Prowzrostowe przedziały nierówności w krajach OECD

Main Article Content

Grzegorz Malinowski

Abstrakt

Zarówno zbyt duże, jak i zbyt małe nierówności dochodowe obracają się przeciwko wzrostowi gospodarczemu. Bazując na tym ugruntowanym poglądzie w teorii ekonomii, autor podejmuje próbę określenia najkorzystniejszych przedziałów nierówności dla krajów OECD oraz szacuje prowzrostowe wartości współczynnika Giniego dla poszczególnych krajów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Malinowski, G. . (2013). Prowzrostowe przedziały nierówności w krajach OECD. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 27(2), 26–39. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2186
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Alesina A., Giuliano P., Preferences for Redistribution, Harvard University Discussion Papers, 2012.
2. Atkinson A., Economic Transformation in Eastern Europe and the Distribution of Income, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
3. Berg A., Ostry D., Inequality and Unsustainable Growth: Two sides of the same coin?, IMF, IMF Staff Discussion Note, SDN/11/8, 2011.
4. Deininger K., Squire L., New ways of looking at old issues: asset inequality and growth, “Journal of Development Economics”, 1998, LVII, Staff Discussion Note, SDN/11/08, 2011.
5. Guiuso L., Does Culture affect Economic outcomes?, “The Journal of Economic Perspectives”, 2006, 20(2), pp. 23-48.
6. Hoeller, P., Less Income Inequality and More Growth – Are They Compatible?, OECD Departaments Working Paper, 2012, No. 924.
7. Hofstede G., Cultures and Organisations: Software of the Mind, McGraw-Hill, New York 2010.
8. Kaldor N., Capital accumulation and economic growth, Free Press, Glencoe 1960.Google Scholar
9. Karl T., Economic Inequality and Democratic Instability, “Journal of Democracy”, 2000, Vol. 13, pp.149-156.
10. Kealble H., Thomas M., Income Distribution in Historical Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 1991.
11. Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
12. Kołodko G.W., Dokąd zmierza świat? Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
13. Kumor P., Współzależność nierówności płac ze wzrostem gospodarczym w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, 2009, Nr 7, s. 10-28.
14. Malinoski M., On Culture and Income Inequality: Regression Analysis of Hofstede’s International Cultural Dimensions and Gini Coefficient, “Xavier Journal of Politics”, 2012, Vol. III, No. 1, pp. 32-48.
15. Milanovic B., Determinants of Cross-Country Income Inequality − An Augmented Kuznets Hypothesis, The World Bank Policy Research Department Working Papers, 2004.
16. Meltzer A., Richard S., A Rational Theory of the size of Government, “Journal of Political Economy”, 1981, 89 (4), pp. 914-927.
17. Oshima H., Kuznets Curve and Asian Income Distribution, [in:] Making Economies more efficient and more equitable: factors determining income distribution, Mozoguchi T. (ed.), Oxford University Press, Oxford 1991.
18. Rodrik D., Where did all the Growth go? External Shocks, Social Conflicts and Growth Collapses, “Journal of Economic Growth”, 1999, 4(4), pp. 385-412.
19. Stiglitz J., The Price of Inequality, W.W. Norton & Company, New York 2012.