Hierarchia AMR jako wielowymiarowe narzędzie pomiaru w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Main Article Content

Rafał Tarasewicz

Abstrakt

Nowocześni menedżerowie zdają sobie sprawę, iż niemożliwe jest doskonalenie łańcuchów dostaw bez zaawansowanych narzędzi pomiarowych oraz pełnego i rzetelnego obrazu aktualnej sytuacji. Dlatego też w kręgach akademickich, jak i biznesowych poszukuje się odpowiedzi na pytanie, za pomocą jakich metod w sposób najbardziej adekwatny mierzyć funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Autor przedstawia propozycję narzędzia pomiarowego, które charakteryzuje się kompleksowym podejściem do analizy doskonałości łańcucha dostaw.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tarasewicz, R. . (2013). Hierarchia AMR jako wielowymiarowe narzędzie pomiaru w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 27(2), 50–54. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2189
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bello D.C., Gilliland D.I., The effects of output controls, process controls, and flexibility on export channel performance, „Journal of Marketing”, 1997, Vol. 61, p. 22.
2. Cecere L., Hofman D., Balance drives supply chain excellence, AMR Research Report 2008, www.amrresearch.com, 15.06.2011.
3. Demand visibility is supply chain managers’ top problem, AMR Research 2004, http://www.terratechnology.com/assets/uploads/terra-technology-news-events-demand-visibility-is-supply-chain-managers-top-problem.pdf, 05.05.2010.
4. Fawcett S.E., Clinton S.R., Enhancing logistics performance to improve the competitiveness of manufacturing organization, „Production and Inventory Management”, 1996, Vol. 37, pp. 40-46.
5. Hofman D., The hierarchy of supply chain metrics (performance), „Supply Chain Management Review”, 2004, http://www.highbeam.com/doc/1G1-122408969.html, 20.06.2010.
6. Hofman D., The hierarchy of supply chain metrics: diagnosing your supply chain health, AMR Research Report 2004, www.amrresearch.com, 15.06.2010.
7. Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard – measures that drive performance, „Harvard Business Review”, 1992, January-February, pp. 71-79.
8. Neely A., Gregory M., Platts K., Performance measurement systems design: a literature review andresearch agenda, „International Journal of Operations and Production Management”, 1995, Vol. 15, No. 4, p. 81 i dalsze.
9. Supply Chain 2020 Report, MIT Centre for Transportation and Logistics, August 2005, p. 21.
10. „System pomiaru w zarządzaniu łańcuchem dostaw” rozumiany jest jako zestaw mierników i wskaźników,służących do kwantyfikacji wszelkich mierzalnych aspektów w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
11. Zamówienie doskonałe to takie, które spełnia wszystkie wymienione warunki: dostawa właściwego produktu, we właściwej ilości i jakości, z właściwego źródła, we właściwe miejsce, w idealnym stanie, w uzgodnionym czasie i z odpowiednią dokumentacją.
12. http://zapatopi.net/kelvin/quotes.