Jak uczynić polskie MŚP bardziej innowacyjnymi?

Main Article Content

Marcin Piatkowski
Jerzy Toborowicz
Grzegorz Wolszczak

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych przez Bank Światowy w latach 2014-2015, z kierownictwem 500 firm sektora MŚP w czterech regionach Polski. Celem badania było zidentyfikowanie głównych czynników i ograniczeń innowacji w MŚP, odkrycie firm o największym potencjale wzrostu opartym na innowacjach oraz ocena jakości publicznego wsparcia. Badanie wykazało, że jest duża grupa przedsiębiorstw o znaczącym potencjale tego typu wzrostu, których potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Zdaniem autorów, to wskazuje na konieczność unowocześnienia form publicznego wsparcia dla innowacji.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Piatkowski, M., Toborowicz, J., & Wolszczak, G. (2017). Jak uczynić polskie MŚP bardziej innowacyjnymi? . Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 45(4), 22-29. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7454
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Kapil N., Piatkowski M., Radwan I., Gutierrez J.J. [2013], Poland – Enterprise innovation support review: from catching up to moving ahead, Washington DC, World Bank, http://documents.worldbank.org.
2. Piatkowski M. [2018], Europe’s Growth Champion: Insights from the Economic Rise of Poland, Oxford University Press, forthcoming.
3. Piatkowski M. [2013], Poland’s New Golden Age. Shifting from Europe’s Periphery to Its Center, World Bank Policy Research Paper, WPS 3639, Washington, DC, World Bank.
4. Toborowicz J. [2017], Behavioral Public Policy, Kozminski University, PhD Dissertation, unpublished.
5. Wolszczak G. [2015], Guideline note for a monitoring and evaluation system for innovation strategies (RIS3) in Poland, Washington DC, World Bank.
6. World Bank [2016], Toward an Innovative Poland: The Entrepreneurial Discovery Process and Business Needs Analysis, Washington DC, World Bank.