Dokąd zmierzają ekonomia i nauki społeczne?

Main Article Content

Bogdan Nogalski

Abstrakt

Książka Andrzeja M. Zawiślaka, O kwantach, rynkach i ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów, jest retrospekcją zmian, jakie zaszły w ostatnich dwudziestu latach w polskiej i światowej nauce i gospodarce. Autor nie tylko omawia poszczególne jej rozdziały, ale również dzieli się własnymi przemyśleniami i spostrzeżeniami, na temat stanu i kierunków rozwoju ekonomii i nauk społecznych. Jego zdaniem książkę zaliczyć można do ważnych wypowiedzi przedstawicieli polskiej myśli nauki o zarządzaniu, ekonomii oraz nauk społecznych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Nogalski, B. (2011). Dokąd zmierzają ekonomia i nauki społeczne?. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 21(4), 52-59. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2063
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Zawiślak A.M., O kwantach, rynkach i ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.