Sto lat i więcej zarządzania

Main Article Content

Tadeusz Oleksyn

Abstrakt

Artykuł jest dyskusją o historii zarządzania jako nauki. Inspiracją stała się publikacja W. Kiechela, Sto lat zarządzania („Harvard Business Polska”, marzec 2013), w której została podjęta próba ukazania wszystkich istotnych koncepcji zarządzania w tym okresie. Omawiając wybory Kiechela, autor przypomina inne teorie i koncepcje, które jego zdaniem miały również ważne znaczenie dla rozwoju nauki o zarządzaniu w różnych okresach rozwoju gospodarczego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Oleksyn, T. . (2013). Sto lat i więcej zarządzania. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 29(4), 16–22. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2169
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Domańska E., Kapitalizm menedżerski, PWE, Warszawa 1986.
2. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000, s. 8-9.
3. Kiechel W., Sto lat zarządzania, „Harvard Business Polska”, marzec 2013.
4. Kostera M., Śliwa M., Nowe tendencje w badaniach międzykulturowych i badaniach kultury, [w:] Zarządzanie międzykulturowe, Glinka B., Jelonek W. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 279.
5. Kotter J., Co właściwie robią przywódcy?, „Harvard Business Review Polska”, czerwiec 2005.
6. Koźmiński A.K., Koniec świata menedżerów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
7. Mintzberg H., Zarządzanie, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 26, 238.
8. Piotrowski W., Organizacje i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] Zarządzanie, teoria i praktyka, Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 713-736.
9. Senge P., Reflection on „The Leaders New Work: Building Learning Organizations” [in:] Classic and Contemporary Work, Morey D., Maybury M., Rhuraisingham B. (eds.), Massachusetts Institute of Technology, Cambridge Ma. 2002, pp. 19-52.