Pomiar dojrzałości nadzoru IT w polskich przedsiębiorstwach

Main Article Content

Remigiusz Orzechowski

Abstrakt

Uzyskanie optymalnej wartości z wykorzystania IT w przedsiębiorstwie wymaga obecnie zmiany paradygmatu zarządzania IT - przejście od dostawy produktów IT do dostarczania wartości w formie usług IT. W artykule został zaprezentowany autorski model nadzoru IT, dopasowany do specyfiki funkcjonowania usługowych organizacji IT oraz wyniki badań dojrzałości nadzoru IT w największych polskich przedsiębiorstwach. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem tego modelu, co stanowi weryfikację praktycznej jego przydatności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Orzechowski , R. . (2013). Pomiar dojrzałości nadzoru IT w polskich przedsiębiorstwach. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 27(2), 5–15. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2188
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Board Briefing on IT Governance, 2nd Edition, IT Governance Institute, 2003.
2. COBIT 5. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT, IT Governance Institute, 2012.
3. Migracja wartości w globalnej gospodarce, Szablewski A. (red.), Difin, Warszawa 2009.
4. Orzechowski R., Cykl zarządzania wartością IT dla przedsiębiorstwa, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2011, nr 3(20), s. 18-24.
5. Orzechowski R., Migracja wartości IT: od produktów do usług, [w:] Migracja wartości w globalnej gospodarce, Szablewski A. (red. nauk.), Difin, Warszawa 2009.
6. Peterson R., Crafting information technology governance, “Information Systems Management”, 2004, No. 21(4).
7. Van Grembergen W., Strategies for information technology governance, Idea Group Publishing, London 2004.
8. Weil P., Ross J., IT Governance. How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results, Harvard Business School Press, Boston 2004.