Outsourcing i offshoring w ujęciu paradygmatu DLE

Main Article Content

Anna Zorska

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie nowego dorobku badań nad międzynarodowym biznesem i zarządzaniem, w powiązaniu z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy. Na tym tle została zaprezentowana koncepcja DLE − disintegration (D), location (L), externalization (E), która jest nowym teoretycznym ujęciem procesów outsourcingu i offshoringu w przedsiębiorstwach, a szczególnie w korporacjach międzynarodowych. DLE wykorzystuje dorobek czterech dziedzin: zarządzania, biznesu międzynarodowego, nowej geografii ekonomicznej oraz teorii ewolucyjnej. Dzięki temu tworzy nową wartość analityczną, umożliwiając odpowiedź na pytanie: czy jest korzystne i zasadne wydzielenie oraz przeniesienie za granicę pewnych działań, oraz jaka forma byłaby do tego odpowiednia? Ze względu na kompleksowe ujęcie przemian w globalnym otoczeniu, określenie warunków do wydzielenia działań, form zaangażowania oraz powstałych typów modeli biznesu, koncepcję DLE można uznać za rozwijający się paradygmat, głównie z zakresu biznesu międzynarodowego. Zdaniem autorki, zasługuje on na uwagę specjalistów w Polsce, aby zachęcać korporacje międzynarodowe do lokowania tu offshoringu o wyższej wartości i wymaganiach technologicznych, które tworzyłyby więcej korzyści dla naszej gospodarki.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Zorska, A. (2012). Outsourcing i offshoring w ujęciu paradygmatu DLE. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 25(4), 21-37. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2032
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Aurik J.C., Jonk G.J., Willen R.E., Rebuilding the Corporate Genome. Unlocking the Real Value of Your Business, John Wiley & Sons, Hoboken 2003, pp. 66-68.
2. Bunyaratavej K., Hahn E.D., Doh J.P., Multinational Investment and Host Country Development: Location Efficiencies for Service Offshoring, “Journal of World Business”, 2008, Vol. 43, p. 230, tab. 1.
3. Contractor F.J., Kumar V., Kundu S.K., Pedersen T., Reconceptualizing the Firm in a World of Outsourcing and Offshoring: the Organizational and Geographical Relocation of High-value Company Functions, “Journal of Management Studies”, 2010, Vol. 47.
4. Demirbag M., Glaister K.W., Factors Determining Location Choice for R&D Projects: A Comparative Study of Developed and Emerging Regions, “Journal of Management Studies”, 2010, Vol. 47, p. 1557.
5. Di Minin A., Bianchi M., Safe Nests in Global Nests: Internationalization and Appropriability of R&D in Wireless Telecom, “Journal of International Business Studies”, 2011, Vol. 42, p. 924.
6. Dunning J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley, Wokingham 1993.
7. Filippaios F., Papanastassiou M., Pearce R., Rama R., New Forms of Organization and R&D Internationalization Among the World’s 100 Largest Food and Beverages Multinationals, “Research Policy”, 2009, Vol. 38, pp. 1034, 1042.
8. Ghauri P.N., Santangelo G.D., Multinationals and the Changing Rules of Competition. New Challenges for IB Research, “Management International Review”, 2012, Vol. 52, p. 146.
9. Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, Szymaniak A. (red.), Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007.
10. Grimpe Ch., Kaiser U., Balancing Internal and External Knowledge Acquisition: The Gains and Pains from R&D Outsourcing, “Journal of Management Studies”, 2010, Vol. 47, pp. 1502-1503.
11. Harms Ph., Lorz O., Urban D., Offshoring Along the Production Chain, “Canadian Journal of Economics”, 2012, Vol. 45, pp. 104-105.
12. Kedia B.L., Lahiri S., International Outsourcing of Services: a Partnership Model, “Journal of International Management”, 2007, Vol. 13, pp. 24-25.
13. Kedia B.L., Mukherjee M., Understanding Offshoring: A Research Framework Based on Disintegration, Location and Externalization Advantages, „Journal of World Business”, 2009, Vol. 44, pp. 250-261.
14. Kopczyński T., Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, PWE, Warszawa 2010.
15. Lampel J., Bhalla A., Living with Offshoring: The Impact of Offshoring on the Evolution of Organizational Configurations, “Journal of World Business”, 2011, vol. 46, pp. 347-348.
16. Lewin A.Y., Volberda H.W., Co-evolution of Global Sourcing: The Need to Understand the Underlying Mechanisms of Firm-Decisions to Offshore, “International Business Review”, 2011, Vol. 20, p. 248.
17. Liu M.-Ch., Chen Sh.-H., MNCs’ Offshore R&D Networks in Host Country’s Regional Innovation System: The Case of Taiwan-based Firms in China, “Research Policy”, 2012, Vol. 41, p. 1118.
18. Liu R., Feils D., Scholnik B., Why Are Different Services Outsourced to Different Countries, “Journal of International Business Studies”, 2011, Vol. 42, p. 568.
19. Martinez-Noya A., Garcia-Canal E., Technological Capabilities and the Decision to Outsource/Outsource Offshore R&D Services, “International Business Review”, 2011, vol. 20, p. 273.
20. Nieto M.J., Rodriguez A., Offshoring of R&D: Looking Abroad to Improve Innovation Performance, “Journal of International Business Studies”, 2011, Vol. 42, pp. 357-358.
21. Outsourcing w praktyce, D. Ciesielska, M.-J. Radło (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.
22. Pisano G.P., Shi W.C., Restoring American Competitiveness, “Harvard Business Review”, 2009, July- August, p. 118.
23. Porter M.E., Rivkin J.W., Choosing the United States, „Harvard Business Review”, 2012, March, p 82.
24. Rosa M., Van den Bosch F.A.J., Volberda H.W., Offshoring Strategy: Motives, Functions, Locations, and Governance Modes of Small, Medium-sized and Large Firms, “International Business Review”, 2011, Vol. 20, pp. 316-317.
25. Song J., Asakawa K., Chu Y., What Determines Knowledge Sourcing from Host Locations of Overseas R&D Operations? A Study of Global R&D Activities of Japanese Multinationals, “Research Policy”, 2011, Vol. 40, p. 388.
26. Sopińska A., Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 23-29.
27. Ślepko M., Wpływ offshoringu usług na rozwój klastrów gospodarczych i korporacji transnarodowych w Indiach, „Prace i Materiały ISM”, 2011, nr 39, s. 143-152.
28. Ślepko M., Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych, CeDeWu.pl, Warszawa 2012, s. 77-78.
29. Veliyath R., Sambharya R.B., R&D Investments of Multinational Corporations. An Examination of Shifts in Patterns of Flows Across Countries and Potential Influences, “Management International Review”, 2011, Vol. 51, pp. 423-424.
30. Willcocks L.P., Cullen S., Craig A., The Outsourcing Enterprise. From Cost Management to Collaborative Innovation, Palgrave MacMillan, Houndmills–Basingstoke 2011, pp. 8-17, 258.
31. Zorska A., Paradygmat DLE jako nowa koncepcja analizy procesów outsourcingu i offshoringu w korporacjach transnarodowych, opracowanie w ramach badań statutowych Instytutu Studiów Międzynarodowych, zrealizowanych w projekcie: „Nowe teorie i koncepcje ekonomiczne i socjologiczne w dobie przełomu technologicznego”, SGH − KES, Warszawa 2012, maszynopis powielony, s. 12-16, 210-212.
32. Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.