studies”, No 3, January.

Import Export Solutions [2018], Societe General, https://import-export.societegenerale.fr, dostęp 20/04/2018.

Maráczi F., [2017], East-Central Europe on the New Silk Road, Belt and Road Center Hungary, http://beltandroadcenter.org, dostęp 3/04/2018.

Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China [2018], http://www.fmprc.gov.cn.

Musabelliu M. [2017], China’s Belt and Road Initiative Extension to Central and Eastern European Countries – Sixteen Nations, Five Summits, Many Challenges. CIRR XXIII (78) 2017, 57-76, DOI 10.1515/cirr-2017-0007.

National Bureau of Statistics of China [2017], China Statistical Yearbook 2017, http://www.stats.gov.cn, dostęp 25/04/2018.

Pavlićević D. [2016], China in Central and Eastern Europe: 4 Myths. Debunking four myths about China’s “16+1” platform with Central and Eastern Europe, https://thediplomat.com, dostęp 20/03/2018.

Romanowski M. [2018], The Four Faces of China in Central and Eastern Europe, https://yaleglobal.yale.edu, dostęp 10/04/2018.

Seaman J., Huotari M., Otero-Iglesias M. [2017], Chinese Investment in Europe. A Country-Level Approach, ETNC Report, December.

The Belt and Road Initiative [2018], Resourse Portal on Belt and Road, http://china-trade-research. hktdc.com.

Turcsányi R. [2014], Central and Eastern Europe’s courtship with China: Trojan horse within the EU?, EU-Asia at a Glance, European Institute of Asian Studies, IAS Policy Paper, January, http://www.eias.org, dostęp 10/03/2018.

UNCTAD STAT [2018], United Nations Conference on Trade and Development, http://unctad.org.

World Bank [2018], World Development Indicators, https://data.worldbank.org, dostęp 20/03/2018.

World Investment Report [2017], Investment and the digital economy, United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD.

Zuokui L. [2017], Europe and the “Belt and Road” Initiative: Responses and Risks, http://ies.cass.cn.