Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Main Article Content

Maria Johann
Malina Jankowska

Abstrakt

Zmiany związane z rozwojem nowoczesnych technologii mają istotny wpływ na decyzje marketingowe. Zmiana postaw nabywców, wzorców konsumpcji, a także sposobów pozyskiwania informacji na temat oferowanych produktów, wymaga stosowania nowych rozwiązań oraz narzędzi marketingowych. Niezbędne staje się zintegrowane, wielokanałowe podejście do komunikacji i interakcji z klientem, oraz zwiększenie wykorzystania kanałów cyfrowych w kampaniach marketingowych i połączenie ich z kanałami tradycyjnymi. Stosowanie nowoczesnych technologii, takich jak: online, mobile i social umożliwia interaktywny kontakt z klientem, a także dokonanie precyzyjnej oceny efektywności prowadzonych działań. Zdecydowany zwrot biznesu ku kanałom elektronicznym oznacza konieczność rozwijania kompetencji w zakresie technologii informatycznych, nowoczesnych instrumentów marketingowych oraz analityki marketingowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Johann, M., & Jankowska, M. (2014). Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 32(3). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1941
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Baran R., Kształtowanie efektywności działań marketingowych, [w:] Marketing. Koncepcja skutecznychdziałań, praca zbiorowa, L. Garbarski (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011,s. 299-313.
2. Brzozowska-Woś M., Komunikacja marketingowa a wybrane narzędzia marketingu mobilnego, [w:]Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych,G. Rosa, A. Smalec (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 712, ProblemyZarządzania, Finansów i Marketingu nr 26, Szczecin 2012, s. 135-146.
3. Clow K.E., Baack D., Integrated Advertising, Promotion, and Marketing Communications, 3rd edition,Pearson Education, 2007.
4. Dobiegała-Korona B., Istota i pomiar wartości klienta, [w:] Zarządzanie wartością klienta. Pomiar istrategie, B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Wydawnictwo Poltext, 2010, s. 21-44.
5. Drab-Kurowska A., Social media marketing w marketingu XXI wieku, [w:] Marketing przyszłości.Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych, G. Rosa, A. Smalec(red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 712, Problemy Zarządzania, Finansówi Marketingu nr 26, Szczecin 2012, s. 176-198.
6. Frąckiewicz E., Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 19-20.
7. Johann M., Strategie marketingowe stosowane w praktyce polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”,2010, 4, s. 33-36.
8. Kaleta A., Strategie sukcesu współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Strategie sukcesu organizacji, Prace iMateriały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/3, Sopot 2011, s. 67-76.
9. Kazanowski D., Nowy marketing, VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008, s. 65.
10. Mankins M.C., Steele R., Przestań planować, zacznij decydować!, „Harvard Business Review Polska”,2007, lipiec/sierpień.
11. Mruk H., Wartość dla klienta a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartościąklienta. Pomiar i strategie, B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Wydawnictwo Poltext, 2010,s. 219-228.
12. Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2011, s. 236-240.
13. Raport Strategiczny IAB Polska Internet 2012, Polska – Europa – Świat, 2013.
14. Raport Strategiczny IAB Polska Internet 2013, Polska – Europa – Świat, 2014.
15. Rutkowski I., Istota strategii marketingowych, [w:] Strategie marketingowe, W. Wrzosek (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 22.
16. Smalec A., Social media w komunikacji marketingowej podmiotów rynkowych, [w:] Marketing przyszłości.Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych, G. Rosa,A. Smalec (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 712, Problemy Zarządzania,Finansów i Marketingu nr 26, Szczecin 2012, s. 256-264.
17. The Digital Evolution in B2B Marketing, Marketing Leadership Council, 2012.
18. Sznajder A., Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 231-232.
19. Sznajder A., Technologie mobilne w marketingu, a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s.11.
20. Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 2005, s. 59.
21. Wyzwania CMO 2014-2020. Dokąd zmierza marketing, Microsoft, IAB Polska, Infotarget, 2014.