Zastosowanie coachingu w przedsiębiorstwie – szanse i zagrożenia

Main Article Content

Małgorzata Sidor-Rządkowska

Abstrakt

Artykuł analizuje działania coachingowe w przedsiębiorstwie. Autorka wyróżnia trzy formy takich działań: executive coaching, coaching wewnętrzny oraz coachingowy styl zarządzania. Wskazana została specyfika każdej z tych form wraz z towarzyszącymi jej szansami i zagrożeniami. Scharakteryzowano także warunki, które muszą zostać spełnione, aby coaching autentycznie wspierał rozwój zawodowy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sidor-Rządkowska, M. (2015). Zastosowanie coachingu w przedsiębiorstwie – szanse i zagrożenia. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 37(4), 45–53. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2142
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Blanchard K., et al. [2007], Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu
efektywnych zespołów, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Blanchard K., Ridge G. [2010], Jak zwyciężać w pracy. Przywództwo wyższego stopnia w praktyce,
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Bobrowska-Drozda Ł. [2009], Zawieranie kontraktu coachingowego, w: Coaching. Teoria, praktyka,
studia przypadków, Sidor-Rządkowska M. (red.), Warszawa, Wolters Kluwer.
4. Chojnowski T. [2012], Coaching w biznesie: niebezpieczne dryfowanie czy idealne narzędzie rozwoju?
Debata z udziałem m. in.: Krzysztofa Ksita, Joanny Michałowskiej, Tomasza Skudlika, Romana
Stolarskiego i Roberta Źelewskiego, „Personel Plus”, marzec.
5. Coutu D., Kauffman C. [2009], What can coaches do for you?, HBR Research Report, „Harvard
Business Review”, No. 1.
6. Marciniak Ł.T. [2009], Pojęcie i odmiany coachingu, w: Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków,
Sidor-Rządkowska M. (red.), Warszawa, Wolters Kluwer.
7. McAdam S. [2011], Coaching kadry kierowniczej. Dopasowanie usług coachingowych do kontekstu
i potrzeb przedsiębiorstwa, Warszawa, Wolters Kluwer.
8. McLeod A. [2008], Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów, Gliwice,
Wydawnictwo Helion.
9. Parsloe E. [1999], Coaching i mentoring, Warszawa, Wydawnictwo Petit.
10. Passmore J. (red.) [2012], Coaching doskonały, Warszawa, Wydawnictwo MUZA SA.
11. Peltier B. [2005], Psychologia coachingu kadry menedżerskiej. Teoria i zastosowanie, Poznań, Dom
Wydawniczy Rebis.
12. Pocztowski A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne.
13. Przybylska E. [2015], Budowanie kultury coachingowej, „Personel Plus”, sierpień.
14. Rzycka O. [2010], Menedżer coachem. Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty?, Kraków, Wolters
Kluwer.
15. Santorski J. [2009], Coaching wewnętrznego nastawienia, w: Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków,
Sidor-Rządkowska M. (red.), Warszawa, Wolters Kluwer.
16. Sidor-Rządkowska M. [2011], Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie
i integrowanie z innymi systemami ZZL, Warszawa, Wolters Kluwer.
17. Sidor-Rządkowska M. [2012], Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha,
Warszawa, Wolters Kluwer.
18. Sidor-Rządkowska M. (red.) [2009], Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Warszawa,
Wolters Kluwer.
19. Starr J. [2005], Coaching, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
20. Thorpe S., Clifford J. [2004], Podręcznik coachingu – kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów,
Poznań, REBIS.
21. Whitworth L., Kimsey-House K., Kimsey-House H., Sandahl P. [2010], Coaching koaktywny.
Umiejętności wspierające sukces klienta, Warszawa, Wolters Kluwer.
22. Wilson C. [2010], Coaching biznesowy. Praktyczny poradnik dla coachów, menedżerów i specjalistów
HR, Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes.