The logic of patent claims

Main Article Content

Jacek Zaleski

Abstrakt

This article presents selected legal aspects related to the protection of intellectual property during the procedure of the patent claims. Artykuł przedstawia wybrane aspekty prawne związane z ochroną własności intelektualnej podczas procedury roszczenia patentowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zaleski, J. (2014). The logic of patent claims. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 32(3), 66–70. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1946
Dział
Dział główny

Bibliografia

Zaleski J., The logic of patent claims, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2014, nr 3(32). doi: 10.5604/01.3001.0009.4626