Czy organizacje administracji publicznej kreują środowiska doświadczeń?

Main Article Content

Jerzy Baruk

Abstrakt

W artykule autor omawia dwie powiązane kwestie: teoretyczne aspekty kształtowania środowiska doświadczeń oraz rezultaty badań empirycznych nad stopniem zaangażowania organizacji administracji publicznej we włączanie klientów do procesu projektowania i planowania nowych lub doskonalonych usług. Wyniki badań wskazują, że organizacje administracji publicznej najczęściej realizowały politykę częściowego włączania klientów do procesów tworzenia wartości, materializowanej w innowacjach o charakterze usług.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Baruk , J. . (2013). Czy organizacje administracji publicznej kreują środowiska doświadczeń?. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 29(4), 78–87. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2149
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Baruk J., Wspomaganie tworzenia wartości i innowacji strategicznymi relacjami, „Marketing i Rynek”, 2011, nr 10, s. 7.
2. Berry F.S., Innovation in Public Management: The Adoption of Strategic Planning, “Public AdministrationReview”, 1994, No. 4, p. 323.
3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s. 212-213.
4. Grudzewski W.M., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001, s. 74.
5. Herman A., Kasiewicz S., Cele działalności przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i ryzyka, [w:] Zarządzanie wartością firmy, Herman A., Szablewski A. (red.), Poltext, Warszawa 1999, s. 62-70.
6. Innobarometer 2010. Analytical Report. Innovation in Public Administration, Flash Eurobarometer 305, The Gallup Organization, January, 2011, pp. 4-5.
7. Lee S.M., Olson D.L., Trimi S., Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co-creation fororganizational values, “Management Decision”, 2012, No. 5, p. 824.
8. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005, s. 48, 59.
9. Vigoda-Gadot E., Shoham A., Schwabsky N., Ruvio A., Public sector innovation for Europe: a multinationaleight-country exploration of citizens’ perspectives, “Public Administration”, 2008, No. 2, p. 313.