Cykl zarządzania wartością IT dla przedsiębiorstwa

Main Article Content

Remigiusz Orzechowski

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiej klasyfikacji podstawowych generatorów wartości IT dla przedsiębiorstwa, oraz opracowanej na ich podstawie koncepcji cyklu zarządzania wartością IT dla przedsiębiorstwa. Zdefiniowane zostały podstawowe etapy zarządzania, zależności między tymi etapami oraz zakres działań w poszczególnych etapach. W swoich rozważaniach autor wykorzystał w szczególności koncepcje teoretyczne, standardy i dobre praktyki rynkowe z zakresu zarządzania usługami IT oraz zarządzania portfelem inwestycji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Orzechowski, R. . (2011). Cykl zarządzania wartością IT dla przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 20(3), 18–24. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2074
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Ciesielska D., Perspektywy rozwoju sfery usług w Polsce, „Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy.Innowacje. Projekty”, 2007, nr 6.
2. Copeland, T., Koller, T., Murrin, J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-PRESS, Warszawa 1997.
3. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 32.
4. Herman A., Enterprise Value Creation in the Global Service Economy, [w:] Introduction to Service Engineering, Salvendy G., Karwowski W. (eds.), John Wiley & Sons, London 2010, p. 100.
5. ITIL Service Strategy, The Office of Government Commerce, The Stationery Office, London 2007.
6. Lange O., Ekonomia polityczna, tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1978, s. 19.
7. Orzechowski R., Migracja wartości IT: od produktów do usług, [w:] Migracja wartości w globalnej gospodarce, Szablewski A. (red.), Difin, Warszawa 2009.
8. Sampson S.E., A Unified Service Theory [w:] Introduction to Service Engineering, Salvendy G., Karwowski W. (eds.), John Wiley& Sons, London 2010, pp. 35-36.
9. Szablewski A., Źródła i pomiary wartości firmy, [w:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, Szablewski, A., Tuzimek, R. (red.), Poltext, Warszawa 2004.
10. Wolak R., Kalafatis S., Harris P., An Investigation Into Four Characteristics of Services, “Journal of Empirical Generalisations in Marketing Science”, 1998, Vol. 3, , pp. 24-27.