Architektura chińskiego ekosystemu przedsiębiorczości – rozwój oraz metody finansowania

Main Article Content

Robert Rumiński

Abstrakt

Od lat osiemdziesiątych Chiny dokonały ogromnych inwestycji w rozbudowę infrastruktury naukowej i technologicznej, a nauka i przedsiębiorczość oraz system finansowania przeszły długą ewolucję. Omawiając poszczególne etapy tego rozwoju – program TORCH, klastry innowacyjności, inkubatory biznesu ukierunkowane na nowe technologie, kapitał zalążkowy Innofund, źródła finansowania przedsięwzięć wysokiego ryzyka – autor dokonuje porównania z rozwojem tego sektora w USA po II wojnie światowej. Podkreśla analogie, ale również szczegółowo omawia różnice wynikające nie tylko z systemu gospodarczego Chin, ale przede wszystkim z odmienności kulturowych, tradycji oraz etyki w biznesie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rumiński, R. (2014). Architektura chińskiego ekosystemu przedsiębiorczości – rozwój oraz metody finansowania. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 33(4). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1935
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. AE, China’s latest stock exchange, Asia Etrading, http://asiaetrading.com/chinas-latest-stock-exchange, dostęp 8/10/2014.
2. AngelList, https://angel.co.
3. Boyd D., Lewis J.G., Pollack J.H. [2010], Advanced Technology Acquisition Strategies of the People’s Republic of China, Defense Threat Reduction Agency Advanced Systems and Concepts Office,www.fas.org/irp/agency/dod/dtra/strategies.pdf, dostęp 15/07/2014.
4. Chen J. [2009)], China’s Venture Capital Guiding Funds: policies and practice, Journal of Chinese Entrepreneurship, Emerald Group Publishing Limited.
5. IDGCP, IDG Capital Partners [2012], 2012 China Internet White Paper, http://www.idgvc.com/en/show/470.html, dostęp 7/10/2014.
6. Kolodko G.W. [2013], No ‘Hard Landing’ for Chinese Economy, EconoMonitor, November 18th.
7. Kolodko G.W. [2011], Truth, Errors, and Lies: Politics and Economics in a Volatile World, Washington, Columbia University Press.
8. Liberska B. [2010], Perspektywy rozwojowe chińskiej gospodarki do 2050 roku, Studia Ekonomiczne, nr 4.
9. McCarthy C.J. [2010], Anti-Access/Area Denial: The Evolution of Modern Warfare, U.S. Air Force,http://www.usnwc.edu, dostęp 09/09/2014.
10. Paszewski T. [2013], USA i UE wobec nowych wyzwań globalnych, Warszawa, Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
11. Science and Technology Programs in China, 2003/10/22, Consulate General of The People’s Republic of China in Chicago, http://www.chinaconsulatechicago.org, dostęp14/08/2014.
12. SBTT, Small Business Technology Transfer Program, http://www.sbir.gov.
13. Szymański W. [2011], USA i Chiny w rozwiązywaniu wyzwań globalnych. Realia i co dalej…, Dwumiesięcznik Społeczno-Polityczny, luty, Nr 1 (22).
14. TRST, The RightSite Team, China’s InnoFund Supports Startups, 23/03/2010, rightsite.asia, http:// /en/article/chinas-innovation-fund-supports-high-tech-startups, dostęp 23/03/2014.
15. White S., Gao J., Zhang W. [2006], China’s Venture Capital Industry: Institutional Trajectories and System Structure, INSEAD Working Paper, No. 63.
16. Venture capital investment slows in China, 2012, Dow Jones Press Release, http://www.dowjones.com/pressroom/releases/2012/08022012-ChinaVC-0057.asp, dostęp 2/10/2014.
17. VPN, wirtualne sieci prywatne, http://technet.microsoft.com.
18. ZSP, Zhongguancun Science Park, http://en.zgc.gov.cn/2013-12/04/content_17148863.htm, dostęp4/09/2014.