Sądy postulatywne w ekonomii głównego nurtu

Main Article Content

Adam Karbowski

Abstrakt

Autor omawia rodzaje naukowych sądów postulatywnych, które spotykane są w ekonomii głównego nurtu. W artykule pokazano, w jaki sposób przyjmowane przez badaczy pewniki, zwłaszcza te dotyczące zachowania i zdolności poznawczych człowieka, mogą prowadzić do formułowania nieadekwatnych zaleceń czy wyciągania nietrafnych wniosków. Analizę ograniczono do ekonomii jako nauki nomologicznej.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Karbowski, A. (2011). Sądy postulatywne w ekonomii głównego nurtu. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 21(4), 40-44. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2061
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Amsterdamski S., Nauka a porządek świata, PWN, Warszawa 1983.
2. Archibald G., Welfare Economics, ethics, and essentialism, “Economica”, 1959, No. 104, pp. 316-327.
3. Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
4. Camerer C., Thaler R., Anomalies: Dictators, Ultimatums, and Manners, “Journal of Economic Perspectives”, 1995 , No. 9, pp. 209-219.
5. Eichner A., Why Economics is not yet a Science, M.E. Sharpe, New York 1983, pp. 229-230.
6. Fehr E., Gächter S., Altruistic punishment in humans, “Nature”, 2002, No. 415, pp. 137-140.
7. Gowdy J., Altruism, evolution, and welfare economics, “Journal of Economic Behavior & Organization”, 2004, No. 53, pp. 69-73.
8. Hendrikse G., Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy, McGraw–Hill, New York 2003.
9. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
10. Sulejewicz A., Ile ekonomii chcemy (i możemy) uczyć?, „Gazeta SGH”, 2009, nr 248, s. 12-14.
11. Tomer J., What is behavioral economics, “The Journal of Socio-Economics”, 2007, No. 36, pp. 463-479.