Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy w Polsce

Main Article Content

Ewa Gwardzińska

Abstrakt

Nowa jakość w handlu zagranicznym, jaką stanowią świadectwa celne Authorised Economic Operator, nie cieszy się dużą popularnością ani wśród polskich przedsiębiorców, ani z innych krajów UE. Liczba wydawanych świadectw jest znacznie mniejsza od wcześniejszych oczekiwań. Zdaniem autorki powodem jest brak wyraźnych korzyści dla przedsiębiorców, oraz restrykcyjne procedury ich przyznawania. Sprawdzają się przestrogi przeciwników, iż w praktyce będzie to raczej etap furtki z licznymi przeszkodami w dziedzinie przemieszczania się ładunku, bez żadnych wymiernych korzyści. Na przykład polskie podmioty gospodarcze, które posiadają AEO, nadal weryfikowane są według starych zasad.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gwardzińska, E. . (2011). Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 18(1), 54–58. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2122
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Annual and Board of Directors Meetings, IFCBA, New York, USA, May 4-5, 2007.
2. Evaluation of 21th of May Trade Contact, materiał powielany.
3. Minutes Baard Meeting, 14 April 2007, Brussels, materiał powielany.
4. Network World E-flash, nº30/2009, 8th July 2009, materiał powielany.
5. Rozporządzenie Rady i PE ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Zmodernizowany Kodeks Celny), nr 450/2008, Dz.U. UE L 145 z 4 czerwca 2008 r.
6. Synopsis of 14th of May. Meeting TLF/ CONFIAD/CLECAT with Repporteur of EU Parlament, MSR Janelly Fourton, materiał powielany.
7. Trade and Development. EU and Global Trade, http://ec.europa.eu/.
8. Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców AEO, http://sluzbacelna.gov.pl/.