Wdrażanie programu mentoringu w przedsiębiorstwie – korzyści i zagrożenia

Main Article Content

Małgorzata Sidor-Rządkowska

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zagadnień związanych z wprowadzeniem do przedsiębiorstwa programu mentoringowego. Scharakteryzowano sposób rozumienia pojęcia „mentoring” we współczesnych organizacjach, różnice między coachingiem a mentoringiem oraz szanse związane z funkcjonowaniem w przedsiębiorstwie drugiego z tych programów. Szczególną uwagę poświęcono identyfikacji zagrożeń związanych z realizacją programu mentoringu oraz wskazaniu sposobów zapobiegających tym zagrożeniom.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sidor-Rządkowska, M. . (2016). Wdrażanie programu mentoringu w przedsiębiorstwie – korzyści i zagrożenia. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 62–71. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1954
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Berłowski P. [2013], Pod doświadczonym okiem opiekuna, „Personel i Zarządzanie”, kwiecień.
2. Boruta-Gojny B., Popiołek K. [2014], Intermentoring pokoleniowy w organizacji, w: Mentoring. Teoria,praktyka, studia przypadków, M. Sidor-Rządkowska (red.), Warszawa, Wolters Kluwer.
3. Brzeziński M. [2015], Refleksje o zarządzaniu wiedzą i niewiedzą, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”,nr 1, s. 36-41
4. Budzewski M. [2016], W poszukiwaniu talentów, „Personel Plus”, styczeń, s. 38-41.
5. Bugaj J.M. [2009], Rola mentora w rozwoju młodego pracownika, Prace i materiały. WydziałuZarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, z. 2, cz. 3, s. 954-961.
6. Chyrchel T. [2013], Metody doboru par mentor – uczeń w ramach procesu mentoringu organizacyjnego,„Personel Plus”, wrzesień.
7. Clutterbuck D. [2002], Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami?, Warszawa, WydawnictwoPetit.
8. Delong T.J., Gabarro J.J., Lees R.J. [2008], Dlaczego w warunkach hiperkonkurencji ważni są mentorzy?,”Harvard Business Review Polska”, lipiec-sierpień.
9. Frączkiewicz-Wronka A., Marzec I. [2012], Rozwój zatrudnialności pracowników w organizacjachpublicznych, w: A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Kraków,Mfiles.
10. Fronckiewicz B., Stefaniak A. [2012], Mentoring, coaching, doradztwo, czyli warsztat pracy opiekunastażu. Praktyczne rozwiązania, Warszawa, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.
11. Gorzędowska K. [2012], Problemy związane z mentoringiem, w: Dobre praktyki mentora akademickiego.Doświadczenia projektu „Kuźnia liderów – Szkoła Mentorów”, M. Grewiński (red.), Warszawa, WyższaSzkoła Pedagogiczna TWP.
12. Guryn H. [2013], Mentoring – tajniki skutecznej realizacji, rozmowa z Gillesem Gambade’em,wiceprezesem European Mentoring & Coaching Council, „Personel Plus”, wrzesień.
13. Herman A. [2014], Jakie szkoły biznesu w XXI wieku?, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1,s. 2.
14. Idealny czas na mentoring [2013], „Magazyn THINKTANK”, lato.
15. Karwalla S. [2009], Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Nowy Sącz,Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University.
16. Kowalczyk J. [2009], Mentoring dla małych i średnich firm: niezbędne narzędzie wsparcia w okresiekryzysu, Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 46, Uniwersytet Szczeciński, Materiałyz II Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów „Młodzi Ekonomiści wobec Kryzysu”.
17. Kupaj L. [2012], Mentor czyli … Ty!, w: Mentoring? To takie proste! Raport Dobrych Praktyk z realizacjiprojektu „Upowszechnienie i promocja idei mentoringu w biznesie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”,M. Ruszpel (red.), Lublin, Lubelska Fundacja Rozwoju.
18. Malinowska-Parzydło J. [2013], Skuteczna metoda rozwijania przedsiębiorczości, „Personel Plus”,wrzesień.
19. Małota W. [2012], Przywódca mentorem (1). Mentoring jako skuteczne narzędzie rozwoju kadrykierowniczej w organizacji, „Personel i Zarządzanie”, czerwiec.
20. Małota W. [2012], Przywódca mentorem (2). Mentoring jako skuteczne narzędzie rozwoju kadrykierowniczej w organizacji, „Personel i Zarządzanie”, lipiec.
21. Marzec J. [2010], Patologie relacji mentoringu w polskich organizacjach, w: Dysfunkcje i patologie w sferzezarządzania zasobami ludzkimi, Z. Janowska (red.), tom 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
22. Marzec J. [2010], Wykorzystanie mentoringu do budowania zaangażowania organizacyjnego, ZeszytyNaukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 19.
23. Megginson D., Clutterbuck D., Garvey B., Stokes P., Garret-Harris R. [2008], Mentoring w działaniu.Przewodnik praktyczny, Poznań, Dom Wydawniczy Rebis.
24. Meister J.C. [2010], Jak być mentorem dla pokolenia Milenium, Generacja Y na rynku pracy, ”HarvardBusiness Review Polska”, nr 10.
25. Moczydłowska J. [2014], Mentoring jako metoda rozwoju kompetencji społecznych pracownika,„Przedsiębiorstwa Przyszłości”, nr 4, s. 56-66.
26. Niziołek O. [2012], Z mentorem w zespole: proces wdrażania nowych pracowników w Volvo Polska –studium przypadku, „Personel i Zarządzanie”, lipiec.
27. Parsloe E., Wray M. [2002], Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesuuczenia się, Kraków, Oficyna Wydawnicza.
28. Passmore J. (red.) [2012], Coaching doskonały, Warszawa, Wydawnictwo MUZA SA.
30. Sidor-Rządkowska M. [2014], Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Warszawa, WoltersKluwer.
31. Siwek-Jeziorna M. [2012], Mentor i podopieczny: jak zapewnić efektywność programów mentoringowych?,„Personel i Zarządzanie”, luty.
32. Suchar M. [2003], Kariera i rozwój zawodowy, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
33. Zimbardo P.G. [2013], Znaczenie mentoringu w biznesie i edukacji, „Personel Plus”, wrzesień.