Capacity building in developing and transitional economies – transport sector

Main Article Content

Ignacy Chrzanowski

Abstrakt

Transport pełni kluczową rolę w gospodarce każdego kraju. Jest zatem tym obszarem badań, który pozwala ocenić potencjał rozwojowy i instytucjonalny całej gospodarki. Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na fakt, że właściwe funkcjonowanie systemu transportowego nie zależy wyłącznie od odpowiedniego finansowania infrastruktury, ale na budowaniu jego potencjału rozwojowego, co powinno być także warunkiem dobrego zarządzania tym sektorem. Na przykładzie problemów krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz wybranych krajów rozwijających się autor udowadnia, że dążenie do zmniejszenia ubóstwa w krajach postkomunistycznych nie byłoby skuteczne, gdyby najpilniejsze problemy związane z branżą transportową nie zostały rozwiązane w okresie transformacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chrzanowski, I. . (2016). Capacity building in developing and transitional economies – transport sector. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 41(4), 95–101. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1963
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. ADB [2012], Capacity Building and Support to the Transport Coordination Wing of the Planning Commission, April, Asian Development Bank, Bangladesh.
2. CCP [2010], Capacity Building Needs, Data and Capacity Needs for Transportation NAMAS, Report 3, November, The Center for Clean Air Policy, Washington, Cambridge Systematics Inc., p. 2.
3. CFCAP [2010], Data and Capacity Needs for Transportation NAMAS, Report 3, Capacity-Building Needs, Center for Clean Air Policy Washington, D.C. Prepared in collaboration with Cambridge Systematics, Inc., November.
4. Chabbott C. [1999], Constructing World Culture, Stanford, Stanford University Press, pp. 223-230.
5. Kaplan A. [2000], Capacity Building: Shifting the Paradigms of Practice, “Development in Practice”, Vol. 3, No. 4, p. 517-526.
6. Kiezun W. [2012], Patologia transformacji, Warszawa, Poltex.
7. Kowalik T. [2005], Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Warszawa, Fundacja Innowacje.
8. Linnell D. [2003], Evaluation of Capacity Building: Lessons from the Field, Alliance for Nonprofit Management, Washington, DC, allianceonline.org.
9. UCBN [2014], The Urban Capacity Building Network, retrieved 30/12/2014.
10. UN [2006], Definition of basic concepts and terminology in governance and public administration, United Nations Economic and Social Council, Committee of Experts on Public Administration, March 2006, New York.
11. UNCTAD [2001], Evaluation of the Trainmar Programme, UNCTAD/EDM/Misc.175, 25 September.
12. UNCTAD [2006], Evaluation of UNCTAD’s Trade-related Technical Assistance and Capacity Buildingon Accession to the WTO, United Nations Conference on Trade and Development, Trade and Development Board, 47th Session, Geneva, 11-15 September.
13. UNDP [2011], Supporting Capacity Building the UNDP approach, United Nations Development Programme, retrieved 4/23/2011.