W kierunku otwartych ekosystemów innowacji w Polsce: szanse i wyzwania

Main Article Content

Małgorzata Runiewicz-Wardyn

Abstrakt

W dobie dzisiejszej szybko zmieniające się otoczenie biznesowe (ze startupami i przewagą dużych firm), skracanie się cykli technologicznych i przyśpieszenie konwergencji technologicznej powoduje potrzebę łączenia kompetencji oraz potencjału innowacyjnego firm i jednostek badawczo-rozwojowych. Ekosystem oparty na modelu poczwórnej helisy – Quadruple Helix (QH) lub otwartych innowacjach sprzyja zwiększeniu zdolności innowacyjnych w przedsiębiorstwach, sektorach i całych regionach. Opracowanie ma na celu omówienie możliwości i wyzwań związanych z adaptacją modeli otwartych innowacji w polskich przedsiębiorstwach. Koncepcja otwartych innowacji i promocji klastrów to ważne elementy polityki gospodarczej, konkurencyjności przemysłowej Polski i strategii Europa 2020. Jednak pomimo rosnących nakładów na innowacje w polskich przedsiębiorstwach, współpraca pomiędzy przedstawicielami QH, a także rola klastrów nie rośnie znacząco. W latach 2016-2018 taką współpracę podjęło jedynie 36 proc. innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, z których ponad 40 proc. stanowiły duże firmy (GUS, 2020). Ponadto udział przedsiębiorstw przemysłowych
współpracujących w ramach inicjatywy klastrowej w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wyniósł tylko 3,5 proc. Jeden z sektorów, w którym działalność innowacyjną najczęściej podejmowano to sektor branży biotechnologicznej i farmaceutycznej (56,2 proc.). Branża zmaga się z wysokimi kosztami badań i rozwoju, ograniczoną komercjalizacją i ciągłymi zmianami technologicznymi. Dlatego rośnie zainteresowanie otwartymi innowacjami i partnerstwem zewnętrznym. Badanie pokazuje, że w Polsce współpraca w formie otwartych innowacji w branży biotechnologicznej i biofarmaceutycznej jest wciąż w fazie zalążkowej. Wśród najważniejszych czynników, które miały wpływ na słabe zaangażowanie przedstawicieli firm oraz jednostek badawczo-rozwojowych w otwarte praktyki innowacyjne należy zaliczyć czynniki finansowe, prawno-instytucjonalne oraz społeczno-kulturowe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Runiewicz-Wardyn, M. . (2020). W kierunku otwartych ekosystemów innowacji w Polsce: szanse i wyzwania. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 55(2), 15–27. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.55.2.2
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Arocena, R., Göransson, B., Sutz, J. (2018), Developmental Universities in Inclusive Innovation Systems. Alternatives for Knowledge Democratization in the Global South, Palgrave Macmillan.
2. Adner, R. (2016), Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy, ”Journal of Management”, 43(1).
3. Blumenthal, D., Campbell, E.G., Causino, N. (1996), Participation of life-science faculty in research relationships with industry, “New England Journal of Medicine”, 335, 1734-1739.
4. Brooks, H., Randazzese, L.P. (1999), University-industry relations: the next four years and beyond, in: L.M. Branscomb, and J.H. Keller (eds), Investing in Innovation: Creating an Innovation Policy that works, MIT Press, Cambridge, Massachussets and London, p. 361-399.
5. Bukowski, W., Buhrmester, D., Underwood, M. (2012), Peer relations as a developmental context, in: M.K. Underwood, L.H. Rosen (eds.), Social development: Relationships in infancy, childhood, and adolescence, New York: Guilford Press, p. 153-179.
6. Carayannis, E., Campbell, D. (2019), Conclusion: Smart Quintuple Helix Innovation Systems: How Social Ecology and Environmental Protection are Driving Innovation, Sustainable Development and Economic Growth, in: Smart Quintuple Helix Innovation Systems, p. 51-54.
7. Cattacin S., Zimmer A. (2016), Urban Governance and Social Innovations, in: Brandsen T., Cattacin S., Evers A., Zimmer A. (eds), Social Innovations in the Urban Context. Non-profit and Civil Society Studies, An International Multidisciplinary Series, Springer.
8. Chesbrough, H., (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Boston, Harvard Business School Press.
9. Chesbrough, H. (2006), Open innovation: A new paradigm for understanding industrial innovation, in H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West, (eds), Open innovation: Researching a new paradigm, Oxford, Oxford University Press, p. 1-12.
10. Chesbrough, H., Crowther, A.K. (2006), Beyond high tech: Early adopters of open innovation in other industries, “Journal of R&D Management”, 36 (3), p. 229-236.
11. Cohen, L.R., Noll, R.G. (1994), Privatising Public Research, “Scientific American”, 271, p. 72-77.
12. Cohen, W., Levinthal, D. (1990), Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, “Administrative Science Quarterly”, 35, p. 128-152.
13. Cova, B., & Dalli, D. (2009), Working consumers: The next step in marketing theory?, “Journal of Marketing Theory”, 9(3), p. 315-339.
14. Dwyer, L., Spurr, R., Forsyth, P. (2005), Estimating the Impact of Special Events on an Economy, “Journal of Travel Research”, 43(4), p. 351-359.
15. De Jong, A., Nguyen, T., Tabir, R. (2008), Capital Structure Around the World: The Roles of Firmand Country-Specific Determinants, ”Journal of Banking & Finance”, 32(9), p. 1954-1969.
