Zarządzanie bezpieczeństwem we Wspólnej Polityce Celnej

Main Article Content

Dariusz Kołodziej

Abstrakt

Ochrona i bezpieczeństwo zyskuje na znaczeniu wśród różnych interesariuszy. Status „Upoważnionego Operatora Ekonomicznego” AEO jest jedną z największych inicjatyw bez-pieczeństwa na całym świecie i przyciąga coraz większą uwagę. Współpraca z innymi właściwymi organami i dostosowanie programów zostały zidentyfikowane i uznane za kluczowy element dla dalszego rozwoju solidnego programu AEO. To jest zapewnienie globalnego bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz w celu uniknięcia powielania wysiłków i kosztów dla władz i podmiotów gospodarczych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kołodziej, D. (2018). Zarządzanie bezpieczeństwem we Wspólnej Polityce Celnej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 47(2), 90–97. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4733
Dział
Dział główny

Bibliografia

Bąk T. [2011], Bezpieczeństwo transgraniczne Polski, Wrocław, WSOWL.

Bentkowska K. [2008], Statystyczny obraz polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, w: Eurobiznes, Nowakowski M.K. (red.), Warszawa, SGH.

Cecelski T. [2009], Upoważniony przedsiębiorca (Autorised Economic Operator – AEO), w: Prawo celne oraz podstawy INTRASTAT, VAT i podatku akcyzowego, Cecelski T., Wolanin R., Warszawa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Czyżowicz W., Gwardzińska E. [2011], Rola usług celnych w międzynarodowym łańcuchu dostaw, w: Funkcjonowanie łańcuchów dostaw: aspekty logistyczne, przykłady branżowe, Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T. (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

Czyżowicz W. [2015], Polityczno-prawne mechanizmy i organizacyjne formy zwalczania przestępstw celnych w ramach WCO, Szczecin, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, nr 2/15.

Danet M. [2005], First speech, Bruksela, WCO News No. 48.

Dobiegała-Korona B., Doligalski T. [2010], Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Warszawa, Poltext.

Ireland R. [2009], The WCO SAFE-Framework of Standards: Avoiding Excess in Global Supply Chain Security, Brussels, WCI Research Paper No. 3.

Kostecki W. [2012], Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe XXI wieku, Warszawa, Poltext.

Lux M. [2004], Prawo celne Unii Europejskiej, Szczecin, BW Jan Brodziński.

Nowacki A. [2002], 50 lat Światowej Organizacji Ceł, Szczecin, Monitor Prawa Celnego, nr 2/02.

Polner M. [2010], Compedium of Authorized Economic Operator (AEO) Programmes, Bruksela, WCO Research Paper No. 48.

Senda T. [2014], Instytucja AEO w polityce celnej UE wobec państw azjatyckich, w: Gwardzińska E., Werner A., Wierzbicki J., (red.), Polityka celna. Ekonomia-Prawo-Praktyka, Szczecin, BW Jan Brodziński.

Scholl S. [2009], Gegenseitige Anerkennung von AEO und C-TPAT, Cologne, Germany Trade and Investment.

Walczak M. [2012], Rola świadectwa Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) oraz procedury uproszczonej w stosunkach handlowych Unii Europejskiej ze Wschodem, w: Tranzyt międzynarodowy Wschód-Zachód aspekty celne i logistyczne, Czyżowicz W., Michalak T. (red.), Szczecin, BW Jan Brodziński.