Ryzyko w zarządzaniu projektem innowacyjny m

Main Article Content

Tomasz Łopaciński

Abstrakt

Innowacyjne produkty oraz usługi mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia długoterminowej rentowności firmy. Coraz częściej są one tworzone i wdrażane poprzez projekty innowacyjne. Celem artykułu jest pokazanie unikatowości projektów innowacyjnych, przedstawienie ryzyka charakterystycznego dla tego typu projektów oraz wskazanie metod jakimi te projekty powinny być zarządzane. W artykule przeanalizowano cechy innowacji, przedstawiono definicję projektu innowacyjnego oraz omówiono jego klasyfikację i zasady zarządzania. Ponadto, przedstawiono siedem obszarów ryzyka, charakterystycznych dla projektu innowacyjnego, opracowanych na podstawie artykułów opublikowanych w „Project Management Journal” w latach 2005-2016 oraz innych wybranych publikacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łopaciński, T. . (2018). Ryzyko w zarządzaniu projektem innowacyjny m. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 47(2), 72–81. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4732
Dział
Dział główny

Bibliografia

Adner R., Kapoor R. [2016], Right tech, wrong time: how to make sure your ecosystem is ready for the newest technologies, “Harvard Business Review”.

Axelos, What is PRINCE2, https://www.axelos.com, dostęp 18/09/2016.

Bańko M. (red.) [2003], Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Belassi W., Kondara A.Z, Tukel O.I. [2007], New product development projects: the effects of organizational culture, “Project Management Journal”, Vol. 38, No. 4.

Biedenbach T. [2011], The power of combinative capabilities: facilitating the outcome of frequent innovation in Pharmaceutical R & D projects, “Project Management Journal”, Vol. 42, No. 2.

Bogdanienko J., Piotrowski W. [2013], Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, Warszawa, PWE.

Brzeziński M. [2015], Wdrażanie innowacji technologicznych, Warszawa, Difin.

Cambridge University [2008], Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Third edition, Cambridge University Press.

Christiensen C.M., Raynor M., McDonald R. [2015], Disruptive innovation?, “Harvard Business Review”.

Conforto E.C., Amaral D.C. [2010], Evaluating an Agile Method for Planning and Controlling Innovative Projects, “Project Management Journal”, Vol. 41, No. 2.

Conforto E.C., Salum F., Amaral D.C., da Silva S.L., Magnanini de Almeida L.F. [2014], Can agile project management be adopted by industries other than software development?, “Project Management Journal”, Vol. 45, No. 3.

Cooper R.G., Edgett S.J., Kleinschmidt E.J. [2002], Optimizing the stage-gate process. What best practice companies are doing – Part 2, “Research Technology Management”, Vol. 45, No. 5.

Cooper R.G., Edgett S.J., Kleinschmidt E.J. [2004], Benchmarking best NPD practices – I, “Research Technology Management”, Vol. 47, No. 1.

Cooper R.G. [2014], What’s next? After stage-gate, “Research-Technology Management”.

Day G.S. [2009], Is it real? Can we win? Is it worth doing? Managing risk and reward in an innovation portfolio, “Harvard Business Review”.

Dodgson M., Gann D.M., Salter A. [2008], The management of technological innovation: strategy and practice, Oxford University Press.

UK Trade & Investment [2010], Innovation in the recession, UK Trade & Investment, http://graphics. eiu.com, dostęp 24/09/2016.

Jasińska K., Szapiro T. [2014], Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kerzner H.R. [2001], Project Management: a system approach to planning, scheduling and controlling. Seventh edition, Wiley.

Kerzner H.R. [2015], Project Management 2.0: leveraging tools, distributed collaboration, and metrics for project success, Willey.

Kisielnicki J. [2013], Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Oficyna Wolters-Kluwer.

Kisielnicki J. [2014], Zarządzanie projektami: ludzie-procedury-wyniki. Wydanie II rozszerzone, Oficyna Wolters-Kluwer.

Knight F.H. [1921], Risk, uncertainty and profit, Houghton Mifflin Company.

Kotler P. [1999], Marketing; analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA.

Kosaroglu M., Hunt R.A. [2009], New product development projects and project manager skill sets in the telecommunications industry, “International Journal of Managing Projects in Business”, Vol. 2, No. 2.

Koźmiński A.K., Jamielniak D., Latusek-Jurczak D. [2014], Zasady zarządzania, Oficyna WoltersKluwer.

Manifesto for Agile Software Development, 2001, http://agilemanifesto.org/, dostęp 25/09/2016.

Matczewski A. [2010], Zarządzanie projektem, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Meredith J.R, Mantel S.J. [2000], Project management: a managerial approach. Fourth edition, Wiley.

Metelski W. [2017], Metodyka TenStep, w: Metodyki i standardy zarządzania projektami, M. Trocki (red.), Warszawa, PWE.

Office of Government Commerce [2007], Management of risk. Guidance for practitioners. Second Edition. OOhno T. [1978], Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, http://www. ce.berkeley.edu, dostęp 25/09/2016.

OECD [2005], Oslo Manual: proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data. Third Edition, OECD, http://ec.europa.eu/eurostat, dostęp 26/10/2016.

Pearce II J., Robinson R.B. [2011], Strategic management: formulation, implementation, and control. 12th edition, McGraw-Hill.

Pons D. [2008], Project management for new product development, “Project Management Journal”, Vol. 39, No. 2.

Project Management Institute [2009], Practice Standard for Project Risk Management.

Project Management Institute [2013], The Project Management Body of Knowledge. Fifth edition.

Pritchard C.L. [2002], Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, Warszawa, WIG-PRESS.

PWN, Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl, dostęp 25/09/2016.

Rubenstein A. [1989], Managing technology in the decentralized firm, Wiley.

Satarek K., Zalewska-Traczyk M. [2013], Własność intelektualna w zarządzaniu projektami, w: Zarządzanie projektami i procesami. Teoria i przypadki praktyczne, M. Wirkus (red.), Warszawa, Difin.

Schermerhorn Jr. J.R. [2010], Management, Wiley.

Shenhar A.J., Dvir D. [2008], Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami, APN Promise.

Schumpeter J. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa, PWN.

Stabryła A. [2006], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Warszawa, Wydawni- ctwo Naukowe PWN.

Standards Australia/Standards New Zealand [2004], AS/NZS 4360:2004. Risk Management. Third Edition, http://www.ucop.edu, dostęp 27/03/2017.

Szyjewski Z. [2001], Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych, Warszawa, Placet.

ISO [2012], The International Organization for Standardization: ISO 21500:2012(E), ISO.

Trocki M. [2013], Nowoczesne zarządzanie projektami, Warszawa, PWE.

Warzywniak B. [2010], Zarządzanie zmianami w organizacji, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wheelwright S.C., Clark K.B. [1992], Creating Project Plans to Focus Product, „Harvard Business Review”.

White M.A, Bruton G.D. [2011], The management of technology and innovation: A strategic approach, Soth-Western Cengage Learning.

Wyrozębski P. [2012], Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie, w: Nowoczesne zarządzanie projektem. M. Trocki (red.), Warszawa, PWE.

Yim R.L., Castaneda J.M., Doolen T.L., Tumer I.Y., Malak R. [2015], Exploring the Relationship Between Rework Projects and Risk Indicators, “Project Management Journal”, Vol. 46, No. 4.