Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście jednolitej teorii wzrostu gospodarczego

Main Article Content

Grzegorz Malinowski

Abstrakt

Nadmierne nierówności dochodowe obracają się przeciwko wzrostowi gospodarczemu, ale nadal poszukuje się przyczyn tego zjawiska. Dotychczas jednym z najlepiej zrozumianych kanałów, za pośrednictwem którego takie oddziaływanie się odbywa, jest niedoinwestowanie kapitału ludzkiego wynikające z tak zwanych niedoskonałości rynku kredytowego. Interakcja ta nabiera jednak szczególnego znaczenia w świetle jednolitej teorii wzrostu gospodarczego. Okazuje się bowiem, że wraz ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarki, rośnie także negatywny wpływ nierówności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Malinowski, G. (2014). Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście jednolitej teorii wzrostu gospodarczego. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 32(3), 38–46. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1943
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Abramovitz M., David P., American macroeconomic growth in the era of knowledge-based progress: Thelong-run perspective, [in:] S.L. Engerman, R.E. Gallman (eds.), The Cambridge Economic History ofthe United States, t. 2, Cambridge University Press, New York 2000.
2. Asplund R., A Macroeconomic Perspective on Education and Inequality, ETLA Discussion Papers,No. 906, 2004.
3. Galor O., Weil D.N., From Malthusian Stagnation to Modern Growth, “American Economic Review”,1999, 89(2), pp. 150-154.
4. Galor O., Weil D.N., Population, Technology and Growth: From Malthusian Stagnation to the DemographicTransition and Beyond, “American Economic Review”, 1999, 90(4), pp. 806-828.
5. Galor O., Moav O., Natural Selection and the Origins of Economic Growth, “Quarterly Journal ofEconomics”, 2002, 117(4), pp. 1133-1191.
6. Galor O., Moav O., Vollrath, D., Inequality in Landownership, the Emergence of Human − CapitalPromoting Institutions, and the Great Divergence, “Review of Economic Studies”, 2009, 76(1), pp.143-179.
7. Galor O., Unified Growth Theory, Princeton University Press, New Jersey 2011.
8. Galor O., Inequality, Human Capital Formation and the Process of Development, IZA DiscussionPaper, 6328, 2012.
9. Goldin C., Katz L.,. The Legacy of US Educational Leadership: Notes on Distribution and EconomicGrowth in the 20th Century, “American Economic Review”, 2001, 91(2), pp. 18-23.
10. Jabłoński Ł., Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
11. Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
12. Kołodko G.W., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa2013.
13. Maddison A., The World Economy: A Millenial Perspective, Paris 2001.
14. Maddison A., The World Economy: Historical Statistics, OECD, Paris 2003.
15. Malaga K., Jednolita teoria wzrostu gospodarczego. Stan obecny i nowe wyzwania, IX Kongres EkonomistówPolskich, Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych,28-29.11.2013 r., Warszawa 2013.
16. Obama B., State of the Union Address, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/28/president-barack-obamas-state-union-address, z dn. 03.02.2014.
17. Skills Outlook 2013, OECD Publishing, Paris 2013.
18. Stiglitz J., The price of inequality. How today’s divided society endangers our future, W. W. Norton &Company, New York 2012.
19. Wilkinson R., Pickett K., The spirit level: why greater equality makes societies stronger, BloomsburyPress, New York 2009.
20. World Development Report, World Bank, Washington DC 2006.