Zarządzanie własnością intelektualną w trakcie jej wdrażania oraz po wdrożeniu

Main Article Content

Jacek Zaleski

Abstrakt

Własność intelektualna jest wynikiem ludzkiej inwencji oraz kreatywności. To, co jest istotne w momencie powstania własności intelektualnej, to możliwość uzyskania z niej korzyści materialnych. Chcąc dany wynalazek skomercjalizować i tym samym osiągnąć z niego korzyści materialne, należy mu zapewnić ochronę prawną. W artykule zostały omówione problemy ochrony własności intelektualnej w czasie procesu zgłaszania wynalazku do urzędu patentowego, podczas prac wdrożeniowych i rozwojowych oraz w produkcji. Posługując się przykładami autor pokazuje korzyści i zagrożenia, z którymi może się spotkać wynalazca, podczas całego procesu, od pomysłu do pojawienia się produktu na rynku, jako właściciel własności intelektualnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zaleski, J. (2014). Zarządzanie własnością intelektualną w trakcie jej wdrażania oraz po wdrożeniu. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 31(2), 14–32. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1969
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Zaleski J. [2014], Zarządzanie własnością intelektualną. Syndrom marchewki, Warszawa, PWN.