Proces internacjonalizacji NIS i zaangażowanie zagranicznych filii korporacyjnych

Main Article Content

Anna Zorska

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest problemom związanym z procesem internacjonalizacji krajowych systemów innowacji w gospodarkach otwartych, oraz omówieniu roli, jaką w tym procesie odgrywają korporacje transnarodowe poprzez swoje filie. Na podstawie przeprowadzonych badań autorka udowadnia, że działalność transgranicznych korporacji jest kluczowym czynnikiem stymulującym innowacyjność gospodarki w kraju goszczącym korporację. Opisuje mechanizm tego procesu, który jest zjawiskiem nowym i dyskutowanym w środowisku naukowym. W zakończeniu artykułu formułuje szereg zaleceń związanych z działalnością korporacji zagranicznych, jak i polityki innowacyjnej kraju-gospodarza.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Zorska, A. (2015). Proces internacjonalizacji NIS i zaangażowanie zagranicznych filii korporacyjnych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 36(3), 45-59. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2128
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Atkinson R.D., Ezell S.J. [2012], Innovation Economics. The Race for Global Advantage,
New Heaven-London, Yale University Press.
2. Collinson S.C., Wang R. [2012], The evolution of innovation capability in multinational enterprise
subsidiaries: dual network embeddedness and the divergence of subsidiary specialization in Taiwan,
“Research Policy”, Vol. 41, pp. 1501-1518.
3. Crescenzi R., Gagliardi L., Iammarino S. [2015], Foreign multinationals and domestic innovation:
inter-industry effects and firm heterogeneity, “Research Policy”, Vol. 44, pp. 596-609.
4. Czerniak J. [2013], Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian (Innovation
Policy in Poland. Analysis and Recommended Changes), Warszawa, Difin.
5. Deiaco E., Hughes A., McKelvey M. [2012], Universities as strategic actors in the knowledge economy,
“Cambridge Journal of Economics”, Vol. 36, pp. 525-541.
6. Garcia F., Jin B., Salomon R. [2013], Does foreign direct investment improve the innovative performance
of local firms?, “Research Policy”, Vol. 42, pp. 231-244.
7. Jaruzelski B., Loehr J., Holman R. [2013], The Global Innovation 1000. Navigating the Digital
Future, New York, Booz&Company.
8. Lundvall B.-A. [1992], National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive
Learning, London, Pinter.
9. Manolopoulos D., Papanastassiou M., Pearce R. [2005], Technology sourcing in multinational enterprises
and the roles of subsidiaries: an empirical investigation, “International Business Review”,
Vol. 14, pp. 249-267.
10. Mazzucato M. [2014], The Entrepreneurial State. Debunking Public versus Private Sector Myths,
London, Anthem Press, pp. 24-25.
11. Metcalf S. [1998], Evolutionary Economics and Creative Destruction, London-Routledge, Edward
Elgar.
12. Miettinen R. [2013], Innovation, Human Capabilities and Democracy. Towards an Enabling Welfare
State, Oxford, Oxford University Press.
13. Dodgson M., Gann D.M., Philips N. [2014] (eds.), Oxford Handbook of Innovation Management,
Oxford, Oxford University Press.
14. Palaskas Th., Tsampra M. [2003], National innovation systems: absorptive capacity and firm competitiveness,
in: Multinational Enterprises, Innovative Strategies and Systems of Innovation, J. Cantwell,
J. Molero (eds.), Cheltenham, Edward Elgar, pp. 272, 279.
15. Parsons M., Rose M.B. [2009], Innovation, entrepreneurship and networks. A dance of two questions,
in: Innovation and Entrepreneurial Networks in Europe, P.F. Perez, M.B. Rose (eds.),
New York−London, Routledge, Fundacion BBVA, pp. 41-60.
16. Schwaag Serger S. [2006], China: from shop floor to knowledge factory?, in: The Internationalization
of Corporate R&D. Leveraging the Changing Geography of Innovation, M. Karlsson (ed.), Stockholm,
Routledge, Fundacion BBVA, pp. 227-266.
17. Weresa M.A. [2012], Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej (Innovation Systems
in the World Economy), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
18. Zorska A. [2007], Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania (Transnational
Corporations. Transformations, Impacts, Challenges), Warszawa, PWE.
19. Zorska A. [2013], Knowledge development and transfer in foreign subsidiaries and their parent transnational
corporations, „International Journal of Management and Economics”, No. 40, pp. 7-29.
20. Zorska A. [2014], Rozwój i umiędzynarodowienie innowacyjności w otwartej gospodarce. Implikacje
dla polityki innowacyjnej państwa (Development and internationalization of innovativeness in an open
economy. Implications for state’s innovation policy), w: Polityka publiczna we współczesnym państwie
(Public Policy in the Contemporary State), J. Osiński (ed.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH,
pp. 213-252.