Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez relacje inwestorskie

Main Article Content

Tomasz Rawicki

Abstrakt

Relacje inwestorskie są postrzegane jako generator wartości firmy. Zarządzanie oczekiwaniami inwestorów przez efektywne prowadzenie tych relacji kreuje dodatkową wartość dla akcjonariuszy. Autor wskazuje, że dzięki udostępnianiu większej ilości informacji zmniejsza się zmienność stóp zwrotu, a inwestorzy oczekują niższej premii za ryzyko, co przyczynia się do wyższej wyceny spółki. Przytoczone w artykule wyniki badań nad tworzeniem wartości dodanej dla akcjonariuszy dowodzą wzrostu znaczenia RI wśród spółek giełdowych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Rawicki, T. (2011). Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez relacje inwestorskie. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 21(4), 69-74. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2065
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Agarwal V., Liao A., Nash E., Taffler R., The Impact of Effective Investor Relations on Market Value, University of Edinburgh, Edinburgh 2008.
2. Black A., Wright P., Bachman J., Davies J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy: kształtowanie wyników działalności spółek, ABC, Warszawa 2000, s. 17-34.
3. Bushee B., Miller G., Investor Relations, Firm Visibility, and Investor Following, University of Pennsylvania, University of Michigan, 2009.
4. Dziawgo D., Nowa formuła relacji inwestorskich, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2007, nr 1, Warszawa 2007.
5. Greenwald B., Stiglitz J., Asymmetric information and the new theory of the firm: financial constraints and risk behavior, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 3359, Cambridge, May 1990.
6. Herman A., Kilka refleksji na temat nowych źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Herman A., Dobiegała-Korona B. (red.), Difin, Warszawa 2006, s. 35.
7. Marcus B., Wallace S., New dimensions in investor relations: competing for capital in the 21st century, John Wiley and Sons, New York 1997, s. 291-310.
8. Mikołajek-Gocejna M., Otwartość informacyjna spółki jako źródło wzrostu jej wartości, [w:] Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B. (red.), Poltext, Warszawa 2008, s. 449-481.
9. Mikołajek-Gocejna M., Zarządzanie oczekiwaniami inwestorów, [w:] Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstwa, Szablewski A. (red.), Poltext, Warszawa 2010, s. 209-237.
10. Niedziółka D., Relacje inwestorskie, PWN, Warszawa 2008, s. 67-69.
11. Palter R., Rehm W., Opening up to investors, “The McKinsey Quarterly”, January 2009, s. 1-5.
12. Ryan T., Jacobs Ch., Hoboken N., Using investor relations to maximize equity valuation, John Wiley and Sons, New York 2005, s. 87-98.
13. Świderska G., W poszukiwaniu optymalnego raportu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2007, nr 1, s. 18-19.
14. http://www.niri.org/ (definicja przyjęta przez NIRI w marcu 2003 r. i nadal aktualna).
15. http://forsal.pl/artykuly/426857,relacje_inwestorskie_investor_relations_kluczem_do_sukcesu_spolki.html.
16. http://www.piri.pl.