Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Main Article Content

Rafał Tarasewicz

Abstrakt

Społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa coraz większą rolę dla budowania wartości przedsiębiorstw dla właścicieli oraz innych interesariuszy. Należy na ten wymiar spojrzeć także z punktu widzenia zarządzania łańcuchami dostaw, w których te przedsiębiorstwa uczestniczą. Jednak skuteczne zarządzanie społeczną odpowiedzialnością w całych łańcuchach dostaw wymaga narzędzi do pomiaru tego aspektu. W artykule zostały omówione miary stosowane do pomiaru poziomu „odpowiedzialności” łańcuchów dostaw. Zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych wśród największych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w Polsce, będących liczącymi się ogniwami łańcuchów dostaw

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tarasewicz , R. . (2014). Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 31(2), 78–84. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1975
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bello D.C., Gilliland D.I., The effects of output controls, process controls, and flexibility on export channel performance, „Journal of Marketing”, 1997, Vol. 61, p. 22.
2. Cash R., Wilkerson T., Introduction to Green SCOR: Introducing environmental considerations to the SCOR Model, LMI, March, 2008, oraz http://www.supply-chain.org, dostęp 15.08.2011.
3. Ćwik N., Huma M., Paluszek A., Odpowiedzialny łańcuch dostaw, http://www.ekonsument. pl, dostęp 26.05.2010.
4. Eklington J., Cannibals with forks: The Triple Bottom Line of the 21st century, New Society Publishers, Stoney Creek, CT 1998, [w:] Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu, Rutkowski K. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 39.
5. Fawcett S.E., Clinton S.R., Enhancing logistics performance to improve the competitiveness of manufacturing organization, „Production and Inventory Management”, 1996, Vol. 37, pp. 40-46.
6. Gogoi P., Herbst M., Wal-Mart’s bold environmental move – maybe, „Business Week”, 13.11.2013.
7. http://ncomprod.nokia.com, dostęp 10.10.2013.
8. http://www.odpowiedzialnybiznes.pl, dostęp 10.10.2010.
9. Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard – measures that drive performance, „Harvard Business Review”, 1992, January-February, pp. 71-79.
10. Logman D., Employees in community. A global force for goods, The Corporate Citizenship Company, London 2002, p. 44.
11. Rutkowski K. (red.), Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 19-36.
12. Społeczna odpowiedzialność biznesu, Raport z badania działalności firm należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Centrum Badania Gospodarki Regionalnej AE w Poznaniu, Poznań 2008, s. 20.
13. Supply Chain 2020 Report, MIT Centre for Transportation and Logistics, August 2005, p. 21.
14. Tarasewicz R., Wdrożenie Flow Logistics – rekonfiguracja oraz doskonalenie systemu zarządzania siecią transportową. Studium przypadku DB Schenker, [w:] Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu, Rutkowski K. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 133-159.