Oczekiwane dochody a przedsiębiorczość młodzieży

Main Article Content

Jarosław

Abstrakt

Jaki jest wpływ oczekiwanego poziomu dochodu na kształtowanie zachowań przedsiębiorczych? Na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego wśród młodzieży zamieszkałej na terenach wiejskich w województwie zachodniopomorskim, autor udowadnia, że choć zależność jest silna, to inne czynniki również mają znaczący wpływ.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Jarosław. (2011). Oczekiwane dochody a przedsiębiorczość młodzieży. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 21(4), 95-98. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2068
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Audretsch D.B., Grilo I., Thurik A.R., Entrepreneurship: Determinants and Policy in a European − US Comparison, Kluwer, Boston 2002, p. 35.
2. Blanchflower D.G., Shadforth Ch., Entrepreneurship in the UK, “Foundations and Trends in Entrepreneurship”, 2007, Vol. 2/4, pp. 32-34.
3. Gaweł A., Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, „Przegląd Organizacji”, 2005, nr 5, s. 89.
4. Ilmakunnas P., Kaniainen V., Entrepreneurship, Economic Risks, And Risk Insurance In The Welfare State: Results With OECD Data 1978-93, CESifo Working Paper Series 2000, No. 356, pp. 7-15.
5. Praag van C.M., Cramer J., The roots of entrepreneurship and labour demand: Individual ability and low risk aversion, “Economica”, 2004, Vol. 68 (269), pp. 45-625.
6. Scheiner C.W., Fundamental determinants of entrepreneurial behavior, Gabler, Wiesbaden 2009, pp. 7-12.