Transport a zrównoważony rozwój

Main Article Content

Ignacy H. Chrzanowski

Abstrakt

System transportowy nie będzie zrównoważony, jeśli jego rozwój w ciągu najbliższych 20-30 lat nie będzie opierał się na trzech filarach zrównoważonego rozwoju (gospodarka, społeczeństwo, środowisko) zintegrowanych w jedną koncepcję. Zrównoważony rozwój musi być także znośny, sprawiedliwy i wykonalny. Artykuł jest głosem w dyskusji na ten współcześnie niezwykle ważny temat i jednocześnie zachęcającym do takiej dyskusji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chrzanowski, . I. H. (2018). Transport a zrównoważony rozwój . Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 47(2), 44–49. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4728
Dział
Dział główny

Bibliografia

Adams W.M. [2006], The Future of Sustainability. Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century, IUCN-The World Conservation Unit, January, www.iucn.org. Last revised in May 2006. Retrieved February 2017.

Cayley M. [2017], The Brundtland Report: A Short Critique, Ponemon Open Source Collaboration Study, Zimbra.

Daly H.E., Cobb J.B. [1989], For the Common Good: Redirecting the Economy Toward Community, the Environment and a Sustainable. Retrieved February 2017.

Kates R.W., Parris Th.M. and Leiserowitz A.A. [2017], Editorial: What Is Sustainable Development. Indicators, Values, and Practice, “Environment, Science and Policy for Sustainable Development”, Retrieved February.

Skinner I., Fergusson M. [1999], Instruments for Sustainable Transport in Europe. Potential, Contributions and Possible Effects. A report from the Swedish Euro-Est project Nr. 4977, London, Institute for European Environmental Policy.

Sustainable Transportation and TDM [2017], Planning That Balances Economic, Social and Ecological Objectives. TDM Encyclopedia, Transport Policy Institute. Updated 2 January 2017.

World Commission on Environment and Development [1987], Our Common Future. New York: Oxford University Press

World Energy Council [2007], Transport Technologies and Policy Scenarios, October.