16. Dhanaraj, C., Parkhe, A. (2006), Orchestrating Innovation Networks, “Academy of Management Review”, 31(3), p. 659-669.
17. GUS (2020), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015 oraz 2016-2018, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, GUS.
18. Harris, F., Lyon, F. (2013), Transdisciplinary environmental research: Building trust across professional cultures, “Journal of Environmental Science and Policy”, 3, p. 109-119.
19. Herzog, P., Leker, J. (2010), Open and closed innovation – different innovation cultures for different strategies, “International Journal of Technology Management”, 52 (3-4), p. 322-343.
20. Florida, R., Cohen, W. (1999), Engine or infrastructure? The University Role in EconomicDevelopment, in: Branscomb, L., Kodama, F., Florida, R. (eds.), Industrializing Knowledge, University-Industry Linkages in Japan and the United States, MIT Press.
21. Fasnacht, D. (2018), Open Innovation Ecosystems: Creating New Value Constellations in the Financial Services, in: Open Innovation Ecosystems, Chapter: 5, Springer, p. 131-172. https://www.researchgate.net/publication/329037798
22. Kozierkiewicz, B. (2020), Life Sciences Clusters in Poland: Drivers, Structure and Challenges, in Runiewicz-Wardyn, M. (ed.), Social Capital in the University-Based Innovation Ecosystems in the Leading Life-Science Clusters: Implications for Poland, Warszawa, Poltext.
23. Krause, W., Schutte, C., du Preez, N. (2012), Open Innovation in South African Small and Medium- Sized Enterprises, Proceedings of the International Conference on Computers & Industrial Engineering (CIE42), Cape Town, South Africa, CIE & SAIIE 2012, p. 201-210.
24. Laursen, K., Salter, A. (2006), Open for Innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performance Among U.K. Manufacturing Firms, ”Strategic Management Journal” 27(2), p. 131-150.
25. Lundvall, B.-Å., Borrás S. (1998), The Globalising Learning Economy: Implications for Innovation Policy, European Commission Report, Brussels.
26. Mazza, M., Costagliola, C., Di Michele, V., Magliani, V., Pollice, R., Ricci, A. (2007), Deficit of social cognition in subjects with surgically treated frontal lobe lesions and in subjects affected by schizophrenia, “European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience”, 257, p. 12-22.
27. Malerba, F., Orsenigo, L. (1993), Technological regimes and firm behaviour, “Industrial and Corporate Change”, 2 (1), p. 45-71.
28. Mazzucato, M. (2018), Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities, “Journal of Industrial and Corporate Change”, 27(5), p. 803-815.
29. Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995), The knowledge-creating company. How Japanese companies create the dynamics of innovation, Oxford University Press, Oxford.
30. Open Innovation 2.0, European Commission, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/openinnovation-20.
31. Pomponi, F, Tafuri, S., Fratocchi, L. (2015), Trust development and horizontal collaboration in logistics: A theory based evolutionary framework, “Supply Chain Management”, 20(1).
32. Rahman, H., Ramos, I. (2010), Open Innovation in SMEs: From Closed Boundaries to Networked Paradigm, “Issues in Informing Science and Information Technology”, Volume 7, Report by Committee of Regions, EC, 2016.
33. Runiewicz-Wardyn, M. (2020), Social Capital in the University-Based Innovation Ecosystems in the Leading Life-Science Clusters: Implications for Poland, Warszawa, Poltext.
34. Runiewicz-Wardyn, M. (2016), Innovations and Emerging Technologies for the Prosperity and Quality of Life, Warszawa, PWN.
35. Runiewicz-Wardyn, M. (2013), Knowledge Flows, Technological Change and Regional Growth in the European Union (Contributions to Economics), Springer.
36. Roper, S., Vahterb, P., Lovec, J. H. (2013), Externalities of openness in innovation, “Research Policy”, Volume 42, Issue 9, November 2013, p. 1544-1554.
37. Stenninger, S. (2014), Open Innovation and Barriers to Adoptation: A Case Study in the Construction Industry, Charlmers University of Technology, https://odr.chalmers.se/ bitstream/20.500.12380/204671/1/204671.pdf
38. Sznyk, A., Karasek, J. (2016), Raport innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa, Instytut Innowacyjna Gospodarka.
39. Torkkeli, M.T., Kock, C.J., Salmi, P.A. (2009), The “Open Innovation” paradigm: A contingency perspective, “Journal of Industrial Engineering and Management”, 2(1), p. 176-207.
40. Trzmielak, D. (2013), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Warszawa.
41. Weresa, M. (2018), Działalność B+R i innowacyjna a konkurencyjność polskiej gospodarki, in: Polska. Raport o konkurencyjności 2018. Rola miast w kształtowaniu przewag konkurencyjnych Polski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
42. Witzeman, S., Slowinski, G., Dirkx, R., Gollob, L. (2006), Harnessing External Technology for Innovation, “Research Technology Management”, 49(3), p. 19-27.
43. Zhang, J., Patel, N. (2005), The Dynamics of California’s Biotechnology Industry, San Francisco, Public Policy Institute of California.
44. Zaphiris, P., Ioannou, A. (2018), Learning and Collaboration Technologies. Learning and Teaching, 5th International Conference, LCT 2018, Held as Part of HCI International 2018, Las Vegas.